Chỉnh trang lưới điện cho hộ nghèo, gia đình chính sách
(Baohatinh.vn) - Ngày 29/1, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức trao tặng vật tư và chỉnh trang lưới điện cho các hộ nghèo và gia đình chính sách thuộc 2 huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên.
a65ex12d49x15fe8x14235x147b4x144e3x130b2xc917x170a7xX7x16729xde38xfff0x154f1x14ebaxf434xX5xf97dxXax13bb2xee3bxX1x1486ax165b6xX1xX3xXexc249xX6xX16x10f2fxX3xX5xeb11x119d3xXdxX3x157b8xXdx13ce2xX16xX3xX4xX1x152abxX3xX1x13accxX3xX16xX1dxX1xd9fexX2bx1222exX3xX1dxXdxX6xX3xX24x13cafxX16xX1xX3xX4xX1xcb53xX16xX1xX3xX7x12610xX4xX1xX0x123d9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdacdxX10xX6x13ab0xXaxX3xX7xXexa7f2xX5xX10xX9xXaxXexX10xb1fcxXexff91xX6xX5xXdxX1dxX16x113a5xX3x155b5x12e3cxX7xXexXdxb5faxX62x151ecxXaxX12xdb72xX1dxdbf6xX62xX3xce78x1134dxX4bxX2xX35xX3xf98axX2bxX7fxX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdx126abxX16xX3xX13x10b94xX16xX1dxX3xXexX62xX3xX88xXdxX26xX16xX3xX5x1542cxX4xX3xX5axX7fxX3xXcx161eaxX16xX1xX3xXex15733xX3xX4xX1x10b87xX4xX3xXexX1axX6xX2bxX3xXex1216fxX16xX1dxX3xe5dcx13210xXexX3xXexX20xX3xXc3xX7fxX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xXexX1axX6xX16xX1dxX3xX5xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX16xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX47xX4xX3xX1xX2exX3xX16xX1dxX1xX33xX2bxX3xXc3xX7fxX3xX1dxXdxX6xX3xX24xX3cxX16xX1xX3xX4xX1xX42xX16xX1xX3xX7xX47xX4xX1xX3xXexX1xX74xX2exX4xX3xX82xX3xX1xX74xX62xX26xX16xX3xXcxX1x113cbxX4xX1xX3xX5axX7fxX3xXc3xX7fxX3xX13x13f93x11756xX3xdeadxX74xX62xX95xX16xd0cexX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6x16ee3xX5xX10xX3x11dd0xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX82xf639xX142xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX1dxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5dxX5dxXdxX16xX1dxX9xXaxX2xXaxX3xX136xX2bxX1axX5dxX10xX1axX9xXaxX142xXaxX3xX6xX5xXdxX1dxX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX1axXaxX12xX0xXexX136xX2bxX5dxX62xX12xX0xXexX1axX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX127xX1dxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX12exX136xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX12exXc3xX16xX4bxX16xX10xX13axX7xX4bxX2x140f4xX142xc9b9xX4bxX2xX142xX1b0xX5dxc666xX2xX1b8xX1b2xX83xX142xX142xXexX2xX142xX142xX83xX1b0xX2xX5xX142xX12exX73xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2bxeec7xX127xX6xX1dxX10xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX1axX12xX0xXexX1axX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2bxX16xXaxX12xX88xX2bxX7fxX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX95xX16xX3xX13xX99xX16xX1dxX3xXexX62xX3xX88xXdxX26xX16xX3xX5xXa6xX4xX3xX5axX7fxX3xXcxXadxX16xX1xX3xXc3xX7fxX3xX88xXdxX26xX16xX3xX5xXa6xX4xX3xXcxX1xX11bxX4xX1xX3xX5axX7fxX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xXexX1axX6xX16xX1dxX3xX5xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX16xX3xX4xX1xX2bxX3xX1xX2exX3xX7dxX1dxX74xX62x13081xX16xX3x13495x11dc9xX16xX3xX13xX99xXdxX3x160b0xX69x15903xX127xX3xd5d5xX95xX16xX3xXcxX1axX74xX16xX1dxX3x138f8xX3xX69x16363xX3xXcxX1xX11bxX4xX1xX3xX5axX20x15747xX16xX1dx10e3axX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX1axX12xX0xX4bxXexX136xX2bxX5dxX62xX12xX0xX4bxXexX6xX136xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx101d8xX2bxX5dxX62xXaxX3xX7xXexX62xX5xX10xX9xXaxXexX10xX69xXexX6bxX6xX5xXdxX1dxX16xX71xX3xX73xX74xX7xXexXdxX78xX62xX7axXaxX12xX88xX2bxX7fxX16xX3xX24xX281xX3xX24x11d80xX16xX3xXexXbfxX16xX1dxX3xX1xX26xX3xXexX1x13985xX16xX1dxX3xXc3xXc4xXexX3xXexX20xX3xX1dx17370xX127xX71xX3xX136xX271xX16xX1dxX3xX24xX33xX16xX7axX3xX136xac8cxX16xX1dxX3xX24xXdxX26xX16xX35xX3xX4xX99xX16xX1dxX3xXexd122xX4xX35xX3xXb2xX3xX4xX31cxX127xX7axX3xX5dxf07exX62xX3xX24xXdxX26xX16xX7axX3xX4xe85axX74xX3xX5dxX6xX2bxX7axX3xX6xXexXexX2bxX127xX6xXex11677xX3xXc3xX7fxX3xXexXdxX2e4xX16xX3xX1xX7fxX16xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xXexX1axX6xX16xX1dxX35xX3xX4xX30cxXdxX3xXexX11bxX2bxX3xX5xX11bxXdxX3xX5xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX16xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX47xX4xX3xX1xX2exX3xX16xX1dxX1xX33xX2bxX35xX3xX1dxXdxX6xX3xX24xX3cxX16xX1xX3xX4xX1xX42xX16xX1xX3xX7xX47xX4xX1xX3xXexX11bxXdxX3xX69xX281xX3xXcxX1xX11bxX4xX1xX3xX5axX20xX28bxX16xX1dxX3xX26fxXcxX1xX11bxX4xX1xX3xX5axX7fxX28exX3xXc3xX7fxX3xX13xX126xX127xX3xX5axX20xX16xX1dxX3xX26fxX13xX126xX127xX3xX129xX74xX62xX95xX16xX28exX12exX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX136xX5xX10xX3xX13axXdxX5dxXexX1xX9xXaxX82xX142xX142xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX1dxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5dxX5dxXdxX16xX1dxX9xXaxX2xXaxX3xX136xX2bxX1axX5dxX10xX1axX9xXaxX142xXaxX3xX6xX5xXdxX1dxX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX1axXaxX12xX0xXexX136xX2bxX5dxX62xX12xX0xXexX1axX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX127xX1dxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX12exX136xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX12exXc3xX16xX4bxX16xX10xX13axX7xX4bxX2xX1b0xX142xX1b2xX4bxX2xX142xX1b0xX5dxX1b8xX2xX1b8xX1