• Xác định nguồn lực đảm bảo xây dựng huyện NTM khả thi
    2016-11-11 18:05:00

    (Baohatinh.vn) - Chiều 11/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì họp nghe các địa phương: Vũ Quang, Đức Thọ, Nghi Xuân báo cáo đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Dự họp có lãnh đạo các huyện và các sở, ban, ngành liên quan.

  • Nghi Xuân cần khoảng 776 tỷ đồng xây dựng huyện nông thôn mới
    2016-08-11 18:50:00

    (Baohatinh.vn) - Chiều 11/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì cuộc họp nghe huyện Nghi Xuân báo cáo đề án huyện đạt chuẩn NTM. Dự họp có lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM tỉnh cùng một số sở, ban, ngành liên quan.

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh