Công bố 10 gia đình giàu nhất châu Á: Có 3 đại diện của Hongkong
Dưới đây là top 10 gia đình giàu nhất Châu Á, theo xếp hạng của Forbes, trong đó có tới 3 đại diện đến từ Hong Kong và 2 đại diện đến từ Ấn Độ.
a7bcxf1ddx10eeax1419dx10761xfbbdxca22x11012xcb57xX7xfbb2x13bc0x11cc2xd9caxe343x1005bxX5x126faxXaxcb54x12a6dx115c5xb3a7x1232exX3xe7f8x114a6xX3xX2x11ae3xX3xX16xXdxX6xX3xfde7xcb56xX15xX1xX3xX16xXdx12000x121e0xX3xX15xX1xcf4fxXexX3xX4xX1x125d3xX2axX3x1337fxf5a3xX3xX13x119abxX3xbe99xX3xX22xc5bexXdxX3xfa5dxXdxb5f7xX15xX3xX4x10448xX6xX3x11ddcxb824xX15xX16xcf12xX4cxX15xX16xX0xa8b2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX10xX6xX42xXaxX12x117c3xf542xf4f4xXdxX3xX22xX33xdb51xX3xX5xX29xX3xXexX4cxXbxX3xX2xX1cxX3xX16xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX16xXdxX29xX2axX3xX15xX1xX2exXexX3xX13xX1xX33xX2axX3xX36xc376xX3xXexX1xX10xX4cxX3xe074xdc32xXbxX3xX1xX3fxX15xX16xX3xX4xX48xX6xX3xfdf3xX4cx12e86xX18xX10xX7xX95xX3xXexXabxX4cxX15xX16xX3xX22xX3axX3xX4xX3axX3xXexX6bxXdxX3xX3cxX3xX22xX3fxXdxX3xX42xXdxX44xX15xX3xX22xX9dxX15xX3xXex1120bxX3xX4bxX4cxX15xX16xX3xe88dxX4cxX15xX16xX3xaa70xX29xX3x132ddxX3xX22xX3fxXdxX3xX42xXdxX44xX15xX3xX22xX9dxX15xX3xXexXd1xX3xc631xX15xX3xdc83xcf55xaaf4xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfc59xX4cxX42xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9cxXex12fffxX6xX5xXdxX16xX15xX37xX3xb160xX2axX7xXexXdx1118cxX70xf043xXaxX12xX0xX7xXexXabxX4cxX15xX16xX12xX2xXf7xX3x131dcxXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX1x112d6xX3xf8d4xX10xX10xX3xaf9cxd613xX6x10031xX7xX2axX15xX16xX95xX3xX4bxX29xX15xX3xd286xX2axX19xX4x138c6xX37xX0xX54xX7xXexXabxX4cxX15xX16xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX0xXdxX148xX16xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXax11e33xXdxX42xXexX1xX37x11c15xX1cxX1cxXbxX9cxX127xX1xX10xXdxX16xX1xXexX37x1225axX2xX2xXbxX9cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX4cxX15xX16xX3xX18xX4cxX3xX2xX1cxX3xX16xXdxX6xX3xX42xXdxX15xX1xX3xX16xXdxX6xX2axX3xX15xX1xX6xXexX3xX4xX1xX6xX2axX3xX6xX3xX4xX4cxX3xX3cxX3xX42xX6xXdxX3xX42xXdxX10xX15xX3xX4xX2axX6xX3xX1xX4cxX15xX16xX4fxX4cxX15xX16xXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX37xX54xX54xXdxXf7xX18xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXf7xXddxX15xX54xX15xX10xX183xX7xX54xX2x113f5xXe0xae30xX54xX204xX204xX42xX1cxX2xfeacxXexX2xX204xX2xX2xX5xX1cxXf7xX120xXbxX16xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xXf5xX33xX70xX3xX4xX1xf7d5xX15xX1xX3xX5xX29xX3xX16xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX16xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX16xXdxX29xX2axX3xX4xX3axX3xXddxX29xX3x122e0xX2axX70xf463xX15xX3xX5xaaf0xX4xX3xX18xd93axX4xX3xX15xX1xX2exXexX3xX4bxX29xX15xX3xX153xX2axX