Tích cực tham mưu đề xuất ban hành cơ chế chính sách bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực

Với trách nhiệm là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, tôi sẽ nỗ lực góp phần tích cực trong nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh; quan tâm đến nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động.

Tích cực tham mưu đề xuất ban hành cơ chế chính sách bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực

Tích cực tham mưu đề xuất ban hành cơ chế chính sách bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực

Tích cực tham mưu đề xuất ban hành cơ chế chính sách bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử. Trên cơ sở chương trình hành động của các ứng viên, Báo Hà Tĩnh lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Ông Nguyễn Văn Danh - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - đơn vị bầu cử số 8, TX Hồng Lĩnh)

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa với toàn thể cử tri và Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh nói riêng và cử tri toàn tỉnh:

Thứ nhất, sẽ nỗ lực, phấn đấu và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, đại diện cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh; tích cực, trách nhiệm tham gia các hoạt động của HĐND để nâng cao chất lượng các kỳ họp. Thường xuyên liên hệ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của Nhân dân để kịp thời phản ánh và tham gia giám sát giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri tỉnh nhà. Đặc biệt là tiếp thu ý kiến của bà con cử tri để kịp thời có những phản ánh, đề xuất tới các kỳ họp của HĐND tỉnh; kiến nghị đề xuất tới lãnh đạo UBND tỉnh và các ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết.

Tích cực tham mưu đề xuất ban hành cơ chế chính sách bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh tặng quà cho công nhân Khu kinh tế Vũng Áng (ảnh tư liệu)

Thứ hai, tôi sẽ cùng các đồng chí trong tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể của thị xã Hồng Lĩnh trong việc thực hiện thắng lợi 3 nhiệm vụ đột phá đã được Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Qua đó, sớm đưa thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, đô thị hạt nhân trong chuỗi các đô thị phía Bắc của tỉnh.

Thứ ba, với trách nhiệm là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, tôi sẽ nỗ lực góp phần tích cực trong nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh; quan tâm đến nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động. Tích cực tham mưu đề xuất với Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có các cơ chế chính sách và ưu tiên bố trí nguồn lực đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, nhu cầu của doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh cũng như tại thị xã Hồng Lĩnh.

Tích cực tham mưu đề xuất ban hành cơ chế chính sách bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh trao tặng khẩu trang phòng dịch cho xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên).

Chỉ đạo Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh (cơ sở đào tạo nghề của tổ chức công đoàn) phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại thị xã Hồng Lĩnh để cung ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp.

Thứ tư: Tôi sẽ cùng với HĐND, UBND thị xã nghiên cứu đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh cho đầu tư thực hiện dự án nhà văn hóa công nhân lao động, các thiết chế công đoàn tại các cơ sở công nghiệp, khu vực của thị xã có đông công nhân lao động.

Tích cực tham mưu đề xuất ban hành cơ chế chính sách bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực

LĐLĐ tỉnh đón nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam (ảnh tư liệu)

Với tư cách là Chủ tịch LĐLĐ của tỉnh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có điều kiện chỉ đạo thực hiện tốt hơn vai trò, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; thường xuyên sâu sát cơ sở, nằm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân lao động để từ đó xây dựng kế hoạch, đề xuất các cấp, ngành có chính sách hỗ trợ thiết thực; đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên; huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”, trợ cấp hỗ trợ cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn... Quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển đoàn viên và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để kết nạp Đảng.

BHT

5:21:05:2021:05:07

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM