30/10/2020 05:15
(Baohatinh.vn) - Trận lũ lụt vừa qua khiến hơn 65 ha rau màu của xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) bị mất trắng, thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]