Từ khóa: "Mexico city"

6 kết quả

Thủ đô Mexico cấm đồ nhựa dùng một lần

Thủ đô Mexico cấm đồ nhựa dùng một lần

Cơ quan lập pháp thành phố Mexico City ngày 9/5 đã bỏ phiếu thông qua lệnh cấm các doanh nghiệp mua, bán hoặc cung cấp cho khách hàng các sản phẩm làm từ nhựa sử dụng một lần.