Đấu giá 3 lô đất và tài sản gắn liền ở Hương Sơn
Công ty TNHH bán đấu giá tài sản số 1 Hà Tĩnh thông báo bán tài sản của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - CN Tây Sơn, Hà Tĩnh gồm 3 lô đất và tài sản gắn liền tại Hương Sơn, Hà Tĩnh.
b853x15ca8xff26x1437fx17bfaxfe9ax15548xe0eex13cffxX7x17a19xba40x15c69xfb0cx13977x113e3xX5x15bd8xXaxe5b9xdc6fx17dc1x19679xX3x169b2xXdxfa40xX3x111dcxX3xX5x1236bxX3x15807xX14xXexX3x18ae3xbce5xX3xXexX25xXdxX3xX7x174dfx16ed8xX3xX17x150e7xX2dxX3xX5xXdx13600xX2dxX3x18650xX3xc976xc719x16841xX2dxX17xX3xf173xX3cxX2dxX0xc21cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10xX6x18d5bxXaxX12x12572xX1exX2dxX17xX3xXex1170cxX3xXcx11a81xX3axX3axX3xbeb6xX19xX2dxX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX25xXdxX3xX7xX2cxX2dxX3xX7x16adaxX3xX2xX3xX3axX25xX3xXcx16916xX2dxX1xX3xXexX1xX1exX2dxX17xX3xX66xX19x10585xX3xX66xX19xX2dxX3xXexX25xXdxX3xX7xX2cxX2dxX3xX4xdfedxX6xX3xX62xX17x1160fxX2dxX3xX1xX25xX2dxX17xX3xX62xX8fx13bdex164e1xXcxX62xXcxX3x14c6cxXdxff6cxXexX3xX62xX6x15760xX3xf9fexX3xX59xX62xX3xXcxXa3xX5fxX3xX40xX3cxX2dx19e07xX3xX3axX25xX3xXcxX83xX2dxX1xX3xX17x168f6xXbaxX3xX1bxX3xX5xX1exX3xX20xX14xXexX3xX24xX25xX3xXexX25xXdxX3xX7xX2cxX2dxX3xX17xX30xX2dxX3xX5xXdxX35xX2dxX3xXex16c58xXdxX3xX3axX3bxX3cxX2dxX17xX3xX40xX3cxX2dxXc8xX3xX3axX25xX3xXcxX83xX2dxX1x13eedxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16e01xX8fxX56xX5fxXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxXexX10x16d90xXexXbcxX6xX5xXdxX17xX2dxdd0cxX3xX4xX10xX2dxXexX10x1073axee39xXaxX12xX0xX7xXexX137xX8fxX2dxX17xX12xXcxX3ax12a97xX62x129f0xX3xX119xbdc3xbd3dxX3xX119xX14axX62xX3xX13x195f9xe30axX3xX147x167afxX14axX3xXcx171a9xX156xX3xX40x18fabxX62xX0xX44xX7xXexX137xX8fxX2dxX17xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8fxX56xX5fxXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX128xXexXbcxX6xX5xXdxX17xX2dxX130xX3xX4xX10xX2dxXexX10xX137xX138xXaxX12xX0xX7xXexX137xX8fxX2dxX17xX12xX59xX145xX62xX147xX3xXcx10d0cxX3xXcxX62xX3axX3axX3xX119xX14axX62xX3xX13xX152xX153xX3xX147xX156xX14axX3xXcxX15axX156xX3xX40xX15exX62xX3xX40x13ec4xX3xX2xX3xX3axX15axX3xXcx14096xX62xX3axX3xX66xX19xX2dxX130xX0xX44xX7xXexX137xX8fxX2dxX17xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8fxX56xX5fxXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX128xXexXbcxX6xX5xXdxX17xX2dxX130xX3xX4xX10xX2dxXexX10xX137xX138xXaxX12xX0xX7xXexX137xX8fxX2dxX17xX12xXcxX25xXdxX3xX7xX2cxX2dxX3xX4xX9exX6xX3xX62xX17xXa3xX2dxX3xX1xX25xX2dxX17xX3xX62xX8fxXadxXaexXcxX62xXcxX3xXb3xXdxXb5xXexX3xX62xX6xXbaxX3xXbcxX3xX59xX1xXdxX3xX2dxX1xX19xX2dxX1xX3xXcxXa3xX5fxX3xX40xX3cxX2dxXc8xX3xX3axX25xX3xXcxX83xX2dxX1xX0xX44xX7xXexX137xX8fxX2dxX17xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8fxX56xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX137xX8fxX2dxX17xX12xXcxX25xXdxX3xX7xX2cxX2dxX3xX2xX0xX44xX7xXexX137xX8fxX2dxX17xX12xX130xX3x17e07xX15xX5fxX35xX2dxX3xX7x1404dxX3xX56x143b5xX2dxX17xX3xX20xX14xXexX3xX24xX25xX3xXexX25xXdxX3xX7xX2cxX2dxX3xX17xX30xX2dxX3xX5xXdxX35xX2dxX3xX24x131aaxXdxX3xX20xX14xXexX3xX5xX25xX3xX62xX1xX25xX3xX17x19660xX3xX1bxX3xX17xXdxX6xX2dxX3xX24xX25xX3xX2dxX1xX25xX3xX66x13e2axXbxX3xX128xXa3xX5fxX3xX56x1508fxX2dxX17xX3xX2dxd299xXbaxX3xef22x13061xX2ebxf8b6xX138xX3x108faxXdxXb5xX2dxX3xXex190b5xX4xX1xX3xf4c9xd8bdxX1bxXc8x10a13xX2ebxX3xXbaxX0xX7xX15xXbxX12xX2eaxX3xX0xX44xX7xX15xXbxX12xX3x19bd3xXcxX137xX8fxX2dxX17xX3xX20x16807xX130xX3xX13xX14xXexX3xX38xX3xX2faxX2ebxX2ebxX3xXbaxX0xX7xX15xXbxX12xX2eaxX0xX44xX7xX15xXbxX12xXc8xX3xX20xX14xXexX3xX24xX3bx18613xX2dxX130xX3xX2fbxX1bxXc8xX2fexX2ebxX3xXbaxX0xX7xX15xXbxX12xX2eaxX0xX44xX7xX15xXbxX12xf606xX109xX3xf2d1xX6xX2dxX17xX3xXex17083xX2dxX3xX1exX2dxX17xX3xX62xX17xX15xX5fxd98dxX2dxX3x1139dxXdxXbaxX3xX59xX1x112ccxX2dxX1xX3xX24xX25xX3xX66xX25xX3xX13xX25xX8fxX3xXcxX1x1522exX3xX62xX17xX15xX5fxXb5xXexX138xX3xX13xX37exX6xX3xX4xX1xX36exX130xX3xX368xX1xX7bxXdxX3xX2xX2ebxXc8xX3xXexX1xX37exX3xXexX137xX14xX2dxX3xXcxXa3xX5fxX3xX40xX3cxX2dxXc8xX3xX1xX15xX5fxXb5xX2dxX3xX3axX3bxX3cxX2dxX17xX3xX40xX3cxX2dxXc8xX3xXexX36exX2dxX1xX3xX3axX25xX3xXcxX83xX2dxX1xX109xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8fxX56xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX137xX8fxX2dxX17xX12xX147xXdxX19xX3x16ecfxX1xX38xXdxX3xX20xXdxee80xXbaxX130xX3xX2faxX2faxX2ebxX109xX2ebxX2ebxX2ebxX109xX2ebxX2ebxX2ebxX3xX20xXd3xX2dxX17xX0xX44xX7xXexX137xX8fxX2dxX17xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8fxX56xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX137xX8fxX2dxX17xX12xXcxX25xXdxX3xX7xX2cxX2dxX3xX2eaxX130xX3xX0xX44xX7xXexX137xX8fxX2dxX17xX12xX293xX15xX5fxX35xX2dxX3xX7xX29axX3xX56xX29dxX2dxX17xX3xX20xX14xXexX3xX7xX7bxX3xX119xX13xX3x10464xX2faxX2eaxX2ebxX2eax18c35xX138xX3xX2f0xXdxXb5xX2dxX3xXexX2f6xX4xX1xX3xX1bxX2fexX2xX3xXbaxX0xX7xX15xXbxX12xX2eaxX3xX0xX44xX7xX15xXbxX12xX3xX310xXcxX137xX8fxX2dxX17xX3xX20xX318xX130xX3xX13xX14xXexX3xX38xX3xX2edxX2ebxXbaxX0xX7xX15xXbxX12xX2eaxX0xX44xX7xX15xXbxX12xXc8xX3xX20xX14xXexX3xX24xX3bxX33axX2dxX130xX3xX1bxX2eaxX2xX3xXbaxX0xX7xX15xXbxX12xX2eaxX0xX44xX7xX15xXbxX12xX351xX109xX3xX354xX6xX2dxX17xX3xXexX35axX2dxX3xX1exX2dxX17xX3xX62xX17xX15xX5fxX365xX2dxX3xX368xXdxXbaxX3xX59xX1xX36exX2dxX1xX3xX24xX25xX3xX66xX25xX3xX13xX25xX8fxX3xXcxX1xX37exX3xX62xX17xX15xX5fxXb5xXexX138xX3xX13xX37exX6xX3xX4xX1xX36exX130xX3xXcxX1xX1exX2dxX3x151f9xX25xX2dxX17xX3xX59xX1x14918xXc8xX3xX128xd0a0xX3xX40xX3cxX2dxX3xX368xXdxXbaxX3xX2eaxXc8xX3xX1xX15xX5fxXb5xX2dxX3xX3axX3bxX3cxX2dxX17xX3xX40xX3cxX2dxXc8xX3xXexX36exX2dxX1xX3xX3axX25xX3xXcxX83xX2dxX1xX109xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8fxX56xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX137xX8fxX2dxX17xX12xX147xXdxX19xX3xX3ebxX1xX38xXdxX3xX20xXdxX3f2xXbaxX130xX3xX2edxX2faxX109xX458xX1bxX2edxX109xX2ebxX2ebxX2ebxX3xX20xXd3xX2dxX17xX0xX44xX7xXexX137xX8fxX2dxX17xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8fxX56xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX137xX8fxX2dxX17xX12xXcxX25xXdxX3xX7xX2cxX2dxX3xX1bxX130xX3xX0xX44xX7xXexX137xX8fxX2dxX17xX12xX293xX15xX5fxX35xX2dxX3xX7xX29axX3xX56xX29dxX2dxX17xX3xX20xX14xXexX3xX7xX7bxX3xX119xXcxX3xX2ebxX2edxX2fbxX2faxX2ebxX1bxX138xX3xX2f0xXdxXb5xX2dxX3xXexX2f6xX4xX1xX3xX2xX109xX2faxX2xX2xXc8xX45dxX2ebxX3xXbaxX0xX7xX15xXbxX12xX2eaxX3xX0xX44xX7xX15xXbxX12xX310xXcxX137xX8fxX2dxX17xX3xX20xX318xX3xX20xX14xXexX3xX38xX130xX3xX2eaxX2ebxX2ebxX3xXbaxX0xX7xX15xXbxX12xX2eaxX3xX0xX44xX7xX15xXbxX12xX24xX25xX3xX20xX14xXexX3xX24xX3bxX33axX2dxX130xX3xX2xX109xX2fbxX2xX2xXc8xX45dxX2ebxX3xXbaxX0xX7xX15xXbxX12xX2eaxX0xX44xX7xX15xXbxX12xX351xX109xX3xXcxX25xXdxX3xX7xX2cxX2dxX3xX17xX30xX2dxX3xX5xXdxX35xX2dxX3xX24xX2baxXdxX3xX20xX14xXexX3xX5xX25xX3xX2dxX1xX25xX3xX2ebxX2eaxX3xXexcc3axX2dxX17xX3x163b8xX3xX17xX19xX4xX3xX5xX29axX2dxX17xX109xX3xX354xX6xX2dxX17xX3xXexX35axX2dxX3xX1exX2dxX17xX3xXcx16f1cxX3xXcxXdxX2daxX2dxX3xd144xX2dxX1xX3xX24xX25xX3xX66xX25xX3xX3axXd3xX3xXcxX1xX37exX3xX4ffxXb5xX3xXaexX1xX3bxX3cxX2dxX17xX138xX3xX13xX37exX6xX3xX4xX1xX36exX130xX3xX368xX1xX7bxXdxX3xX2ebxX2faxXc8xX3xXexX1xX37exX3xXexX137xX14xX2dxX3xXcxXa3xX5fxX3xX40xX3cxX2dxXc8xX3xX1xX15xX5fxXb5xX2dxX3xX3axX3bxX3cxX2dxX17xX3xX40xX3cxX2dxXc8xX3xXexX36exX2dxX1xX3xX3axX25xX3xXcxX83xX2dxX1xX109xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8fxX56xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX137xX8fxX2dxX17xX12xX147xXdxX19xX3xX3ebxX1xX38xXdxX3xX20xXdxX3f2xXbaxX130xX3xX2eaxX109xX2faxX2fexX2faxX109xX2eaxX458xX2ebxX109xX2ebxX2ebxX2ebxX3xX20xXd3xX2dxX17xX0xX44xX7xXexX137xX8fxX2dxX17xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8fxX56xX5fxXaxX12xXcxX1xX33axXdxX3xX17xXdxX6xX2dxX3xX66xX19xX2dxX3xX1xXd3xX3xX7xX3cxXc8xX3xX20xX2e7xX2dxX17xX3xX3ebx19b8cxX3xXexX1xX6