Từ khóa: "Học sinh giỏi Can Lộc"

6 kết quả

Lớp học trường huyện có 1 thủ khoa, 13 em trên 24 điểm

Lớp học trường huyện có 1 thủ khoa, 13 em trên 24 điểm

44/44 học sinh (HS) của lớp đều đạt 20 điểm trở lên theo khối thi các em chọn, trong đó, 13 em trên 24 điểm, 8 em trên 25 điểm và thủ khoa của lớp đạt 27,5 điểm khối A. Đó là thành tích đáng tự hào của thầy và trò lớp 12A1 - Trường THPT Đồng Lộc (Can Lộc).