Tích cực tham mưu, đề xuất các chính sách xây dựng văn hoá con người Hà Tĩnh

Nhận thức sâu sắc yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ phấn đấu hết sức mình để thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Tích cực tham mưu, đề xuất các chính sách xây dựng văn hoá con người Hà Tĩnh

Tích cực tham mưu, đề xuất các chính sách xây dựng văn hoá con người Hà Tĩnh

Tích cực tham mưu, đề xuất các chính sách xây dựng văn hoá con người Hà Tĩnh

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử. Trên cơ sở chương trình hành động của các ứng viên, Báo Hà Tĩnh lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Ông Thái Văn Sinh - Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh (Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, đơn vị bầu cử số 10, huyện Đức Thọ).

Nhận thức sâu sắc yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ phấn đấu hết sức mình để thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, dành thời gian thoả đáng để đi cơ sở tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri. Đặc biệt là những vấn đề mà cử tri đang quan tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Nhân dân, như: chính sách về văn hóa - y tế - giáo dục; chính sách liên quan đến nông nghiệp - nông dân - nông thôn; dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ hộ người nghèo...

Tích cực tham mưu, đề xuất các chính sách xây dựng văn hoá con người Hà Tĩnh

Ông Thái Văn Sinh vận động kêu gọi quỹ Loan"stiftung (Đức) tài trợ cho học sinh nghèo xã Thạch Đài hơn 200 triệu đồng sau đợt lũ tháng 10/2020.

Có các biện pháp hiệu quả để đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết các kiến nghị của cử tri nhằm thiết thực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri, thực sự trở thành cầu nối bền vững giữa cử tri với các cơ quan có thẩm quyền.

2. Không ngừng trau dồi kiến thức thực tiễn, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh người đại biểu, chủ động trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ người đại biểu HĐND. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, tham gia phát biểu, chất vấn tại các kỳ họp, nhất là những nội dung thuộc lĩnh vực mình quản lý và những nội dung liên quan đến huyện nhà.

Tích cực tham mưu, đề xuất các chính sách xây dựng văn hoá con người Hà Tĩnh

Ông Thái Văn Sinh (thứ 3 từ phải sang) nhận bằng khen của UBND tỉnh về công tác văn hóa năm 2020 (Ảnh tư liệu)

3. Trên cương vị công tác của mình, tích cực tham mưu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện các chính sách về văn hóa - thể thao - du lịch - gia đình sát đúng với nhu cầu thực tiễn. Đặc biệt là các chính sách: xây dựng văn hoá con người Hà Tĩnh đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; kích cầu phát triển du lịch; xây dựng gia đình, dòng họ, thôn, tổ văn hoá. Bên cạnh đó tích cực giám sát các chính sách để chỉnh sửa, hoàn thiện, nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của chính sách.

Tích cực tham mưu, đề xuất các chính sách xây dựng văn hoá con người Hà Tĩnh

Ông Thái Văn Sinh dẫn đoàn làm phim điện ảnh Kiều về ra mắt tại Hà Tĩnh. (Trong ảnh: Đoàn tham quan nhà thờ Mai Hắc Đế - Lộc Hà)

Trong quá trình giám sát, tôi sẽ đặc biệt chú ý đến kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và các kiến nghị sau giám sát của HĐND đối với cơ quan có thẩm quyền.

Nếu trúng cử, tôi xin hứa sẽ quyết tâm nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt nhất chương trình hành động này, xứng đáng là người đại biểu đại diện cho cử tri, mang tiếng nói, nguyện vọng của Nhân dân huyện Đức Thọ tới các kỳ họp của HĐND tỉnh.

BHT

6:22:05:2021:15:17

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM