03/12/2020 19:56
(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị, đại biểu đã được quán triệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác tư pháp, đối ngoại và Nghị quyết số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020.
Lê Tuấn - Thu Hà

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]