Tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập - động lực xây dựng Hà Tĩnh phát triển

Tự hào là quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu đưa tỉnh nhà phát triển bền vững, từng bước góp phần hiện thực hóa khát vọng và niềm tin của đồng chí về một nước Việt Nam độc lập, tự do, văn minh và giàu mạnh.

Tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập - động lực xây dựng Hà Tĩnh phát triển

Tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập - động lực xây dựng Hà Tĩnh phát triển

Tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập - động lực xây dựng Hà Tĩnh phát triển

Tự hào là quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu đưa tỉnh nhà phát triển bền vững, từng bước góp phần hiện thực hóa khát vọng và niềm tin của đồng chí về một nước Việt Nam độc lập, tự do, văn minh và giàu mạnh.

Tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập - động lực xây dựng Hà Tĩnh phát triển

Tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập - động lực xây dựng Hà Tĩnh phát triển

Đồng chí Hà Huy Tập là một chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và của cách mạng Việt Nam. Sinh ra và lớn lên tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh - một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đồng chí đã sớm tiếp thu trào lưu tiến bộ, hình thành nên nhân cách và lý tưởng vì dân, vì nước.

Tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập - động lực xây dựng Hà Tĩnh phát triển

Tượng đài cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại thị trấn Cẩm Xuyên. Ảnh: Hương Thành

Sau cao trào 1930-1931, đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh, phong trào cách mạng bị dìm trong biển máu, các tổ chức Đảng bị tan rã, các chiến sĩ cách mạng tiền bối số bị bắt, số phải tạm thời lánh sang các nước khác để hoạt động. Đồng chí Hà Huy Tập về nước giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng gần 2 năm (7/1936 - 3/1938), cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục xây dựng và phát triển đường lối của Đảng đáp ứng yêu cầu cấp thiết của cách mạng; kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, điều chỉnh phương pháp phù hợp với giai đoạn cách mạng tiếp theo.

Tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập - động lực xây dựng Hà Tĩnh phát triển

Câu nói khảng khái của đồng chí trước tòa án kẻ thù “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc, nếu còn sống tôi sẽ tiếp tục hoạt động” và lời hô vang “Cách mạng muôn năm” trước khi hy sinh đã trở thành vũ khí chiến đấu của Đảng, nhắc nhở thế hệ sau phải luôn luôn đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, dân tộc lên trên hết; kiên định và thực hiện thắng lợi con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập - động lực xây dựng Hà Tĩnh phát triển

Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo “Đồng chí Hà Huy Tập với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng”. Ảnh: Thu Hà

Đồng chí Hà Huy Tập ngã xuống ở tuổi 35, độ tuổi đang tràn đầy sức lực và tài năng sáng tạo, cống hiến cho cách mạng. Khí phách hiên ngang, thái độ cương quyết giữ trọn niềm tin vào tương lai thắng lợi của cách mạng của đồng chí mãi là tấm gương sáng cho thế hệ mai sau.

Tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập - động lực xây dựng Hà Tĩnh phát triển

Tự hào là quê hương của đồng chí Hà Huy Tập, trong mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tiến công, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hy sinh, đạt được những thắng lợi to lớn.

Tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập - động lực xây dựng Hà Tĩnh phát triển

Học sinh tìm hiểu sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập. Ảnh: Phan Trâm

Những năm 1930-1931, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh đã vùng lên tạo cao trào cách mạng rộng lớn, quyết liệt, làm lung lay bộ máy thống trị của chế độ thực dân, phong kiến, dẫn tới sự ra đời của 170 làng Xô viết trong toàn tỉnh. Hà Tĩnh cũng là 1 trong 4 tỉnh đầu tiên của cả nước khởi nghĩa giành chính quyền về tay Nhân dân trong Cách mạng tháng Tám 1945.

Tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập - động lực xây dựng Hà Tĩnh phát triển

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ đã lãnh đạo toàn quân và dân Hà Tĩnh nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, giành được nhiều chiến công hiển hách.

Với những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, 31 chiến sĩ con em Hà Tĩnh đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 504 bà mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng...

Tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập - động lực xây dựng Hà Tĩnh phát triển

Một góc thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: Huy Tùng

Sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết một lòng, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt gần 6%; quy mô nền kinh tế gấp hơn 1,5 lần so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23 triệu đồng lên 36 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp còn 12,9%, công nghiệp - xây dựng 45,8%, dịch vụ 41,3%.

Tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập - động lực xây dựng Hà Tĩnh phát triển

Nông thôn mới xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên). Ảnh: Hương Thành

Tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập - động lực xây dựng Hà Tĩnh phát triển

Hà Tĩnh vững vàng trên hành trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Hoài

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Hà Tĩnh được Chính phủ chọn thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025; đến nay có trên 90% xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao; 8/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; huyện Cẩm Xuyên - quê hương của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã hoàn thành các tiêu chí, đang trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm phát triển toàn diện. Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội đạt được kết quả rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,53% (gần bằng bình quân chung cả nước). Hợp tác đối ngoại tiếp tục phát huy hiệu quả. QPAN, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập - động lực xây dựng Hà Tĩnh phát triển

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao chứng nhận và hoa cho các điển hình tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII, giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Đình Nhất

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên rõ rệt; tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Công tác dân vận và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, hiệu quả, thiết thực. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Những kết quả trên đã khẳng định bước đầu sự thành công, tạo tiền đề để triển khai, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu của thời gian tiếp theo.

Tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập - động lực xây dựng Hà Tĩnh phát triển

Phát huy truyền thống cha ông và sức mạnh nội lực toàn dân, noi gương, học tập tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh quyết tâm đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn NTM và phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập - động lực xây dựng Hà Tĩnh phát triển

Để thực hiện mục tiêu đó, thời gian tới, các cấp ủy Đảng cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

Tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập - động lực xây dựng Hà Tĩnh phát triển

Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu trên cơ sở khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế số, phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ sau thép, dịch vụ cảng biển và logistics. Thu hút đầu tư các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực tập trung xây dựng hạ tầng đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông trọng yếu, hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng... Tập trung xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM; chú trọng đầu tư lĩnh vực văn hóa, xây dựng và khơi dậy các giá trị chuẩn mực của con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập - động lực xây dựng Hà Tĩnh phát triển

Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại thôn 8, xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên).

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập diễn ra vào thời điểm hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh (1831-2021), 30 năm tái lập tỉnh (1991-2021) và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, càng đòi hỏi Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm cao và nỗ lực lớn, năng động, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra.

Nội dung: TRẦN THẾ DŨNG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh

thiết kế: huy tùng

6:24:04:2021:05:07

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM