Từ khóa: "Nêu gương người đứng đầu ở Đảng bộ Trường THPT Cẩm Bình"

2 kết quả

"Bí thư gương mẫu, cấp dưới không thể không làm theo"

"Bí thư gương mẫu, cấp dưới không thể không làm theo"

Đảng bộ Trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) có 76 đảng viên sinh hoạt trong 3 chi bộ. Nêu gương người đứng đầu đã trở thành một trong những phương thức lãnh đạo xuyên suốt, tạo hiệu ứng tích cực, nâng cao tính tự giác, trách nhiệm của mỗi đảng viên.