26/02/2021 05:18
(Baohatinh.vn) - Với những điều kiện thuận lợi như làm việc gần nhà, mức thu nhập ổn định, các nhà máy, doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Đức Thọ đang tạo nên hàng nghìn cơ hội việc làm cho lao động Hà Tĩnh.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]