19xX4xX95xX3xX22xe25axX3xX4xX3axX3xX3cxX3xX22xe365xXdxX3xX5xX27axX15xX1xX3xX22xX3fxX4cxX3xXexX3fxXdxX3xX146xX6xX148xX7xX2axX15xX16xXf7xX3xXcx11bc7xX15xX16xX3xXexX29xXdxX3xX7xf387xX15xX3xX4xX48xX6xX3xX16xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX1xX13fxX3xX141xX10xX10xX3xX22xX6xX15xX16xX3xX7x138efxX3xX1xcf5axX2axX3xX5x12ee6xX15xX3xX22xX9dxX15xX3xX5xX29xX3xXe0xf355xX95xX189xX3xXexd90axX3x10183xX146xX69xXf7xX3xdbd5xX16xX4cxX29xXdxX3xXabxX6xX95xX3xXexXabxX6axX6bxX4xX3xX22xX3axX3xX16xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX25cxX2axX70xX25fxX15xX3xX5xX263xX4xX3xX15xX29xX70xX3xX4xe6a3xX15xX16xX3xX22xX27axX3xX18x109b4xX3xX16xXdxff3bxX15xX16xX3xX148xXf6xXexX3xX22x128c3xX15xX3xX4fxX1xX317xX3xX148xX3fxX15xX1xX3xXddxX23xX3xX7xX263xX3xXddxXdxX44xX4xX3xXaxXexX1xX317xXdxX3xXex13d70xX3xX146xX6xX148xX7xX2axX15xX16xXaxX3xX141xX10xX10xX3x11a13xX6xX10xX3x10839xX4cxX15xX16xX3xXbxX1xX2a5xXdxX3xX15xX16x11c90xXdxX3xX4fxX1xX317xX148xX3xXddxX23xX3xX1xX19xXdxX3xX5xXf6xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9cxXexX118xX6xX5xXdxX16xX15xX37xX3xX120xX2axX7xXexXdxX125xX70xX127xXaxX12xX0xX7xXexXabxX4cxX15xX16xX12xXe0xXf7xX3xX135xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX13xX1xX10xX6xXabxX6xXddxX6xX15xX4cxX15xXexX3xX145xX13xX1xX6xXabxX4cxX10xX15xX3x133efxX4cxX4fxXbxX1xX6xX15xX42xX3xX135xXabxX4cxX2axXbxX95xX3xXcxX1xX317xXdxX3xX141xX6xX15xX157xX37xX0xX54xX7xXexXabxX4cxX15xX16xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX0xXdxX148xX16xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX183xXdxX42xXexX1xX37xX189xX1cxX1cxXbxX9cxX127xX1xX10xXdxX16xX1xXexX37xX196xXe0xX1cxXbxX9cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX4cxX15xX16xX3xX18xX4cxX3xX2xX1cxX3xX16xXdxX6xX3xX42xXdxX15xX1xX3xX16xXdxX6xX2axX3xX15xX1xX6xXexX3xX4xX1xX6xX2axX3xX6xX3xX4xX4cxX3xX3cxX3xX42xX6xXdxX3xX42xXdxX10xX15xX3xX4xX2axX6xX3xX1xX4cxX15xX16xX4fxX4cxX15xX16xXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX37xX54xX54xXdxXf7xX18xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXf7xXddxX15xX54xX15xX10xX183xX7xX54xX2xX204xXe0xX206xX54xX204xX204xX42xX1cxX2xX20dxXexX2xX2xX3cxX196xX5xX2xXf7xX120xXbxX16xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX135xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX7xX2c2xX3xX1xX2c5xX2axX3xXexX267xXbxX3xX22xX4cxX29xX15xX3xX4fxX1xX29cxX15xX16xX3xX5xX35dxX3xX4xX1xX2axX70xX2c9xX15xX3xXddxX25fxX3xXexX1xX263xX4xX3xXbxX1xb7adxX148xX3xX4xX48xX6xX3xXcxX1xX317xXdxX3xX141xX6xX15xX3xXddxX29xX3xX4xX1x10ef4xX3xX22x108f9xX15xX16xX3xX7xX6xX2axX3xX13xX3cbxX3xX135xXabxX4cxX2axXbxXf7xX3xXd8xX1xX19xXdxX3xXexX29xXdxX3xX7xX2a5xX15xX3xX16xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX15xX29xX70xX3xX1xXdxX44xX15xX3xX22xX6xX15xX16xX3xX15x10190xX148xX3xXexXabxX4cxX15xX16xX3xXexX6xX70xX3xXexX29cxX15xX16xX3xXexX29xXdxX3xX7xX2a5xX15xX3xX4fxX1xX4cxX2a5xX15xX16xX3xXe0xX204xX95xX204xX3xXexX2d9xX3xX2dbxX146xX69xXf7xX3xXf5xX6axfa14xX4xX3xX18xXdxX9dxXexX95xX3xX148xXf6xXexX3xXddxX29xXdxX3xXexX1xX29xX15xX1xX3xXddxXdxX2c9xX15xX3xXexXabxX4cxX15xX16xX3xX16xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX13xX1xX10xX6xXabxX6xXddxX6xX15xX4cxX15xXexX3xX4xX30bxX15xX16xX3xX22xX27axX3xX148xX2c2xX3xXabxXf6xX15xX16xX3xX7xX6xX15xX16xX3xX4xX317xX4xX3xX5xd22cxX15xX1xX3xXddxX263xX4xX3xXddxX25fxX3xXddxXdxffdexX15xX3xXexX1xX14xX15xX16xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX0xX7xXexXabxX4cxX15xX16xX12xX3cxXf7xX3xX135xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3x120c3xX148xX18xX6xX15xXdxX3xX145x10177xX10xX5xXdxX6xX15xX4xX10xX3xX135xXabxX4cxX2axXbxX3xX95xX3xXf2xX15xX3xXf5xXf6xX157xX37xX0xX54xX7xXexXabxX4cxX15xX16xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX0xXdxX148xX16xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX183xXdxX42xXexX1xX37xX189xX1cxX1cxXbxX9cxX127xX1xX10xXdxX16xX1xXexX37xX2d4xX1cxX2d4xXbxX9cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX4cxX15xX16xX3xX18xX4cxX3xX2xX1cxX3xX16xXdxX6xX3xX42xXdxX15xX1xX3xX16xXdxX6xX2axX3xX15xX1xX6xXexX3xX4xX1xX6xX2axX3xX6xX3xX4xX4cxX3xX3cxX3xX42xX6xXdxX3xX42xXdxX10xX15xX3xX4xX2axX6xX3xX1xX4cxX15xX16xX4fxX4cxX15xX16xXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX37xX54xX54xXdxXf7xX18xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXf7xXddxX15xX54xX15xX10xX183xX7xX54xX2xX204xXe0xX206xX54xX204xX204xX42xX1cxX2xX20dxXexX206xX20dxX3cxX196xX5xXe0xXf7xX120xXbxX16xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX2e0xX16xX6axX282xXdxX3xX4fxX1xX29cxX15xX16xX3xX5xX35dxX3xX22xX509xX15xX16xX3xX22x1314bxX2axX3xX15xX16xX29xX15xX1xX3xX42xX70fxX2axX3xX4fxX1xX238xX3xX4xX48xX6xX3xXf2xX15xX3xXf5xXf6xX3xX22xX6xX15xX16xX3xX22xX6axX570xX4xX3xX22xXdxX25fxX2axX3xX1xX29xX15xX1xX3xX18xX2c2xXdxX3xX4xX317xX4xX3xXexX1xX29xX15xX1xX3xXddxXdxX2c9xX15xX3xX4xX48xX6xX3xX16xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX601xX148xX18xX6xX15xXdxXf7xX3xXd8xX1xX19xXdxX3xXexX29xXdxX3xX7xX2a5xX15xX3xX4xX48xX6xX3xX16xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX22xX509xX15xX16xX3xX22xX70fxX2axX3xX15xX16xX29xX15xX1xX3xX42xX70fxX2axX3xX4fxX1xX238xX3xX15xX29xX70xX3xX1xXdxX44xX15xX3xX4xX3axX3xX5xX29xX3xXe0xX20dxX95xX206xX3xXexX2d9xX3xX2dbxX146xX69xXf7xX3xX135xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX15xX29xX70xX3xX4xX30bxX15xX16xX3xX22xX6xX15xX16xX3xX5xX2exX15xX3xX7xX33xX15xX3xX7xX6xX15xX16xX3xXddxXdxX5cfxX15xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX16xXdxX19xX15xX16xX3xX15xX1xX6axX3xX13xX3cbxX3xX135xXabxX4cxX2axXbxXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX0xX7xXexXabxX4cxX15xX16xX12xX196xXf7xX3xX135xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xXd8xX183xX4cxX4fxX3xX145xX146xX2axX15xX3xX4bxX2axX15xX16xX3xXd8xX6xXdxX3xbc7cxX3xX13xX4cxX95xX3xX4bxX4cxX15xX16xX3xXd8xX4cxX15xX16xX157xX37xX0xX54xX7xXexXabxX4cxX15xX16xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX0xXdxX148xX16xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX183xXdxX42xXexX1xX37xX189xX1cxX1cxXbxX9cxX127xX1xX10xXdxX16xX1xXexX37xX3cxX20dxX189xXbxX9cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX4cxX15xX16xX3xX18xX4cxX3xX2xX1cxX3xX16xXdxX6xX3xX42xXdxX15xX1xX3xX16xXdxX6xX2axX3xX15xX1xX6xXexX3xX4xX1xX6xX2axX3xX6xX3xX4xX4cxX3xX3cxX3xX42xX6xXdxX3xX42xXdxX10xX15xX3xX4xX2axX6xX3xX1xX4cxX15xX16xX4fxX4cxX15xX16xXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX37xX54xX54xXdxXf7xX18xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXf7xXddxX15xX54xX15xX10xX183xX7xX54xX2xX204xXe0xX206xX54xX204xX204xX42xX1cxX2xX20dxXexX3cxX206xX206xXe0xX5xX3cxXf7xX120xXbxX16xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX135xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX15xX29xX70xX3xX7xX2c2xX3xX1xX2c5xX2axX3xXexX29cxX15xX16xX3xXexX29xXdxX3xX7xX2a5xX15xX3xXexXabxX313xX3xX16xXdxX317xX3xXe0xX20dxX95xXe0xX3xXexX2d9xX3xX2dbxX146xX69xX95xX3xXexXabxX4cxX15xX16xX3xX22xX3axX3xX18xX6xX4cxX3xX16xX35dxX148xX3xXexX320xX6xX3xX15xX1xX29xX3xX4xX6xX4cxX3xX15xX1xX2exXexX3xX4bxX4cxX15xX16xX3xXd8xX4cxX15xX16xXf7xX3xXd8xX1xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX2c5xX15xX16xX3xXexX1xX9dxX95xX3xX22xX33xX70xX3xX4xX30bxX15xX16xX3xX5xX29xX3xX16xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX16xXdxX29xX2axX3xX15xX1xX2exXexX3xX15xX16xX29xX15xX1xX3xX18xX2exXexX3xX22xXf6xX15xX16xX3xX7xX2a5xX15xX3xXexX3fxXdxX3xX13xX1xX33xX2axX3xX36xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX0xX7xXexXabxX4cxX15xX16xX12xX20dxXf7xX3xX135xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX141xX10xX10xX3xX145xX4bxX10xX15xX42xX10xXabxX7xX4cxX15xX3xX69xX10xXddxX10xX5xX4cxXbxX148xX10xX15xXexX95xX3xX4bxX4cxX15xX16xX3xXd8xX4cxX15xX16xX157xX37xX0xX54xX7xXexXabxX4cxX15xX16xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX0xXdxX148xX16xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX183xXdxX42xXexX1xX37xX20dxX1cxX20dxXbxX9cxX127xX1xX10xXdxX16xX1xXexX37xX3cxX3cxX204xXbxX9cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX4cxX15xX16xX3xX18xX4cxX3xX2xX1cxX3xX16xXdxX6xX3xX42xXdxX15xX1xX3xX16xXdxX6xX2axX3xX15xX1xX6xXexX3xX4xX1xX6xX2axX3xX6xX3xX4xX4cxX3xX3cxX3xX42xX6xXdxX3xX42xXdxX10xX15xX3xX4xX2axX6xX3xX1xX4cxX15xX16xX4fxX4cxX15xX16xXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX37xX54xX54xXdxXf7xX18xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXf7xXddxX15xX54xX15xX10xX183xX7xX54xX2xX204xXe0xX206xX54xX204xX204xX42xX1cxX2xX20dxXexX2d4xX204xX206xX206xX5xX196xXf7xX120xXbxX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX42xXexX1xX2axX148xX18xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX135xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xXexX29xXdxX3xX18xX6xX3xXexX3fxXdxX3xX4bxX4cxX15xX16xX3xX141xX4cxX15xX16xX3xX15xX29xX70xX3xX22xX6xX15xX16xX3xX7xX2c2xX3xX1xX2c5xX2axX3xXexX29cxX15xX16xX3xXexX29xXdxX3xX7xX2a5xX15xX3xXexXabxX313xX3xX16xXdxX317xX3xXe0xX196xX95xX204xX3xXexX506xX3xX2dbxX146xX69xXf7xX3xX2e0xX16xX4cxX29xXdxX3xXabxX6xX95xX3xX16xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX1xX13fxX3xX141xX10xX10xX3xX15xX29xX70xX3xX4xX30bxX15xX16xX3xX22xX27axX3xXexX29cxX3xX4xX1xX509xX4xX3xX22xX3axX15xX3xX15xX16xX6axX282xXdxX3xX4xX1xX317xX2axX3xXexX1xX509xX3xX204xX3xX4xX48xX6xX3xX42xX320xX15xX16xX3xX1xX13fxX3xXabxX6xX3xX22xX282xXdxX95xX3xX148x12d8bxXdxX3xX4fxX1xX317xX4xX1xX3xX148xX282xXdxX3xXexX1xX6xX148xX3xX16xXdxX6xX3xX7xb1f6xX3xX22xX6axX570xX4xX3xXexf8a4xX15xX16xX3xX148xX3axX15xX3xX25cxX2axX29xX3xXexXabxX313xX3xX16xXdxX317xX3xXe0xX3xXexXabxXdxX44xX2axX3xX2dbxX146xX69xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX0xX7xXexXabxX4cxX15xX16xX12xX189xXf7xX3xX135xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX4bxX6xXabxXexX4cxX15xX4cxX3xX145xX69xX120xX6xXabxX2axX148xX95xX3x133ccxX15xX42xX4cxX15xX10xX7xXdxX6xX157xX37xX0xX54xX7xXexXabxX4cxX15xX16xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX0xXdxX148xX16xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX183xXdxX42xXexX1xX37xX189xX1cxX1cxXbxX9cxX127xX1xX10xXdxX16xX1xXexX37xX196xX1cxX2xXbxX9cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX4cxX15xX16xX3xX18xX4cxX3xX2xX1cxX3xX16xXdxX6xX3xX42xXdxX15xX1xX3xX16xXdxX6xX2axX3xX15xX1xX6xXexX3xX4xX1xX6xX2axX3xX6xX3xX4xX4cxX3xX3cxX3xX42xX6xXdxX3xX42xXdxX10xX15xX3xX4xX2axX6xX3xX1xX4cxX15xX16xX4fxX4cxX15xX16xXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX37xX54xX54xXdxXf7xX18xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXf7xXddxX15xX54xX15xX10xX183xX7xX54xX2xX204xXe0xX206xX54xX204xX204xX42xX1cxX2xX20dxXexX20dxX196xX3cxX204xX5xX20dxXf7xX120xXbxX16xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX135xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX15xX29xX70xX3xX22xX6xX15xX16xX3xX7xX2c2xX3xX1xX2c5xX2axX3xXexX267xXbxX3xX22xX4cxX29xX15xX3xX69xX120xX6xXabxX2axX148xX95xX3xXexXabxX6axX6bxX4xX3xX22xX3axX3xXexX267xXbxX3xX22xX4cxX29xX15xX3xX16xXdxX29xX2axX3xX4xX3axX3xX15xX1xX282xX3xX7xX2a5xX15xX3xX9cxX2axX2exXexX3xXddxX29xX3xX4fxXdxX15xX1xX3xX42xX4cxX6xX15xX1xX3xXexX1xX2axX19xX4xX3xX5xX317xXf7xX3xXcxX2axX70xX3xX15xX1xXdxX2c9xX15xX95xX3xX1xXdxX44xX15xX3xX15xX6xX70xX95xX3xXexX267xXbxX3xX22xX4cxX29xX15xX3xX15xX29xX70xX3xX22xX27axX3xX4xX1xX2axX70x10b03xX15xX3xX1xX6axX6bxX15xX16xX3xX7xX6xX15xX16xX3xX22xX70fxX2axX3xXexX6axX3xXddxX29xX3xX42xX313xX4xX1xX3xXddx13cecxX3xXexX29xXdxX3xX4xX1xX238xX15xX1xXf7xX3xX4bxX6xXdxX3xX6xX15xX1xX3xX10xX148xX3xX15xX1xX29xX3xX4bxX6xXabxXexX4cxX15xX4cxX3xX5xX2axX14xX15xX3xX22xX509xX15xX16xX3xX22xX70fxX2axX3xX42xX6xX15xX1xX3xX7xX317xX4xX1xX3xX15xX16xX6axX282xXdxX3xX16xXdxX29xX2axX3xX15xX1xX2exXexX3xXc25xX15xX42xX4cxX15xX10xX7xXdxX6xX3xX7xX2axX19xXexX3xX206xX3xX15x11363xX148xX3xX5xXdxX25fxX15xX3xXddxX29xX3xX22xX6xX15xX16xX3xX4xX3axX3xX4fxX1xX19xXdxX3xXexX29xXdxX3xX7xX2a5xX15xX3xX5xX2c9xX15xX3xXexX6bxXdxX3xX2xX206xX95xX189xX3xXexX2d9xX3xX2dbxX146xX69xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX0xX7xXexXabxX4cxX15xX16xX12xX204xXf7xX3xX135xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xXd8xX183xX10xX4fxX54xX153xX2axX10xX4fxX3xX145xX4bxX4cxX15xX16xX3xX141xX10xX4cxX15xX16xX3xX135xXabxX4cxX2axXbxX95xX3xX146xXdxX15xX16xX6xXbxX4cxXabxX10xX3xXddxX29xX3xd385xX6xX5xX6xX70xX7xXdxX6xX157xX37xX0xX54xX7xXexXabxX4cxX15xX16xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX0xXdxX148xX16xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX183xXdxX42xXexX1xX37xX189xX1cxX1cxXbxX9cxX127xX1xX10xXdxX16xX1xXexX37xX196xX1cxX1cxXbxX9cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX4cxX15xX16xX3xX18xX4cxX3xX2xX1cxX3xX16xXdxX6xX3xX42xXdxX15xX1xX3xX16xXdxX6xX2axX3xX15xX1xX6xXexX3xX4xX1xX6xX2axX3xX6xX3xX4xX4cxX3xX3cxX3xX42xX6xXdxX3xX42xXdxX10xX15xX3xX4xX2axX6xX3xX1xX4cxX15xX16xX4fxX4cxX15xX16xXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX37xX54xX54xXdxXf7xX18xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXf7xXddxX15xX54xX15xX10xX183xX7xX54xX2xX204xXe0xX206xX54xX204xX204xX42xX1cxX2xX20dxXexX196xX189xX2xX206xX5xX189xXf7xX120xXbxX16xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX135xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xXd8xX183xX10xX4fxX54xX153xX2axX10xX4fxX3xX1xXdxX44xX15xX3xX22xX6xX15xX16xX3xX4xX3axX3xXexX29cxX15xX16xX3xX4fxX1xX19xXdxX3xXexX29xXdxX3xX7xX2a5xX15xX3xXexXabxX313xX3xX16xXdxX317xX3xX2xX206xX95xX20dxX3xXexX2d9xX3xX2dbxX146xX69xXf7xX3xXcxX267xXbxX3xX22xX4cxX29xX15xX3xXexX29xXdxX3xX4xX1xX238xX15xX1xX3xXddxX29xX3xX18xX2exXexX3xX22xXf6xX15xX16xX3xX7xX2a5xX15xX3xX4fxX1xX29cxX15xX16xX3xX5xX35dxX3xX4bxX4cxX15xX16xX3xX141xX10xX4cxX15xX16xX3xX22xX6xX15xX16xX3xX22xX6axX570xX4xX3xX2xX20dxX3xXexX1xX29xX15xX1xX3xXddxXdxX2c9xX15xX3xX4xX48xX6xX3xX16xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xXd8xX183xX10xX4fxX54xX3xX153xX2axX10xX4fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX15xX1xX6xX2axX3xX25cxX2axX2a5xX15xX3xX5xf6e8xX3xX4xX317xX4xX3xX148xX2a5xX15xX16xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX0xX7xXexXabxX4cxX15xX16xX12xX206xXf7xX3xX135xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX13xX1xX10xX15xX16xX3xX145xX13xX1xX4cxX183xX3xXcxX6xXdxX3xXa9xX4cxX4cxX4fxX3xa81axX15xXexX10xXabxXbxXabxXdxX7xX10xX7xX95xX3xX4bxX4cxX15xX16xX3xXd8xX4cxX15xX16xX157xX37xX0xX54xX7xXexXabxX4cxX15xX16xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX0xXdxX148xX16xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX183xXdxX42xXexX1xX37xX189xX1cxX1cxXbxX9cxX127xX1xX10xXdxX16xX1xXexX37xX196xX1cxX204xXbxX9cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX4cxX15xX16xX3xX18xX4cxX3xX2xX1cxX3xX16xXdxX6xX3xX42xXdxX15xX1xX3xX16xXdxX6xX2axX3xX15xX1xX6xXexX3xX4xX1xX6xX2axX3xX6xX3xX4xX4cxX3xX3cxX3xX42xX6xXdxX3xX42xXdxX10xX15xX3xX4xX2axX6xX3xX1xX4cxX15xX16xX4fxX4cxX15xX16xXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX37xX54xX54xXdxXf7xX18xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXf7xXddxX15xX54xX15xX10xX183xX7xX54xX2xX204xXe0xX206xX54xX204xX204xX42xX1cxX2xX20dxXexXe0xX2xX189xX204xX5xX204xXf7xX120xXbxX16xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX135xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX1xX13fxX3xX13xX1xX10xX15xX16xX3xX5xX29xX3xX15xX16xX6axX282xXdxX3xX7xX2c2xX3xX1xX2c5xX2axX3xXexX267xXbxX3xX22xX4cxX29xX15xX3xX13xX1xX4cxX183xX3xXcxX6xXdxX3xXa9xX4cxX4cxX4fxX95xX3xX22xX33xX70xX3xX4xX1xX238xX15xX1xX3xX5xX29xX3xXexX267xXbxX3xX22xX4cxX29xX15xX3xX4fxXdxX15xX1xX3xX42xX4cxX6xX15xX1xX3xXddxX29xX15xX16xX3xX18xX3fxX4xX3xX22xX317xX3xX25cxX2axX103fxX3xXddxX29xX3xX18xX2exXexX3xX22xXf6xX15xX16xX3xX7xX2a5xX15xXf7xX3xX4bxX13fxX3xX22xX6xX15xX16xX3xX15xX540xX148xX3xXexXabxX4cxX15xX16xX3xXexX6xX70xX3xX7xX19xX3xXexX29xXdxX3xX7xX2a5xX15xX3xX4fxX1xX4cxX2a5xX15xX16xX3xX2xX204xX95xX3cxX3xXexX2d9xX3xX2dbxX146xX69xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX0xX7xXexXabxX4cxX15xX16xX12xX2d4xXf7xX3xX69xX320xX15xX16xX3xX1xX13fxX3xXcxX7xX6xXdxX3xX145xX13xX6xXexX1xX6xX70xX3xXa9xXdxX15xX6xX15xX4xXdxX6xX5xX95xX3xXf5xX29xXdxX3xX141xX4cxX6xX15xX157xX37xX0xX54xX7xXexXabxX4cxX15xX16xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX0xXdxX148xX16xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX183xXdxX42xXexX1xX37xX189xX1cxX1cxXbxX9cxX127xX1xX10xXdxX16xX1xXexX37xX189xX1cxX1cxXbxX9cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX4cxX15xX16xX3xX18xX4cxX3xX2xX1cxX3xX16xXdxX6xX3xX42xXdxX15xX1xX3xX16xXdxX6xX2axX3xX15xX1xX6xXexX3xX4xX1xX6xX2axX3xX6xX3xX4xX4cxX3xX3cxX3xX42xX6xXdxX3xX42xXdxX10xX15xX3xX4xX2axX6xX3xX1xX4cxX15xX16xX4fxX4cxX15xX16xXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX37xX54xX54xXdxXf7xX18xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXf7xXddxX15xX54xX15xX10xX183xX7xX54xX