Từ khóa: "Đảng bộ Quân sự Hà Tĩnh"

8 kết quả

Những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ ở Đảng bộ Quân sự Hà Tĩnh

Những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ ở Đảng bộ Quân sự Hà Tĩnh

Luật Sĩ quan hiện hành quy định, tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan cấp trung tá, thiếu tá, đại úy lần lượt là 51, 48 và 46 tuổi như hiện nay đã và đang tác động không nhỏ đến tâm tư, nguyện vọng và động cơ phấn đấu của mỗi cán bộ. Làm thế nào để từng bước giải quyết thỏa đáng nguyện vọng chính đáng của số cán bộ trong diện này luôn là vấn đề được Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh và các cấp ủy quan tâm đi tìm lời giải.
Những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ ở Đảng bộ Quân sự Hà Tĩnh

Những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ ở Đảng bộ Quân sự Hà Tĩnh

Luật Sĩ quan hiện hành quy định, tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan cấp trung tá, thiếu tá, đại úy lần lượt là 51, 48 và 46 tuổi như hiện nay đã và đang tác động không nhỏ đến tâm tư, nguyện vọng và động cơ phấn đấu của mỗi cán bộ. Làm thế nào để từng bước giải quyết thỏa đáng nguyện vọng chính đáng của số cán bộ trong diện này luôn là vấn đề được Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh và các cấp ủy quan tâm đi tìm lời giải.