Từ khóa: "gia đình quân nhân bị hiếm muộn"

2 kết quả

Thay thế vaccine bại liệt từ tháng 6

Thay thế vaccine bại liệt từ tháng 6

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết sẽ triển khai kế hoạch thay thế vaccine bại liệt uống (OPV) chứa 3 týp virus bằng vaccine chỉ chứa 2 týp từ tháng 6/2016.