Chỉ một câu nói chàng trai đã tạo nên “kỳ tích trong y học”
Chỉ với một câu nói chàng trai đã khiến cho người yêu “sống lại” khỏe mạnh trong sự ngỡ ngàng của bác sĩ.
60fcxf700xf1dcx7816x8dd9x100f9xcbbex66d1x103aaxX7x70d6x77fcxbbe8xf7d7xf531xa3bexX5x987bxXax1033bx86d4xX1x76eexX3x8a36xbccfxXexX3xX4x8c6excb4axX3xbc6bx8acaxXdxX3xX4xX1x75ccxX1fx9fb7xX3xXex6f82xX6xXdxX3xe717x656bxX3xXexee85xdbfcxX3xX1fx84d8xX1fxX3xa934x7739x681fxX3xXexb111xX4xX1xX3xXexX2axX33xX1fxX27xX3x94bcxX3xX1xf874xX4x7f2exX0x83dbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc6b5xX10xX6xdf15xXaxX12xX13xX1xX15xX3xdaeax10228xXdxX3xX17xX18xXexX3xX4xX1cxX1dxX3xX1fxX20xXdxX3xX4xX1xX25xX1fxX27xX3xXexX2axX6xXdxX3xX2exX2fxX3xX3axX1xXdx9ef9xX1fxX3xX4xX1xX33xX3xX1fxX27xc0cbxeb7dxXdxX3xX48xX36xX1dxX3xX39xX7x71a3xX1fxX27xX3xX5xX32xXdxX4dxX3xX3axX1x9133xX10xX3xX17xX32xX1fxX1xX3xXexX2axX33xX1fxX27xX3xX7x942exX3xX1fxX27xc855xX3xX1fxX27xX25xX1fxX27xX3xX4xd6f9xX6xX3xc212xfccaxX4xX3xX7x9d87xc8f1xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf701xX33xX61xX48xXaxX12xX0xXdxX17xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX4xX10x9b7bxX33xXc6xddb1xX10xX4xXexX3xX61xX27xX17xX10xX61xXdxX6xX3xX68xXdxX61xX10xX33xX3xX17xXbxa7e3xX3xXdxX13xX10xX1fxXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX48xX5xX10xX9xXax65f4xXdxX61xXexX1xde91xX3xX2xa76exX123xe980xde84xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX120xX3x8dc9xaa69xX123xXbx746cxX126xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4fxX6xXbxXbxX7xX4fxX33xXbxX10xX1fxX4fxX17xX10xX61xXdxX6xX4fxXexX1xX1dxX17xXc6x7426xXbxX9xX1fxX10xX11bxX7xX4fxX131xX2xX123xX2xX4fxX2xX123x7820xX61xX109xX123xfe21x104f8xeaf1xX167xX2xXexX167xX166xX109xX166xX5xX167xXccxXf4xXbxX27xXaxX3xX61xX6xXexX6xXf1xXexX48xXbxX10xX9xXaxX68xXdxX61xX10xX33xX4fxX17xXbxX109xXaxX3xX61xX6xXexX6xXf1xX10xX1fxX4xX33xX61xX10xX9xXaxX3axX1fxX10x8c38xbba9xX6xX27xX1fxX4xa194xXf4xfe84xX5xb2e4xX166xc52axX11bxX1aaxX130xX4xX2x7f37x932cxX4xXcx6b88xX7xX48xX7xe418xec79xX61xX19exfe7cxX109xdbf5xX2xX1aaxX1b4xc7d6xX27xX5xX1b8xX1a4xXc6xX1b0xX1a8xX19exX7x6269x9f75x966fxXf4x96f8xX3axX5exX134xb5f7xX109x70d0xXf4xXf4xX109xX1a8xX61xc9c6xX4fxX130xX7xX1a4xXdxX1a8xX10x870dxX61xX1aaxX17xX4fxX1cdxX19exX2axX125xX131xXdcxX123xX1d4xX1e4xX2axX1a4xX123xX130xX1a8xXf4xXbxX1b1xX10xX1b9xXc6xXexX123xXexX27xX1b4xX6xX130xXdcxX1b1xX125xX131xXdcxX125xX131xXdcxX1dcxXdcxX1b1xXcxX19fxX4xX4fxX1cexX1d4xX5xX4xX168xX19fxX19exX1bcxX11bxX5xX109xX1cexX27xX48xX48xXexX68xX6xX1dxX168xXf4xX1c2xX2axX19fxX1fxX2xX1b4xXcxX27xXbxX19exX1b9xX19exX68xb2ddxX1a8xX125xX130xX1e4xX125xX130xX1e4xXaxX3xX61xX6xXexX6xXf1xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX61xX6xXexX6xXf1xX6xX2axX27xX7xX9xXaxX2xX2xX123xXccxX2xX2xX120xX123xX120xX2xX162xX168xX120xX123xX120xX2xX120xX2xX120xX2xX123xX123xX125xX120xX123xX120xX162xX162xX123xX120xX130xX1d6xX123xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdcxX33xX61xX48xXaxX12xX0xXdxX17xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xXexX1xX1dxX17xXc6xX3xX61xX1xXdxX61xX10xX3xXdxX13xX10xX1fxXexX10xX2axXaxX3xX7xXexX48xX5xX10xX9xXaxX11bxXdxX61xXexX1xX120xX3xX167xX167xX166xXbxX134xX126xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX120xX3xX130xX1d6xX2xXbxX134xX126xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX120xX4fxX4fxXdxXccxXc6xX6xX33xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXccxX68xX1fxX4fxX1fxX10xX11bxX7xX4fxX131xX2xX123xX2xX4fxX2xX123xX162xX61xX109xX123xX168xX123xX2xX123xX162xXexX162xX167xX168xX168xX2xX5xX123xXccxXf4xXbxX27xX153xX2axX9xX166xX1d6xX1d6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xXexX3xX4xX1cxX1dxX3xX1fxX20xXdxX3xX4xX1xX25xX1fxX27xX3xXexX2axX6xXdxX3xX2exX2fxX3xXexX32xX33xX3xX1fxX36xX1fxX3xX39xX3axX3bxX3xXexX3exX4xX1xX3xXexX2axX33xX1fxX27xX3xX48xX3xX1xX4bxX4xX4dxXaxX3xX11bxXdxX61xXexX1xX9xXaxX167xX167xX166xXaxX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX9xXaxX130xX1d6xX2xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX2axX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexX2axX33xX1fxX27xX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxX36xX1fxX3xX1bcxX1dxX6xX1fxX120xX0xX4fxX7xXexX2axX33xX1fxX27xX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXf1xXexX1xX1dxX17xXc6xXf1xX6xX1fxX61xXf1xX7xX6xXbxX33xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX25xX1fxX27xX3xXexX2axX6xXdxX3xX61x62b7xX1fxX27xX3xX27xXdxX4bxX1fxX27xX3xX1d4xX27xX1x6d3cxX3xXexX2axX33xX1fxX27xX3xX4xXc7xX4xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX1fx78bexX1dxX3xd3e6xX1fxX3xX39xX27xX1cxX48xX3xX7xX9cxXexX4dxX3xXexX2axX36xX1fxX3xXcxXdxX3axXexX33xX3axXaxX3xX1xX2axX10xX1b1xX9xXaxX4fxX134xX6xXf1xX1bcxX1dxX10xX4fxX4xX1xX6xX1fxX27xXf1xXexX2axX6xXdxXf1xX61xX1dxX1fxX27xXf1xX27xXdxX33xX1fxX27xXf1xX1fxX27xX1xX10xXf1xXexX2axX33xX1fxX27xXf1xX4xX6xX4xXf1xX4xX5xXdxXbxXf1xX1fxX6xX1dxXf1xX6xX1fxXf1xX27xX6xX48xXf1xX7xX33xXexXf1xXexX2axX10xX1fxXf1xXexXdxX3axXexX33xX3axX4fxX2xX168xX131xX109xX130xX123xXccxX1xXexX17xXaxX12xX0xXdxX17xX27xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4fxX17xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX131xX123xX4fxX1fxX10xX11bxX7xX4fxX131xX123xX131xX2xX4fxX2xX130xX131xX61xX123xX123xX168xX109xX1d6xX167xX109xXexX162xX1d6xX168xX130xX2xX5xX123