2xX204xXe0xX206xX54xX204xX204xX42xX1cxX2xX20dxXexX204xX20dxX189xX1cxX5xX206xXf7xX120xXbxX16xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX69xX320xX15xX16xX3xX1xX13fxX3xX15xX29xX70xX3xX1xXdxX44xX15xX3xX22xX6xX15xX16xX3xX7xX2c2xX3xX1xX2c5xX2axX3xXexXabxX313xX3xX16xXdxX317xX3xXexX29xXdxX3xX7xX2a5xX15xX3xX5xX2c9xX15xX3xX22xX9dxX15xX3xX2xX20dxX95xX3cxX3xXexX2d9xX3xX2dbxX146xX69xXf7xX3xXf5xX33xX70xX3xX4xX1xX238xX15xX1xX3xX5xX29xX3xX42xX320xX15xX16xX3xX1xX13fxX3xX22xX27axX3xX7xX317xX15xX16xX3xX5xX267xXbxX3xX15xX2c9xX15xX3xXexX267xXbxX3xX22xX4cxX29xX15xX3xXexX29xXdxX3xX4xX1xX238xX15xX1xX3xXddxX29xX3xX18xX2a5xX4cxX3xX1xXdxXd9bxX148xX3xX13xX6xXexX1xX6xX70xXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX0xX7xXexXabxX4cxX15xX16xX12xX2xX1cxXf7xX3xX135xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX4bxXdxX15xX42xX2axX120xX6xX3xX145xX4bxXdxX15xX42xX2axX120xX6xX3xX135xXabxX4cxX2axXbxX95xX3xXf2xX15xX3xXf5xXf6xX157xX37xX0xX54xX7xXexXabxX4cxX15xX16xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX0xXdxX148xX16xX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX183xXdxX42xXexX1xX37xX189xX1cxX1cxXbxX9cxX127xX1xX10xXdxX16xX1xXexX37xX189xX1cxX1cxXbxX9cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX4cxX15xX16xX3xX18xX4cxX3xX2xX1cxX3xX16xXdxX6xX3xX42xXdxX15xX1xX3xX16xXdxX6xX2axX3xX15xX1xX6xXexX3xX4xX1xX6xX2axX3xX6xX3xX4xX4cxX3xX3cxX3xX42xX6xXdxX3xX42xXdxX10xX15xX3xX4xX2axX6xX3xX1xX4cxX15xX16xX4fxX4cxX15xX16xXaxX3xX7xXabxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX37xX54xX54xXdxXf7xX18xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xXf7xXddxX15xX54xX15xX10xX183xX7xX54xX2xX204xXe0xX206xX54xX204xX204xX42xX1cxX2xX20dxXexX196xX20dxX2xX189xX5xX2d4xXf7xX120xXbxX16xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX4cxX42xX70xXaxX12xX135xXdxX6xX3xX22xX23xX15xX1xX3xX4bxXdxX15xX42xX2axX120xX6xX3xX22xX6xX15xX16xX3xX4xX3axX3xXexXabxX4cxX15xX16xX3xXexX6xX70xX3xX4fxX1xX19xXdxX3xXexX29xXdxX3xX7xX2a5xX15xX3xXexXabxX313xX3xX16xXdxX317xX3xX4fxX1xX4cxX2a5xX15xX16xX3xX2xX196xX95xX2d4xX3xXexX2d9xX3xX2dbxX146xX69xXf7xX3xXcxX267xXbxX3xX22xX4cxX29xX15xX3xX4bxXdxX15xX42xX2axX120xX6xX3xX135xXabxX4cxX2axXbxX3xX22xX6xX15xX16xX3xX22xX6axX570xX4xX3xX18xX19xX15xX3xX6xX15xX1xX3xX10xX148xX3xX15xX1xX29xX3xX4bxXdxX15xX42xX2axX120xX6xX3xX5xX27axX15xX1xX3xX22xX3fxX4cxX95xX3xX4xX1xX2axX70xX2c9xX15xX3xXexX267xXbxX3xXexXabxX2axX15xX16xX3xXddxX29xX4cxX3xX4xX317xX4xX3xX5xX5c2xX15xX1xX3xXddxX263xX4xX3xXddxX267xX15xX3xXexX2a5xXdxX95xX3xXexX29xXdxX3xX4xX1xX238xX15xX1xX3xXddxX29xX3xXexXabxX2axX70xX25fxX15xX3xX1xX23xX15xX1xX3xX4xX317xXbxXf7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX4cxX2axXabxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4cxX3xf442xXdxX10xXexX153xX0xX54xXbxX12