Những người đàn bà “ngước biển”...
Về Hà Tĩnh - 2018-08-17 07:28:00

(Baohatinh.vn) - Chưa rõ mặt người, những phụ nữ làng biển Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã có mặt ở Cồn Gò để "ngước biển". Người thì ngước tàu, thuyền của chồng về nhưng cũng không ít người đi ngước tàu, thuyền người khác mua hải sản đi bán ở các chợ đầu mối.

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh