Cập nhật: 13:28 11/08/2021 GMT+7
(Baohatinh.vn) - Trong phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương, các đại biểu tại điểm đầu Hà Tĩnh đã lắng nghe các phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính để cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hà Tĩnh lĩnh hội đầy đủ các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng để cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Trong phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương, các đại biểu tại điểm đầu Hà Tĩnh đã lắng nghe các phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính để cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Sáng nay (11/8), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển KT-XH 5 năm 2021 – 2025.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo các cơ quan Trung ương cùng dự.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải điều hành điểm đầu Hà Tĩnh. Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự.

Hà Tĩnh lĩnh hội đầy đủ các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng để cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng tham dự. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Đây là phiên họp toàn thể đầu tiên của Chính phủ khóa XV để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 – 2025 với quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ”.

Hà Tĩnh lĩnh hội đầy đủ các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng để cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khai mạc phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chính phủ khóa XV nhận nhiệm vụ trong tình hình thế giới và đất nước có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19.

Hà Tĩnh lĩnh hội đầy đủ các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng để cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã khẩn trương triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025; ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong những tháng đầu năm 2021, nước ta đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 5,64%, là mức khá cao so với các nước trên thế giới; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực, lũy kế 7 tháng đạt 67,9% dự toán, tăng 15,6% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 30,2% so với cùng kỳ; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt trên 10,5 tỷ USD, tăng 3,8%...

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động hơn, quyết liệt hơn trong công tác phòng chống dịch COVID-19; khẩn trương nhập khẩu, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc-xin trong nước và chiến dịch tiêm chủng. Bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng; nhiều chính sách để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 được ban hành kịp thời.

Hà Tĩnh lĩnh hội đầy đủ các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng để cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Đại biểu Hà Tĩnh theo dõi báo cáo tại phiên họp.

Mục tiêu tổng quát Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025 là bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của 5 năm 2016 - 2020, đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Hà Tĩnh lĩnh hội đầy đủ các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng để cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Hội nghị tổ chức dưới hình thức trực tuyến, kết nối với 63 tỉnh, thành. Ảnh chụp màn hình.

Chính phủ cũng xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, trọng tâm là: Quyết tâm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh; bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân là trên hết, trước hết; kiên định mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội;

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; thực hiện quyết liệt, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển kinh tế số, xã hội số...

Hà Tĩnh lĩnh hội đầy đủ các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng để cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Tại phiên họp, lãnh đạo bộ, ngành, các địa phương đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng khóa XIII tại địa phương. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu cho rằng, nội dung mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 – 2025 đã thể hiện rõ tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kết luận Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương, Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV.

Hà Tĩnh lĩnh hội đầy đủ các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng để cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 cần phát huy tốt hơn nữa kết quả, bài học quý báu của Chính phủ các thời kỳ, nỗ lực hơn nữa trong con đường đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phát triển mới.

Hà Tĩnh lĩnh hội đầy đủ các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng để cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Báo Nhân dân

Trong đó, tập trung ưu tiên 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược đã đề ra; xử lý dứt điểm những điểm nghẽn, vướng mắc, tồn tại để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đất nước; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, khắc phục khó khăn do tác động đại dịch COVID-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế, phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và sức sáng tạo của mỗi cá nhân; từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đảm bảo đời sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân; chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường QP-AN; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước; chủ động hội nhập đất nước, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong quá trình này, cần phải luôn luôn quan tâm nghiên cứu, nắm chắc và quán triệt thật sâu sắc các vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản, có tính nguyên tắc rất quan trọng đã được thể hiện trong Cương lĩnh, đường lối cơ bản của Đảng ta về cách mạng nước ta.

Hà Tĩnh lĩnh hội đầy đủ các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng để cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Điểm cầu Hà Tĩnh.

Tổng Bí thư tin tưởng, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp to lớn hơn nữa vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xứng đáng với vị trí, vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp của nước CHXHCN Việt Nam. Là cơ quan trực tiếp tổ chức, quản lý, triển khai thực hiện có hiệu quả mọi chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, biến đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành hiện thực sinh động, mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, làm vẻ vang cho dân tộc.

Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ khóa XV quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội vừa ban hành; tiếp tục bổ sung, góp phần hoàn thiện, phát triển lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Chính phủ mới, khí thế mới, động lực mới và với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để kết quả năm sau cao hơn năm trước.

Hà Tĩnh lĩnh hội đầy đủ các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng để cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

Chính phủ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu qua các thời kỳ, kiên quyết, kiên trì với bản lĩnh vững vàng, kiên định mục tiêu đề ra, tiếp tục đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, hành động quyết liệt với tinh thần dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Quyết tâm xây dựng bộ máy hành chính trong sạch, vững mạnh, toàn diện, tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín.

Chính phủ và các thành viên Chính phủ các bộ, ngành, địa phương tiếp thu, quán triệt đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch hành động; tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng thời tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, truyền cảm hứng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu đưa đất nước sớm vượt qua đại dịch COVID-19; phục hồi và phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Trong thời gian làm việc chiều nay, phiên họp sẽ tập trung vào tình hình KT-XH tháng 7 và 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2021.

Tin liên quan:

Ngọc Loan


Ngọc Loan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]