b2xX83xX142xX142xXexX2xX142xX142xX83xX1b0xX82xX5xX2xX12exX73xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2bxX1d6xX127xX6xX1dxX10xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX1axX12xX0xXexX1axX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2bxX16xXaxX12xX12exX12exX12exX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xXexX1axX6xX16xX1dxX3xX5xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX16xX3xX4xX1xX2bxX3xX1xX2exX3xX7dxX1dxX74xX62xX264xX16xX3xX267xX268xX16xX3xX267xXdxX16xX1xX3xX26fxX69xX271xX127xX3xXcxX1axX74xX16xX1dxX3xXcxX1xX7fxX16xX1xX3xX27exX3xX69xX281xX3xXcxX1xX11bxX4xX1xX3xX5axX20xX28bxX16xX1dxX28exX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX1axX12xX0xX4bxXexX136xX2bxX5dxX62xX12xX0xX4bxXexX6xX136xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b8xX2bxX5dxX62xXaxX3xX7xXexX62xX5xX10xX9xXaxXexX10xX69xXexX6bxX6xX5xXdxX1dxX16xX71xX3xX73xX74xX7xXexXdxX78xX62xX7axXaxX12xX88xX20x12cadxX4xX3xX136xXdxX2e4xXexX35xX3xXexX1axX2bxX16xX1dxX3xX5dx13766xXbxX3xX16xX7fxX62xX35xX3xX13xX99xX16xX1dxX3xXexX62xX3xX88xXdxX26xX16xX3xX5xXa6xX4xX3xX5axX7fxX3xXcxXadxX16xX1xX3xX4x10d78xX16xX1dxX3xXexX1axX6xX2bxX3xXexXbfxX16xX1dxX3xXc3xXc4xXexX3xXexX20xX3xXc3xX7fxX3xX4xX30cxXdxX3xXexX11bxX2bxX3xX1xX26xX3xXexX1xX2f1xX16xX1dxX3xX5xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX16xX3xX4xX1xX2bxX3xX2xX142xX142xX3xX1xX2exX3xX16xX1dxX1xX33xX2bxX3xXc3xX7fxX3xX1dxXdxX6xX3xX24xX3cxX16xX1xX3xX4xX1xX42xX16xX1xX3xX7xX47xX4xX1xX3xXexX1axX95xX16xX3xX24xX556xX6xX3xX136xX7fxX16xX3xXexX2bxX7fxX16xX3xXexX15xX16xX1xX3xXc3xX21xXdxX3xX82xX82xX1b0xX3xX136xX271xX16xX1dxX3xXc3xX7fxX3xX24xX74xXdxX3xX24xX33xX16xX7axX3xX2x15c11x137d9xX3xX136xX30cxX16xX1dxX3xX24xXdxX26xX16xX35xX3xX4xX99xX16xX1dxX3xXexX31cxX4xX35xX3xXb2xX3xX4xX31cxX127xX7axX3xX1b2xX12exX83xX1b2xX83xX127xX3xX24xX20x10a3axX16xX1dxX3xX5dxX328xX62xX3xX4xX47xX4xX3xX5xX2bxX11bxXdxX7axX3xX2xX604xX3xX4xX332xX74xX3xX5dxX6xX2bxX7axX3xX82xX605xX3xX6xXexXexX2bxX127xX6xXexX7axX3xX1b2xX604xX3x11c24xX1xX271xX6xX3xX5dxX328xX62xX7axX3xX82xX82xX3xX4xX74xX2exX16xX3xX136xX268xX16xX1dxX3xX5dxX42xX16xX1xX3xX4xX47xX4xX1xX3xX24xXdxX26xX16xX3xXc3xX7fxX3xX2xX82xX142xX3xX24xXdxX16xX1xX35xX3xX2f1xX4xX3xXc3xX42xXexX3xXc3xX21xXdxX3xXexXb2xX16xX1dxX3xX1dxXdxX47xX3xXexX1axX556xX3xX1xe39fxX3xXexX1axX546xX3xX1dxX332xX16xX3xX2xX142xX142xX3xXexX1axXdxX26xX74xX3xX24xX2fdxX16xX1dxX12exX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX136xX5xX10xX3xX13axXdxX5dxXexX1xX9xXaxX82xX142xX142xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX1dxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5dxX5dxXdxX16xX1dxX9xXaxX2xXaxX3xX136xX2bxX1axX5dxX10xX1axX9xXaxX142xXaxX3xX6xX5xXdxX1dxX16xX9xXaxX4xX10xX16xXexX10xX1axXaxX12xX0xXexX136xX2bxX5dxX62xX12xX0xXexX1axX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX127xX1dxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX12exX136xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX12exXc3xX16xX4bxX16xX10xX13axX7xX4bxX2xX1b0xX142xX1b2xX4bxX2xX142xX1b0xX5dxX1b8xX2xX1b8xX1b2xX83xX142xX142xXexX2xX142xX142xX83xX1b0xX604xX5xX82xX12exX73xXbxX1dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2bxX1d6xX127xX6xX1dxX10xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX1axX12xX0xXexX1axX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2bxX16xXaxX12xX88xX2bxX7fxX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX95xX16xX3xX13xX99xX16xX1dxX3xXexX62xX3xX88xXdxX26xX16xX3xX5xXa6xX4xX3xX5axX7fxX3xXcxXadxX16xX1xX3xXc3xX7fxX3xX88xXdxX26xX16xX3xX5xXa6xX4xX3xX13xX126xX127xX3xX129xX74xX62xX95xX16xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xXexX1axX6xX16xX1dxX3xX5xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX16xX3xX4xX1xX2bxX3xX1xX2exX3xX88xXbfxX16xX1dxX3xXcxX1xX556xX3xfaf1xX74xX16xX1dxX3xX26fxXexX1xX99xX16xX3xX2xX1b8xX3xX27exX3xX69xX281xX3xX13xX126xX127xX3xX5axX20xX16xX1dxX28exX12exX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX1axX12xX0xX4bxXexX136xX2bxX5dxX62xX12xX0xX4bxXexX6xX136xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b8xX2bxX5dxX62xXaxX3xX7xXexX62xX5xX10xX9xXaxXexX10xX69xXexX6bxX6xX5xXdxX1dxX16xX71xX3xX73xX74xX7xXexXdxX78xX62xX7axXaxX12xX88xX328xX62xX3xX5xX7fxX3xX4xX1xX20xX28bxX16xX1dxX3xXexX1axX3cxX16xX1xX3xXexX1xXdxX2e4xXexX3xXexX1xXa6xX4xX35xX3x118d6xX3xX16xX1dxX1xXadxX6xX3xX16x174f6xX127xX3xXexX1axX2bxX16xX1dxX3xX4xX1xX74xX6a5xXdxX3xX4xX47xX4xX3xX1xX2bxX11bxXexX3xX24xX2exX16xX1dxX3xXexX1axXdxX3xX328xX16xX3xX659xX1xX47xX4xX1xX3xX1xX7fxX16xX1dxX3xXc3xX7fxX3xX5xX7fxX3xX4xX99xX16xX1dxX3xXexX1axX3cxX16xX1xX3xX4xX1xX7fxX2bxX3xX127xe684xX16xX1dxX3xXexX1xX7fxX16xX1xX3xX4xX99xX16xX1dxX3xX88xX11bxXdxX3xX1xX2exXdxX3xX88xX11bxXdxX3xX136xXdxc212xX74xX3xXexX2bxX7fxX16xX3x10418xX74xX2f1xX4xX3xX5xX332xX16xX3xXexX1xXb6xX3xX129xX1d6xX1d6xX3xX4x12636xX6xX3xX88xX30cxX16xX1dxX3xXc3xX7fxX3xX1xX20xX21xX16xX1dxX3xXc3xcebexX3xX4xX2exX16xX1dxX3xX24xX2fdxX16xX1dxX3xX16xX1xX328xX16xX3xXcxX2e4xXexX3xX7dxX1dxX74xX62xX95xX16xX3xX24xX47xX16xX3xX2b8xX42xX16xX1xX3xXcxX1xX328xX16xX12exX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14893xX74xXexX1xX2bxX1axXaxX12xXcxX5axd9e8xX3xb707xX5ax11548x16488xX7dxf0c3xX0xX4bxXbxX12
THU PHƯƠNG