Những ngày nắng trên công trường dự án tưới tiêu Bắc Thạch Hà
(Baohatinh.vn) - Dưới nắng nóng gay gắt trên 40 độ C, hàng trăm công nhân và thiết bị xe máy đang tranh thủ “vượt nắng” thi công các hạng mục dự án tưới tiêu Bắc Thạch Hà (Hà Tĩnh) theo đường găng tiến độ.
718fx1015axd197xaf3exf3dcxa708x71acxa91axd76cxX7xf884xb11axaef3xb448x839axd853xX5xe755xXaxdf60x7ec8xX1xb54fx9cf9x10330xX3xX16xX17xe35cx9933xX3xX16xfa44xX16xX17xX3xXexf102xf1bbxX16xX3xX4x88a1xX16xX17xX3xXexX24x8b89xaadexX16xX17xX3x1035fx7eb0xX3xe319xX16xX3xXexX2fxc94axXdxX3xXexXdxX25x771dxX3xe405xX1fxX4xX3xXcxX1x7e77xX4xX1xX3xea53xX1bxX0x10b1exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX10xX6xX34xXaxX12xb613xX2fxX3cxXdxX3xX16xX1fxX16xX17xX3xX16x10185xX16xX17xX3xX17xX6xX1cxX3xX17xX1fxXexX3xXexX24xX25xX16xX3xcccax1086cxX3xe473x9838xX3xc0cexfcb4xX3xX1xX1bxX16xX17xX3xXexX24xd3b8x72d5xX3xX4xX29xX16xX17xX3xX16xX1xcd6dxX16xX3xfe1axX1bxX3xXexX1xXdxa093xXexX3xeac7x9e2fxX3xa23axX10xX3xX93xX37xX1cxX3xX85xX6xX16xX17xX3xXexX24xX6xX16xX1xX3xXexX1x7c38xX3xaa7exX9fxX2fx108efxXexX3xX16xX1fxX16xX17xfa9bxX3xXexX1xXdxX3xX4xX29xX16xX17xX3xX4xX37xX4xX3xX1xX4axX16xX17xX3xX93x71d6xX4xX3xX34xX35xX3xX37xX16xX3xXexX2fxX3cxXdxX3xXexXdxX25xX42xX3xX44xX1fxX4xX3xXcxX1xX4axX4xX1xX3xX4exX1bxX3x9879xX4exX1bxX3xXcx9737xX16xX1xdd01xX3xXexX1xX10x94bexX3xX85xX2fxX30xX16xX17xX3xX17xX92xX16xX17xX3xXexXdxXa5xX16xX3xX85xX86x10719xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10dxX34xX1cxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXabxXex8848xX6xX5xXdxX17xX16x10cd9xX3xX4xX10xX16xXexX10xX24x8995xXaxX12xX0xXdxX93xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX93xX4xX10xX142xX10dxXa8x108fbxX10xX4xXexX3xX34xX17xX93xX10xX34xXdxX6xX3xX9fxXdxX34xX10xX10dxX3xX93xXbxX82xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxbd0fxXdxX34xXexX1xX148xX3x8c69xX2xb65fxXbxXabxX150xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX148xX3x7d9bxX82xX82xXbxXabxX150xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX51xX6xXbxXbxX7xX51xX10dxXbxX10xX16xX51xX93xX10xX34xXdxX6xX51xXexX1xX42xX93xXa8xc593xXbxX9xX16xX10xX184xX7xX51xX2xf8e3xX18dxX18bxX51xX2xX82xX19axX34xX2xX2xX83xX82xX18dxX82xX1c6xXexX1c6xX2xf886x97cexX5xX83xX142xX9fxX34xX2xX121xX165xXbxX17xXaxX3xX34xX6xXexX6xX142xXexX1cxXbxX10xX9xXaxX9fxXdxX34xX10xX10dxX51xX93xXbxX82xXaxX3xX34xX6xXexX6xX142xX10xX16xX4xX10dxX34xX10xX9xXaxX1d8xX1xX1cx7b99xX184xX18bxX10dxX16xX16x902fx83b8xX34xe50fxX1cxX9fx10afaxX42x731axX7xX66xXa8xXbxX18bxXbxad27xb506xX10dxX93xX13xX88xX1xXexX221x8a13xX165xX4