Phân tích tồn tại hạn chế, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 2020

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII sáng nay (13/12), đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, phân tích sâu kết quả, hạn chế; thảo luận các giải pháp khả thi, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong phát triển KT-XH năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phân tích tồn tại hạn chế, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 2020

Phân tích tồn tại hạn chế, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 2020

Phân tích tồn tại hạn chế, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 2020

Phân tích tồn tại hạn chế, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 2020

Năm 2019, tỉnh ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội có những thuận lợi từ sự kế thừa kết quả đạt được của năm 2018; được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Tỉnh ủy; sự đổi mới trong hoạt động của HĐND; điều hành chủ động, linh hoạt của UBND tỉnh; vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Phân tích tồn tại hạn chế, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 2020

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, giai đoạn 2016-2020 (ngày 19/10/2019).

Chính vì vậy, kinh tế - xã hội tỉnh nhà đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể: Có 12/15 chỉ tiêu đạt kế hoạch; nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn cùng kỳ. Nổi bật là kết quả xây dựng nông thôn mới, số xã đạt chuẩn đã vượt trên 1,5 lần so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Tổ chức sắp xếp các đơn vị cấp xã có cách làm chủ động, kỹ lưỡng, thận trọng, đạt yêu cầu đề ra, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận rất cao.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả tích cực. Giáo dục - đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện. Tỷ lệ hộ nghèo còn 4,53%, gần bằng mức bình quân cả nước; đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên; an sinh xã hội được bảo đảm.

Phân tích tồn tại hạn chế, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 2020

Tuy nhiên, tại kỳ họp này, HĐND, UBND tỉnh cũng nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn.

Năm 2019, có đến 3 chỉ tiêu rất cơ bản khả năng không đạt kế hoạch là: Tăng trưởng kinh tế đạt 10,99%, đặc biệt xây dựng giảm 0,92%; nông nghiệp giảm 1,58%; lĩnh vực dịch vụ chỉ tăng 5,16%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 72% kế hoạch, đã làm giảm động lực tăng trưởng; kim ngạch xuất khẩu đạt 77% kế hoạch. Thu ngân sách đạt 100% kế hoạch, nhưng nguồn thu từ đất chiếm gần 30%.

Phân tích tồn tại hạn chế, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 2020

Tái cơ cấu nông nghiệp còn nhiều khó khăn; dịch bệnh xảy ra kéo dài. Hoạt động doanh nghiệp còn khó khăn; số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động chiếm tỷ lệ cao. Hoạt động của hợp tác xã nhìn chung hiệu quả còn thấp; nhiều hợp tác xã hoạt động còn hình thức.

Cải cách hành chính còn nhiều nội dung kết quả chưa cao. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, có mặt yếu kém.

Giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, tiến độ chậm. Giải quyết các tồn đọng để kéo dài, thiếu chỉ đạo xử lý dứt điểm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp.

Phân tích tồn tại hạn chế, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 2020

Theo chương trình Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung, gồm các nhóm vấn đề chủ yếu sau:

Mt: Xem xét, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn và thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.

Phân tích tồn tại hạn chế, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 2020

Chính sách hỗ trợ huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được trình, xem xét và thông qua trong kỳ họp lần này. Ảnh: Huy Tùng

Phân tích tồn tại hạn chế, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 2020

Hai: Xem xét và thông qua các tờ trình và quyết nghị về cơ chế, chính sách quan trọng như: Chính sách hỗ trợ huyện Cẩm Xuyên, huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới; đề nghị công nhận thị xã Kỳ Anh là đô thị loại 3; đề nghị công nhận thị trấn Nghèn đạt đô thị loại 4. quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn; chính sách hỗ trợ thu nhập cho các hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội.

Ba: Xem xét và cho ý kiến Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường; Báo cáo về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Báo cáo kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh...

Bốn: Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12; Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 10; Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về hoạt động giám sát, xây dựng chính quyền.

Phân tích tồn tại hạn chế, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 2020

Năm: HĐND tỉnh sẽ bàn và quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND và các ban HĐND.

Sáu: HĐND tỉnh sẽ dành thời gian thỏa đáng để thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn theo các lĩnh vực, nhóm vấn đề lớn mà các đại biểu HĐND đưa ra chất vấn và cử tri quan tâm.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh; xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Phân tích tồn tại hạn chế, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 2020

Tại kỳ họp, dự kiến HĐND tỉnh sẽ thông qua 18 nghị quyết chuyên đề. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu hội đồng phát huy cao dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; tập trung nghiên cứu tài liệu; tích cực thảo luận và chất vấn sôi nổi, thẳng thắn; đóng góp nhiều ý kiến thực sự chất lượng.

Đồng thời, phân tích sâu kết quả, những bài học kinh nghiệm trong quản lý, điều hành; nghiêm túc chỉ ra các tồn tại, hạn chế, đặc biệt là phân tích nguyên nhân, nút thắt, điểm nghẽn kìm hãm sự tăng trưởng, các chỉ tiêu không đạt; làm rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, trước hết là vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương về những nguyên nhân đó.

Phân tích tồn tại hạn chế, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 2020

Một góc đô thị loại 2 - TP Hà Tĩnh. Ảnh: Huy Tùng

Thảo luận và thống nhất các tờ trình, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 với những giải pháp khả thi, đồng bộ; phấn đấu đạt kết quả cao nhất, góp phần thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, HĐND tỉnh mong muốn và đề nghị cử tri, nhân dân tỉnh nhà quan tâm theo dõi, tham gia nhiều ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp.

  • Bí Thư Tỉnh Ủy - Chủ Tịch HĐND Tỉnh Lê Đình Sơn

  • Thiết Kế: Huy Tùng

5:13:12:2019:08:57

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM