12/10/2020 07:15
(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, c huyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội được các cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng ở Hà Tĩnh quan tâm thực hiện và đạt những kết quả quan trọng.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]