01/12/2019 11:46
(Baohatinh.vn) - Việc xây dựng thành công nhãn hiệu chứng nhận “Cam Sơn Mai” (Hương Sơn, Hà Tĩnh) sẽ góp phần xây dựng và bảo vệ thương hiệu đặc sản của địa phương, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]