Từ khóa: "Chanel"

2 kết quả

Bom trong tủ quần áo

Bom trong tủ quần áo

Chồng đi công tác xa về. Cửa mở. Vợ ăn mặc lỏng lẻo chạy ra ôm lấy cổ chồng, kêu lên: Chúng ta hãy chạy ngay khỏi đây đi anh.