xa5a0xX18bxX1d8xd54bxX165xefe0xX93xX82xX184xX18dxX13xXa8xXdxX221xX165xXabxX34xX17xc47bx7934xX222xX18bxd273x957bxX232xXdxXcxX1d9xXabx7f70xX18dxX44xX4xX24axX18dxX44xX4xX93xX20cxX1d9xXdxX4xX51xX5xX19axX1xX1d9xX232xX221xX9fxX10dxXexX18dxX7xX222xX10dxX17xX93xXcxX1cxX9fxa76cxXexX184xX13xX7xX240xX1xX22axX93x90c7xX20cxXexX93xc86exX13xX165xd9bax9200xX18dxX27bxX5xX27bxXbxX16xX6xX17xX1d8xX16xX1d9xX88xX184xX24axX18dxX44xX27axX88xX215xX18bxX215xX221xed3ax77c0xXexXexX17xX1c6xX83xX20cxX240xX18dxX7xX83xX222xX26axX9fxX82xX20cxX4exX17xX24axX19axX66xX24axX19axX66xXaxX3xX34xX6xXexX6xX142xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10dxX34xX1cxX3xXbxX88xX10xX16xXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxX93xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX34xXexX1xX42xX93xXa8xX3xX34xX1xXdxX34xX10xX3xXdxX88xX10xX16xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX184xXdxX34xXexX1xX148xX3xX244xX18dxX83xXbxXabxX150xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX148xX3xX1d9xX82xX18bxXbxXabxX150xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX51xX51xXdxX121xXa8xX6xX10dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX121xX9fxX16xX51xX16xX10xX184xX7xX51xX2xX1c6xX18dxX18bxX51xX2xX82xX19axX34xX2xX2xX83xX2xX244xX19axX82xXexX1d9xX19axX1d9xX1d8xX244xX5xX83xX121xX165xXbxX17xX1bdxX24xX9xX1d9xX19axX18bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX1cxX3xX16xX1fxX16xX17xX3xXexX24xX25xX16xX3xX4xX29xX16xX17xX3xXexX24xX2fxX30xX16xX17xX3xX34xX35xX3xX37xX16xX3xXexX2fxX3cxXdxX3xXexXdxX25xX42xX3xX44xX1fxX4xX3xXcxX1xX4axX4xX1xX3xX4exX1bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xX34xXdxX9fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX34xX24xX10xX5xX6xXexX10xX34xXaxX12xX0xX7xXexX24xX10dxX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX25xX16xX3xX213xX42xX6xX16xX148xX0xX51xX7xXexX24xX10dxX16xX17xX12xX0xX42xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX142xXexX1xX42xX93xXa8xX142xX6xX16xX34xX142xX7xX6xXbxX10dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc1xX293xX2fxXc4xXexX3xX16xX1fxX16xX17xXcbxX3xXexX24xX25xX16xX3xX4xX29xX16xX17xX3xXexX24xX2fxX30xX16xX17xX3xX34xX35xX3xX37xX16xX3xXexX2fxX3cxXdxX3xXexXdxX25xX42xX3xX44xX1fxX4xX3xXcxX1xX4axX4xX1xX3xX4exX1bxXaxX3xX1xX24xX10xX212xX9xXaxX51xX292xXdxX16xX1xX142xXexX10xX51xX9fxX42xX10dxXexX142xX16xX6xX16xX17xX142xXexX24xX10xX16xX142xX4xX10dxX16xX17xX142xXexX24xX42xX10dxX16xX17xX142xX34xX42xX142xX6xX16xX142xXexX42xX10dxXdxX142xXexXdxX10xX42xX142xXa8xX6xX4xX142xXexX1xX6xX4xX1xX142xX1xX6xX51xX2xX1d8xX1d9xX83xX18dxX1d8xX121xX1xXexX93xXaxX12xX0xXdxX93xX17xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX51xX93xX10xX34xXdxX6xX51xX2xX18dxX83xX51xX16xX10xX184xX7xX51xX2xX1c6xX18dxX1d9xX51xX1d8xX18dxX34xX1d9xX18dxX18dxX2xX19axX18dxX2xXexX1c6xX2xX1c6xX18bxX1d9xX5xX83xX121xX165xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX1cxX3xX16xX1fxX16xX17xX3xXexX24xX25xX16xX3xX4xX29xX16xX17xX3xXexX24xX2fxX30xX16xX17xX3xX34xX35xX3xX37xX16xX3xXexX2fxX3cxXdxX3xXexXdxX25xX42xX3xX44xX1fxX4xX3xXcxX1xX4axX4xX1xX3xX4exX1bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX34xXdxX9fxX12xX0xX7xXexX24xX10dxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc1xX293xX2fxXc4xXexX3xX16xX1fxX16xX17xXcbxX3xXexX24xX25xX16xX3xX4xX29xX16xX17xX3xXexX24xX2fxX30xX16xX17xX3xX34xX35xX3xX37xX16xX3xXexX2fxX3cxXdxX3xXexXdxX25xX42xX3xX44xX1fxX4xX3xXcxX1xX4axX4xX1xX3xX4exX1bxXaxX3xX1xX24xX10xX212xX9xXaxX51xX292xXdxX16xX1xX142xXexX10xX51xX9fxX42xX10dxXexX142xX16xX6xX16xX17xX142xXexX24xX10xX16xX142xX4xX10dxX16xX17xX142xXexX24xX42xX10dxX16xX17xX142xX34xX42xX142xX6xX16xX142xXexX42xX10dxXdxX142xXexXdxX10xX42xX142xXa8xX6xX4xX142xXexX1xX6xX4xX1xX142xX1xX6xX51xX2xX1d8xX1d9xX83xX18dxX1d8xX121xX1xXexX93xXaxX12xXc1xX293xX2fxXc4xXexX3xX16xX1fxX16xX17xXcbxX3xXexX24xX25xX16xX3xX4xX29xX16xX17xX3xXexX24xX2fxX30xX16xX17xX3xX34xX35xX3xX37xX16xX3xXexX2fxX3cxXdxX3xXexXdxX25xX42xX3xX44xX1fxX4xX3xXcxX1xX4axX4xX1xX3xX4exX1bxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX24xX10dxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX34xXaxX12xX66xX2fxX3cxXdxX3xX16xX1fxX16xX17xX3xX16xX71xX16xX17xX3xX17xX6xX1cxX3xX17xX1fxXexX3xXexX24xX25xX16xX3xX82xX83xX3xX85xX86xX3xX88xX89xX3xX1xX1bxX16xX17xX3xXexX24xX92xX93xX3xX4xX29xX16xX17xX3xX16xX1xX9cxX16xX3xX9fxX1bxX3xXexX1xXdxXa5xXexX3xXa8xXa9xX3xXabxX10xX3xX93xX37xX1cxX3xXc1xX9fxX2fxXc4xXexX3xX16xX1fxX16xX17xXcbxX3xXa8xX37xX93xX3xX4xX29xX16xX17xX3xXexX24xX2fxX30xX16xX17xX89xX3xXexX1xXdxX3xX4xX29xX16xX17xX3xX4xX37xX4xX3xX1xX4axX16xX17xX3xX93xXe0xX4xX3xX34xX35xX3xX37xX16xX3xX4xf25bxXdxX3xXexX4axX10dxX3xX9fxX1bxX3xX16xX9cxX16xX17xX3xX4x83bdxXbxX3xX1x8282xX3xXexX1x81a4xX16xX17xX3xX292xX25xX16xX1xX3xXexX2fxX3cxXdxX3xXexXdxX25xX42xX3xXbxX1xXe0xX4xX3xX9fxXe0xX3xX7xX6a3xX16xX3xXabxX42xX6b3xXexX3xX16xX29xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX6b7xXbxX3xX9fxX1bxX3xXexX1xX10dxX37xXexX3xX5xc95dxX3xX4xX1xX10dxX3xX9fxaea0xX16xX17xX3xX44xX1fxX4xX3xXcxX1xX4axX4xX1xX3xX4exX1bxX3xX100xX17xc64exXdxX3xXexX1fxXexX3xX5xX1bxX3xX34xX35xX3xX37xX16xX3xXexX2fxX3cxXdxX