xXccxXf4xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xXexX3xX4xX1cxX1dxX3xX1fxX20xXdxX3xX4xX1xX25xX1fxX27xX3xXexX2axX6xXdxX3xX2exX2fxX3xXexX32xX33xX3xX1fxX36xX1fxX3xX39xX3axX3bxX3xXexX3exX4xX1xX3xXexX2axX33xX1fxX27xX3xX48xX3xX1xX4bxX4xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX68xX12xX0xX7xXexX2axX33xX1fxX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX25xX1fxX27xX3xXexX2axX6xXdxX3xX61xX3eexX1fxX27xX3xX27xXdxX4bxX1fxX27xX3xX1d4xX27xX1xX3fbxX3xXexX2axX33xX1fxX27xX3xX4xXc7xX4xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX1fxX40dxX1dxX3xX410xX1fxX3xX39xX27xX1cxX48xX3xX7xX9cxXexX4dxX3xXexX2axX36xX1fxX3xXcxXdxX3axXexX33xX3axXaxX3xX1xX2axX10xX1b1xX9xXaxX4fxX134xX6xXf1xX1bcxX1dxX10xX4fxX4xX1xX6xX1fxX27xXf1xXexX2axX6xXdxXf1xX61xX1dxX1fxX27xXf1xX27xXdxX33xX1fxX27xXf1xX1fxX27xX1xX10xXf1xXexX2axX33xX1fxX27xXf1xX4xX6xX4xXf1xX4xX5xXdxXbxXf1xX1fxX6xX1dxXf1xX6xX1fxXf1xX27xX6xX48xXf1xX7xX33xXexXf1xXexX2axX10xX1fxXf1xXexXdxX3axXexX33xX3axX4fxX2xX168xX131xX109xX130xX123xXccxX1xXexX17xXaxX12xX13xX1xX25xX1fxX27xX3xXexX2axX6xXdxX3xX61xX3eexX1fxX27xX3xX27xXdxX4bxX1fxX27xX3xX1d4xX27xX1xX3fbxX3xXexX2axX33xX1fxX27xX3xX4xXc7xX4xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX1fxX40dxX1dxX3xX410xX1fxX3xX39xX27xX1cxX48xX3xX7xX9cxXexX4dxX3xXexX2axX36xX1fxX3xXcxXdxX3axXexX33xX3axX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX2axX33xX1fxX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX1e4xX3eexX3xX4xX1xX15xX3xX17xX69xXdxX3xX27xXdxX6xX3xX1fxX1xfe33xXbxX3xX17xX32xX1fxX27xX3xX134xX2fxX3xX1xX18xXdxX3xXcxXdxX3axXcxX33xX3axX3xX1fxX1xX92xX1fxX27xX3xXexX2axX33xX1fxX27xX3xX17xX18xXexX3xXexX1xX93xXdxX3xX27xXdxX6xX1fxX3xX1fxX27xd44axX1fxd967xX3xXcxX2ax9a30xX1fxX3xX1a8xX1fxX1xX3xXcxe3bdxX3xX2exX2fxX3xX7xa463xX3xX1x1080dxX1dxX3xX27xX673xX1fxX3xX2xX2xX162xXccxX123xX123xX123xX3xX5xX92xdd8dxXexX3xXexX1xX10xX33xX3xX61xe5cdxXdxX3xXexX2axX36xX1fxX3xXcxXdxX3axXcxX33xX3axX3xX68x6a3dxX3xX1fxX1xX684xX1fxX27xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX1fxX40dxX1dxX3xX410xX1fxX3xX1xX40dxXbxX3xX61xc2f4xX1fxX3xXc6xe0bfxX1fxX27xX3xXexXdxX89xX1fxX27xX3xX5exX25xX3xXcxXcbxX1fxX1xXccxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX68xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX25xX1fxX27xX3xXexX2axX6xXdxX3xX39xX3axX1xX20xX4xX3xXexX1xb6e6xXexX4dxX3xX3axX1xXdxX3xX17xX6xX1fxX27xX3x7db7xX1fxX1xX3xX2exXdxX3xXc6xXdx8518xX1fxX3xX5xX36xX1fxX3xX17xX32xX1fxX27xX3xX1fxX1xX93xX3xXbxX1xX33xXexX33xX7xX1xX33xXbxXaxX3xX1xX2axX10xX1b1xX9xXaxX4fxX6xX1fxX1xXf1xX68xX1dxXdxX4fxX4xX1xX6xX1fxX27xXf1xXexX2axX6xXdxXf1xX3axX1xX33xX4xXf1xXexX1xX10xXexXf1xX3axX1xXdxXf1xX17xX6xX1fxX27xXf1xX6xX1fxX1xXf1xX61xXdxXf1xXc6xXdxX10xX1fxXf1xX5xX10xX1fxXf1xX17xX6xX1fxX27xXf1xX1fxX1xX33xXf1xXbxX1xX33xXexX33xX7xX1xX33xXbxX4fxX2xX168xX131xX131xX168xX168xXccxX1xXexX17xXaxX12xX0xXdxX17xX27xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4fxX17xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX131xX123xX4fxX1fxX10xX11bxX7xX4fxX131xX123xX2xX168xX4fxX2xX131xX166xX61xX123xX131xX131xX123xX1d6xX2xX162xXexX131xX130xX109xX131xX5xX167xXccxXf4xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xXexX3xX4xX1cxX1dxX3xX1fxX20xXdxX3xX4xX1xX25xX1fxX27xX3xXexX2axX6xXdxX3xX2exX2fxX3xXexX32xX33xX3xX1fxX36xX1fxX3xX39xX3axX3bxX3xXexX3exX4xX1xX3xXexX2axX33xX1fxX27xX3xX48xX3xX1xX4bxX4xX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX68xX12xX0xX7xXexX2axX33xX1fxX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX25xX1fxX27xX3xXexX2axX6xXdxX3xX39xX3axX1xX20xX4xX3xXexX1xX70dxXexX4dxX3xX3axX1xXdxX3xX17xX6xX1fxX27xX3xX71axX1fxX1xX3xX2exXdxX3xXc6xXdxX723xX1fxX3xX5xX36xX1fxX3xX17xX32xX1fxX27xX3xX1fxX1xX93xX3xXbxX1xX33xXexX33xX7xX1xX33xXbxXaxX3xX1xX2axX10xX1b1xX9xXaxX4fxX6xX1fxX1xXf1xX68xX1dxXdxX4fxX4xX1xX6xX1fxX27xXf1xXexX2axX6xXdxXf1xX3axX1xX33xX4xXf1xXexX1xX10xXexXf1xX3axX1xXdxXf1xX17xX6xX1fxX27xXf1xX6xX1fxX1xXf1xX61xXdxXf1xXc6xXdxX10xX1fxXf1xX5xX10xX1fxXf1xX17xX6xX1fxX27xXf1xX1fxX1xX33xXf1xXbxX1xX33xXexX33xX7xX1xX33xXbxX4fxX2xX168xX131xX131xX168xX168xXccxX1xXexX17xXaxX12xX13xX1xX25xX1fxX27xX3xXexX2axX6xXdxX3xX39xX3axX1xX20xX4xX3xXexX1xX70dxXexX4dxX3xX3axX1xXdxX3xX17xX6xX1fxX27xX3xX71axX1fxX1xX3xX2exXdxX3xXc6xXdxX723xX1fxX3xX5xX36xX1fxX3xX17xX32xX1fxX27xX3xX1fxX1xX93xX3xXbxX1xX33xXexX33xX7xX1xX33xXbxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX2axX33xX1fxX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX13xX1xX25xX1fxX27xX3xXexX2axX6xXdxX3xX4xX1xfa9bxXbxX3xX71axX1fxX1xX3xX681xX3xXc6xXdxX723xX1fxX3xX134xX33xX1fxX27xX3xX17xX6xX1fxX27xX3xX5xX36xX1fxX3xX17xX32xX1fxX27xX3xX1fxX1xX93xX3xX4xXc7xX4xX3xX4xX6xX33xX3xX1fxX1xX1cxX1fxX3xXbxX1xX33xXexX33xX7xX1xX33xXbxX3xX68xX25xX3xX1fxX1xX63bxX1fxX3xX2exX92xX695xX4xX3xX4xXc7xXdxX3xX3axX89xXexX3xX3axX1xX20xX4xX3xXexX1xX70dxXexXccxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX68xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX1dxX5xX12xX0xX61xXdxX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2axXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX68xX12xX0xX4fxX61xXdxX68xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ccxX33xX1dxX2axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX33xX3xX61xX6xX1fxX68xXdxX10xXexXccxX68xX1fxX0xX4fxXbxX12