Từ khóa: "nhiệm vụ xây dựng Đảng"

2 kết quả

Du khách thư giãn với kiểu massage bằng... dao phay

Du khách thư giãn với kiểu massage bằng... dao phay

Một trung tâm massage ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan đã tồn tại suốt hơn 13 năm qua với phương pháp kỳ lạ: thư giãn cho du khách bằng dao phay. Các nhân viên sẽ dùng dao vỗ lên mặt và cơ thể khách để điều trị bệnh lý.