Cô gái nhảy khi chờ đồ tiếp tế ở Bắc Giang
Trong lúc chờ trao quà hỗ trợ người dân ở vùng dịch huyện Việt Yên, Bắc Giang chị Trịnh Thị Kim Dung bất ngờ nghe thấy tiếng nhạc và ngẫu hứng nhảy để tạo không khí vui vẻ.
8ec5x12cc4x146a9xbdd0x1343axbc5fxfd13xe711xc8d1xX7x1272dx1190bxbf21xa264xedc6xe260xX5xd800xXaxe2fcxcf37xa754xX3xd9eax140bexXdxX3x132eaxX1xd610x115dfxX3xafa6xX1xXdxX3xX4xX1xbd0exX3x10eabx9953xX3xXexXdxb940xXbxX3xXexX2cxX3x13908xX3x13bd8x14820xX4xX3xdad0xXdxX6xX1axX16xX0x125cdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10e35xX10xX6xaee0xXaxX12xXcx10979xe487xX1axX16xX3xX5x9d5dxX4xX3xX4xX1xX25xX3xXexX54xX6xX55xX3xa743x1264cxa0ecxX3xX1xb34cxX3xXexX54x1209exX3xX1axX16x112efxX25xXdxX3xX50x13d73xX1axX3xX32xX3xb802xfa05xX1axX16xX3xX50x102f4xX4xX1xX3xX1xX67xX1dx12476xX1axX3xdcb2xXdxX8axXexX3xf994xeeedxX1axe57exX3xX34xX35xX4xX3xX38xXdxX6xX1axX16xX3xX4xX1xX83xX3xXcxX54xX83xX1axX1xX3xXcxX1xX83xX3xb579xXdx956axX3xd136xX67xX1axX16xX3x9812x12aa6xXexX3xX1axX16xX25xX3xX1axX16xX1xX10xX3xXexX1xXb9xX1dxX3xXexXdxX2cxX1axX16xX3xX1axX1xf9b9xX4xX3xX7dxX68xX3xX1axX16x146c0xX67xX3xX1x11340xX1axX16xX3xX1axX1xX1cxX1dxX3xX27x992axX3xXexXd2xX55xX3xX1fxX1xX14xX1axX16xX3xX1fxX1xac4fxX3xX7dxX67xXdxX3xX7dxa0a6xcc2axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX55xX50xX1dxXaxX12xX0xXdxXb1xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXb1xX4xX10x13572xX55xXb8xa747xX10xX4xXexX3xX50xX16xXb1xX10xX50xXdxX6xX3xX7dxXdxX50xX10xX55xX3xXb1xXbx13d6bxX3xXdxX13xX10xX1axXexX10xX54xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXax12a7bxXdxX50xXexX1x99f7xX3xX2x137a4xX155x8f9ex957bxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX152xX3xeb74x13c65xX155xXbx13484xX158xXaxX3xX7xX54xX4xX9xXaxX3exX6xXbxXbxX7xX3exX55xXbxX10xX1axX3exXb1xX10xX50xXdxX6xX3exXexX1xX67xXb1xXb8xd640xXbxX9xX1axX10xX14dxX7xX3exX163xX2xX163xX163xX3exX2xX155x114c0xX50xX194xX2x8fdaxX163xX155x102dfxa225xXexX2xX163xX162xX163xX5xX19cxXfexX126xXbxX16xXaxX3xX50xX6xXexX6xX123xXexX1dxXbxX10xX9xXaxX7dxXdxX50xX10xX55xX3exXb1xXbxX13bxXaxX3xX50xX6xXexX6xX123xX10xX1axX4xX55xX50xX10xX9xXaxX4dxX54xX198xX92xbda1xX155xX198x10a04xX1d1xXbxXdxXb1xX198xf11axX1dxa791x11323x102a6x1040cxX1ddxX1d1xX92xX1dexX19cxX92xffa8xX66xX2xX166xXb8xX1d4xX10xb852xX1d1xe723xX38x10a8axX1fxa497xX2x12d59xX1d1xX1dfxXexX34xXexX1axX66xX5xX7xX1efxX66xf59cxX1dexX38xXcxX50xX1fxXb8xX126xXb8xXexX198xX19cxX1fxX198xe6a3xX7dxX50xX1d4x1372cxX213xX92xX201xX6xX163xX3exX67xX54xX7xXbxX19cxXb8xX201xX66xX1e6xX1dfxX13bxX92xX1dcxX13xXexX157xX163xX34xX1dxXcxX20fxX198xX6xXb8xXb1xX7dxX19cxX194xX1f1x11beaxX20fxX1xX237xX126xX1dexX4xXdxX92xXb8xX38xX92xX66xX1dcxX1dfxX157xX163xX34xX92xX50xX19bxX50xX7xX1f3xX163xX50xXcxX198xX55xX1dcxX1dcxX7dxX66xX155xX1dfxfd0dxX1edxX19cxX1f1xX20fxX1e6xX13bxX162xX14dxX6xX1ddxX50xX237xX157xX162xXb3xX157xX162xXb3xXaxX3xX50xX6xXexX6xX123xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX50xX6xXexX6xX123xX6xX54xX16xX7xX9xXaxX2xX1f1xXfexX198xX152xX155xX152xX2xX194xX1f1xX152xX155xX152xX2xX152xX2xX152xX2xX155xX155xX157xX152xX155xX152xX2xX163xX198xX155xX152xX19cxX163xX155xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX55xX50xX1dxXaxX12xX0xXdxXb1xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX50xXexX1xX67xXb1xXb8xX3xX50xX1xXdxX50xX10xX3xXdxX13xX10xX1axXexX10xX54xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX14dxXdxX50xXexX1xX152xX3xX2xX163xX198xX155xXbxX166xX158xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX152xX3xX19cxX163xX155xXbxX166xX158xXaxX3xX7xX54xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXfexXb8xX6xX55xX1xX6xXexXdxX1axX1xXfexX7dxX1axX3exX1axX10xX14dxX7xX3exX163xX2xX163xX163xX3exX2xX155xX194xX50xX194xX2xX198xX163xX163xX2xX198xXexX13bxX162xX198xX198xX5xX19bxX123xX4xX55xX123xX16xX6xXdxX123xX1axX1xX6xX1dxX123xX1fxX1xXdxX123xX4xX1xX55xXfexX126xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXdxX3xX1axX1xX1cxX1dxX3xX1fxX1xXdxX3xX4xX1xX25xX3xX27xX28xX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX2cxX3xX32xX3xX34xX35xX4xX3xX38xXdxX6xX1axX16xXaxX3xX14dxXdxX50xXexX1xX9xXaxX2xX163xX198xX155xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX19cxX163xX155xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f3xX55xX67xX54xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX55xX3xX8dxX1f5xX201xX0xX3exXbxX12