3xXexXdxX25xX42xX3xX44xX1fxX4xX3xXcxX1xX4axX4xX1xX3xX4exX1bxX3xX142xX3xX4exX1bxX3xXcxX105xX16xX1xX108xX121xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX34xXdxX9fxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxXa5xX42xX3xX16xX2fxX3cxX4xX3xX4xXe0xX4xX3xXa8xX86xX3x9780xX3xX4exX1bxX3xXcxX105xX16xX1xX148xX3xX13xf869xXdxX3xX4xX1xf612xX93xX3xXexX1xX30xXdxX3xX9fxXe0xX89xX3xX16xX77cxXdxX3xX4xX1xX2fxX6xX3xXexX1xbd35xX3xXa8xX71xX16xX3xXexX1xa24dxX4xd527xXaxX3xX1xX24xX10xX212xX9xXaxX51xX16xX10dxX16xX17xX142xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX51xXexX1xXdxX10xX42xX142xX16xX42xX10dxX4xX142xX4xX42xX4xX142xXa8xX10dxX142xX10dxX142xX1xX6xX142xXexXdxX16xX1xX142xX16xX10dxXdxX142xX4xX1xX6xX93xX142xXexX1xX10dxXdxX142xX9fxX42xX142xX16xX10dxXdxX142xX4xX1xX42xX6xX142xXexX1xX10xX142xXa8xX10dxX16xX142xXexX1xX42xX4xX51xX2xX1d8xX82xX2xX1c6xX19axX121xX1xXexX93xXaxX12xX0xXdxX93xX17xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX51xX93xX10xX34xXdxX6xX51xX2xX18dxX83xX51xX16xX10xX184xX7xX51xX2xX1c6xX18dxX19axX51xX2xX19axX1d9xX34xX82xX2xX2xX18dxX83xX2xX82xXexX1d8xX18bxX1d9xX18dxX5xX2xX142xX244xX82xX34xX82xX2xX2xX83xX83xX2xX82xXexX1d9xX1c6xX83xX2xX1c6xX5xX83xX121xX165xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX1cxX3xX16xX1fxX16xX17xX3xXexX24xX25xX16xX3xX4xX29xX16xX17xX3xXexX24xX2fxX30xX16xX17xX3xX34xX35xX3xX37xX16xX3xXexX2fxX3cxXdxX3xXexXdxX25xX42xX3xX44xX1fxX4xX3xXcxX1xX4axX4xX1xX3xX4exX1bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX34xXdxX9fxX12xX0xX7xXexX24xX10dxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxXa5xX42xX3xX16xX2fxX3cxX4xX3xX4xXe0xX4xX3xXa8xX86xX3xX770xX3xX4exX1bxX3xXcxX105xX16xX1xX148xX3xX13xX77cxXdxX3xX4xX1xX781xX93xX3xXexX1xX30xXdxX3xX9fxXe0xX89xX3xX16xX77cxXdxX3xX4xX1xX2fxX6xX3xXexX1xX798xX3xXa8xX71xX16xX3xXexX1xX7a0xX4xX7a2xXaxX3xX1xX24xX10xX212xX9xXaxX51xX16xX10dxX16xX17xX142xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX51xXexX1xXdxX10xX42xX142xX16xX42xX10dxX4xX142xX4xX42xX4xX142xXa8xX10dxX142xX10dxX142xX1xX6xX142xXexXdxX16xX1xX142xX16xX10dxXdxX142xX4xX1xX6xX93xX142xXexX1xX10dxXdxX142xX9fxX42xX142xX16xX10dxXdxX142xX4xX1xX42xX6xX142xXexX1xX10xX142xXa8xX10dxX16xX142xXexX1xX42xX4xX51xX2xX1d8xX82xX2xX1c6xX19axX121xX1xXexX93xXaxX12xXcxX1xXdxXa5xX42xX3xX16xX2fxX3cxX4xX3xX4xXe0xX4xX3xXa8xX86xX3xX770xX3xX4exX1bxX3xXcxX105xX16xX1xX148xX3xX13xX77cxXdxX3xX4xX1xX781xX93xX3xXexX1xX30xXdxX3xX9fxXe0xX89xX3xX16xX77cxXdxX3xX4xX1xX2fxX6xX3xXexX1xX798xX3xXa8xX71xX16xX3xXexX1xX7a0xX4xX7a2xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX24xX10dxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX34xXaxX12xX243xXa5xXexX3xXexX1xX7a0xX4xX3xXexX1xX30xXdxX3xX9fxXe0xX3xX17xXdxX10xX10dxX3xX4xX6b3xX1cxX89xX3xX34xXdxX6b7xX16xX3xXexb2b3xX4xX1xX3xX5xX7a0xX6xX3xX1xca50xX3xXexX1xX42xX3xXexX24xX25xX16xX3xX85xXa9xX6xX3xXa8xX1bxX16xX3xX4exX1bxX3xXcxX105xX16xX1xX3xX85xX4axXexX3xX17xbe69xX16xX3xX82xX19axX121xX82xX83xX83xX3xX1xX6xX3xX100xXa8xa53cxX16xX17xX3xX1c6xX244xX24axX108xX121xX3xX66xX6fcxX3xX1xX9e7xX3xXexX1xX42xX3xX16xX92xX93xX3xX16xX6xX1cxX3xX292xX1xX29xX16xX17xX3xXa8xb155xX4xX3xXexX1xXdxXa5xXexX3xXexX1xX30xXdxX3xX9fxXe0xX89xX3xX16xX1xX2fxX16xX17xX3xX16xX1fxX16xX17xX3xX16xX71xX16xX17xX3xX292xad39xX10dxX3xX34xX1bxXdxX3xX85x9510xX3xX292xX1xXdxXa5xX16xX3xX16xX1xXdx8d35xX42xX3xX34xXdxX6b7xX16xX3xXexX9dexX4xX1xX3xX292xX1xX29xX16xX17xX3xX17xXdxX10xX10dxX3xX292xXa9xXbxX3xXexXdxXa5xX16xX3xX85xX86xX121xX3xXcxX24xX10dxX16xX17xX3xX292xX1xXdxX3xX16xX1xXdxXa6fxX42xX3xX16xX77cxXdxX89xX3xXa8xX1bxX3xX4xX10dxX16xX3xX16xX29xX16xX17xX3xX34xX9cxX16xX3xX5xX4axXdxX3xX4xX1xX2fxX6xX3xXexX1xX798xX3xXexdfa3xX6xX3xX34xfe24xX93xX89xX3xXa8xX71xX16xX3xXexX1xX7a0xX4xX3xX9fx9ac6xX3xXexX1xXdxXa5xX42xX3xX16xX2fxX3cxX4xX121xX121xX121xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX34xXdxX9fxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc1xXcxX1xXa07xX16xX3xXexX6bbxX4xXcbxX3xXexX1xXdxX3xX4xX29xX16xX17xX3xX34xX35xX3xX37xX16xX3xX16xX9cxX16xX17xX3xX4xX6b3xXbxX3xX1xX6b7xX3xXexX1xX6bbxX16xX17xX3xX292xX25xX16xX1xX3xXexX2fxX3cxXdxX3xXexXdxX25xX42xX3xX9fxX6fcxX16xX17xX3xX44xX1fxX4xX3xX4exX1bxXaxX3xX1xX24xX10xX212xX9xXaxX51xX34xX6xX42xX142xXexX42xX51xXexX1xX6xX16xX142xXexX10dxX4xX142xXexX1xXdxX142xX4xX10dxX16xX17xX142xX34xX42xX142xX6xX16xX142xX16xX6xX16xX17xX142xX4xX6xXbxX142xX1xX10xX142xXexX1xX10dxX16xX17xX142xX292xX10xX16xX1xX142xXexX42xX10dxXdxX142xXexXdxX10xX42xX142xX9fxX42xX16xX17xX142xXa8xX6xX4xX142xX1xX6xX51xX2xX1d8xX18dxX82xX18bxX1c6xX121xX1xXexX93xXaxX12xX0xXdxX93xX17xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX51xX93xX10xX34xXdxX6xX51xX2xX18dxX83xX51xX16xX10xX184xX7xX51xX2xX1c6xX2xX244xX51xX1c6xX82xX34xX1d9xX2xX18dxX2xX82xX82xX1d8xXexX1c6xX244xX244xX1d9xX82xX5xX83xX121xX165xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX1cxX3xX16xX1fxX16xX17xX3xXexX24xX25xX16xX3xX4xX29xX16xX17xX3xXexX24xX2fxX30xX16xX17xX3xX34xX35xX3xX37xX16xX3xXexX2fxX3cxXdxX3xXexXdxX25xX42xX3xX44xX1fxX4xX3xXcxX1xX4axX4xX1xX3xX4exX1bxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX34xXdxX9fxX12xX0xX7xXexX24xX10dxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc1xXcxX1xXa07xX16xX3xXexX6bbxX4xXcbxX3xXexX1xXdxX3xX4xX29xX16xX17xX3xX34xX35xX3xX37xX16xX3xX16xX9cxX16xX17xX3xX4xX6b3xXbxX3xX1xX6b7xX3xXexX1xX6bbxX16xX17xX3xX292xX25xX16xX1xX3xXexX2fxX3cxXdxX3xXexXdxX25xX42xX3xX9fxX6fcxX16xX17xX3xX44xX1fxX4xX3xX4exX1bxXaxX3xX1xX24xX10xX212xX9xXaxX51xX34xX6xX42xX142xXexX42xX51xXexX1xX6xX16xX142xXexX10dxX4xX142xXexX1xXdxX142xX4xX10dxX16xX17xX142xX34xX42xX142xX6xX16xX142xX16xX6xX16xX17xX142xX4xX6xXbxX142xX1xX10xX142xXexX1xX10dxX16xX17xX142xX292xX10xX16xX1xX142xXexX42xX10dxXdxX142xXexXdxX10xX42xX142xX9fxX42xX16xX17xX142xXa8xX6xX4xX142xX1xX6xX51xX2xX1d8xX18dxX82xX18bxX1c6xX121xX1xXexX93xXaxX12xXc1xXcxX1xXa07xX16xX3xXexX6bbxX4xXcbxX3xXexX1xXdxX3xX4xX29xX16xX17xX3xX34xX35xX3xX37xX16xX3xX16xX9cxX16xX17xX3xX4xX6b3xXbxX3xX1xX6b7xX3xXexX1xX6bbxX16xX17xX3xX292xX25xX16xX1xX3xXexX2fxX3cxXdxX3xXexXdxX25xX42xX3xX9fxX6fcxX16xX17xX3xX44xX1fxX4xX3xX4exX1bxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX24xX10dxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX34xXaxX12xX66xX35xX3xX37xX16xX3xX4xX6a3xXdxX3xXexX4axX10dxX3xX9fxX1bxX3xX16xX9cxX16xX17xX3xX4xX6b3xXbxX3xX1xX6b7xX3xXexX1xX6bbxX16xX17xX3xX292xX25xX16xX1xX3xXexX2fxX3cxXdxX89xX3xXexXdxX25xX42xX3xXbxX1xXe0xX4xX3xX9fxXe0xX3xX7xX6a3xX16xX3xXabxX42xX6b3xXexX3xX16xX29xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX6b7xXbxX3xX9fxX1bxX3xXexX1xX10dxX37xXexX3xX5xX6f5xX3xX4xX1xX10dxX3xX9fxX6fcxX16xX17xX3xX44xX1fxX4xX3xXcxX1xX4axX4xX1xX3xX4exX1bxX3xX100xX4exX1bxX3xXcxX105xX16xX1xX108xX3xX5xX1bxX3xX34xX35xX3xX37xX16xX3xX215xX273xX66xX3xX4xX71xX3xX93xXa39xX4xX3xX85xXa07xX42xX3xXexX2fxX3xX292xX1xX37xX3xX5xX3cxX16xX89xX3xX292xX1xXdxX3xX1xX10dxX1bxX16xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xX7xf478xX3xX17xXdxX7a0xXbxX3xX16xX9cxX16xX17xX3xX4xX6xX10dxX3xX16xX92xX16xX17xX3xX5xX35xX4xX3xXexXdxX25xX42xX3xXexX1xX10dxX37xXexX3xX5xX6f5xX89xX3xX17xXdxX6a3xX93xX3xX16xX17xX781xXbxX3xX5xXe0xXexX3xX4xX1xX10dxX3xX9fxX6fcxX16xX17xX3xXbxX1xX9dexX6xX3xX44xX1fxX4xX3xX4xXbfxX6xX3xX1xX42xX1cxX6b7xX16xX121xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX34xXdxX9fxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX42xX5xX12xX0xX34xXdxX9fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX24xXaxX12xX0xX51xX34xXdxX9fxX12xX0xX51xX34xXdxX9fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX215xX42xXexX1xX10dxX24xXaxX12xX27axX25xX3xXcxX42xX6b3xX16xX3xX142xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX4exX10dxX1bxXdxX0xX51xXbxX12
Lê Tuấn - Thanh Hoài