xXbaxX3xX17xXdxX6xX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX24xX25xX3xX2dxcc50xXbxX3xXexXdxX35xX2dxX3xX3ebxX752xX3x13e40xX15x135ebxX3xXexX676xX3xX2dxX17xX25xX5fxX3xXexX1xX1exX2dxX17xX3xX66xX19xX8fxX3xX20xX2daxX2dxX3xX1xX2daxXexX3xX2xX2faxX3xX17xXdxX33axX3xX2dxX17xX25xX5fxX3xX2ebxX1bxX44xX2fexX44xX2eaxX2ebxX2xX45dxX3xXexXf4xXdxX3xXexX137xX29dxX3xX7xX38xX3xX59xX1exX2dxX17xX3xXexX5fxX3xXcxX62xX3axX3axX3xX66xX19xX2dxX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX25xXdxX3xX7xX2cxX2dxX3xX7xX7bxX3xX2xX3xX3axX25xX3xXcxX83xX2dxX1xX3xX1xX8fx16951xX4xX3xX62xX17xXa3xX2dxX3xX1xX25xX2dxX17xX3xX62xX8fxXadxXaexXcxX62xXcxX3xXb3xXdxXb5xXexX3xX62xX6xXbaxX3xXbcxX3xX59xX62xX3xXcxXa3xX5fxX3xX40xX3cxX2dxXc8xX3xX3axX25xX3xXcxX83xX2dxX1xX109xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8fxX56xX5fxXaxX12xXcxXdxX35xX2dxX3xX20xX7e3xXexX3xXexX137xX3bxX2baxX4xX3xX2dxX769xXbxX3xX24xX25xX8fxX3xXexX25xXdxX3xX3ebxX1xX8fxX2cxX2dxX3xX59xX1exX2dxX17xX3xXexX5fxX3xXcxX62xX3axX3axX3xX66xX19xX2dxX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX25xXdxX3xX7xX2cxX2dxX3xX7xX7bxX3xX2xX3xX3axX25xX3xXcxX83xX2dxX1xX109xX3xX40xX7bxX3xXcxX368xX130xX3xX1bxX2fexX2ebxX2xX2eaxX2ebxX2xX2ebxX2ebxX2edxX2ebxX2edxX2eaxX3xXexXf4xXdxX3xX62xX17xXa3xX2dxX3xX1xX25xX2dxX17xX3xX62xX8fxXadxXaexXcxX62xXcxX3xXb3xXdxXb5xXexX3xX62xX6xXbaxXbcxX59xX62xX3xX3axX25xX3xXcxX83xX2dxX1xX109xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8fxX56xX5fxXaxX12xXcx114d6xX3xX4xX1x1301dxX4xX3xX66xX19xX2dxX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX56xX2e2xX3xX3ebxXdxX2daxX2dxX130xX3xXb3xX25xX8fxX3xX1xXd3xXdxX3xX45dxX3xX17xXdxX33axX3xX2ebxX2ebxX3xXbxX1xf712xXexX3xX2dxX17xX25xX5fxX3xX2ebxX2edxX44xX2fexX44xX2eaxX2ebxX2xX45dxX3xXexXf4xXdxX3xXexX137xX29dxX3xX7xX38xX3xX62xX17xXa3xX2dxX3xX1xX25xX2dxX17xX3xX62xX8fxXadxXaexXcxX62xXcxX3xXb3xXdxXb5xXexX3xX62xX6xXbaxX3xXbcxX3xX59xX62xX3xXcxXa3xX5fxX3xX40xX3cxX2dxXc8xX3xX3axX25xX3xXcxX83xX2dxX1xX109xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8fxX56xX5fxXaxX12xX368xX2f6xX2dxX1xX3xXbaxX33axXdxX3xX4xX19xX4xX3xXexX8d1xX3xX4xX1xX8d5xX4xXc8xX3xX4xX19xX3xX2dxX1xXa3xX2dxX3xX4xX318xX3xX2dxX1xX15xX3xX4xX658xX15xX3xX20xX2daxX2dxX3xXexX1xX6xXbaxX3xX17xXdxX6xX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX109xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8fxX56xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX137xX8fxX2dxX17xX12xX354x13804xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2daxXexX3xX128xXdxX2dxX3xX5xXdxX35axX2dxX3xX1xXb5xX0xX44xX7xXexX137xX8fxX2dxX17xX12xX130xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8fxX56xX5fxXaxX12xXbcxX3xX62xX17xXa3xX2dxX3xX1xX25xX2dxX17xX3xX62xX8fxXadxXaexXcxX62xXcxX3xXb3xXdxXb5xXexX3xX62xX6xXbaxX3xXbcxX3xX59xX62xX3xXcxXa3xX5fxX3xX40xX3cxX2dxXc8xX3xX3axX25xX3xXcxX83xX2dxX1xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8fxX56xX5fxXaxX12xX13xX44xX4xX130xX3xdc0bxX318xXbaxX3xX368xX1xX2f6xX3xXcxX3bxe278xX2dxX17xXc8xX3xX128xX50axX3xX40xX3cxX2dxX3xXcxXa3xX5fxXc8xX3xX1xX15xX5fxXb5xX2dxX3xX3axX3bxX3cxX2dxX17xX3xX40xX3cxX2dxXc8xX3xXexX36exX2dxX1xX3xX3axX25xX3xXcxX83xX2dxX1xX109xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8fxX56xX5fxXaxX12xXbcxX3xX59xX1exX2dxX17xX3xXexX5fxX3xXcxX62xX3axX3axX3xX66xX19xX2dxX3xX20xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX25xXdxX3xX7xX2cxX2dxX3xX7xX7bxX3xX2xX3xX3axX25xX3xXcxX83xX2dxX1xX109xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8fxX56xX5fxXaxX12xX13xX44xX4xX130xX3xX40xX7bxX3xX2eaxX2fexX458xX3xX13xX3bxX33axX2dxX17xX3xX62xX17xX15xX5fxX365xX2dxX3xX2f0xX15xXc8xX3xXexX1xX25xX2dxX1xX3xXbxX1xX7bxX3xX3axX25xX3xXcxX83xX2dxX1xX109xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8fxX56xX5fxXaxX12xX13xXcxX130xX3xX2ebxX2eaxX1bxX45dxX2faxX109xX2eaxX2edxX2fexX2xX2fbxX2fexX3xX1xX8fxX7e3xX4xX3xX2ebxX45dxX2fbxX45dxX109xX2edxX2faxX2faxX2faxX2faxX2fexX138xX3xe31axX10xX66xX7xXdxXexX10xX130xX3xX56xX6xX15xX17xXdxX6xX1xX6xXexXdxX2dxX1xX109xX24xX2dxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8fxX56xX5fxX3xXbxX59xX10xX2dxXexX10xX137xXaxX12xX0xXdxXbaxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xXexX1xX15xXbaxX66xX3xX56xX1xXdxX56xX10xX3xXdxX59xX10xX2dxXexX10xX137xXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxccbexXdxX56xXexX1xX130xX3xX2edxX2edxX2ebxXbxX128xX138xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX130xX3xX1bxX2faxX2faxXbxX128xX138xXaxX3xX7xX137xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX130xX44xX44xXdxX109xX66xX6xX8fxX1xX6xXexXdxX2dxX1xX109xX24xX2dxX44xX2dxX10xXb99xX7xX44xX2xX45dxX2eaxX1bxX44xX2fexX2faxX56xX2edxX2xX2fbxX2fbxX458xX2eaxX2eaxXexX2eaxX2xX2fbxX2ebxX458xX5xX2ebxX109x10d76xXbxX17x12c15xX137xX9xX2eaxX2xX2faxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX3xX5xX1exX3xX20xX14xXexX3xX24xX25xX3xXexX25xXdxX3xX7xX2cxX2dxX3xX17xX30xX2dxX3xX5xXdxX35xX2dxX3xX38xX3xX3axX3bxX3cxX2dxX17xX3xX40xX3cxX2dxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8fxX56xX5fxXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX128xXexXbcxX6xX5xXdxX17xX2dxX130xX3xX137xXdxX17xX1xXexX138xXaxX12xX0xX7xXexX137xX8fxX2dxX17xX12xX147xX156xX14axX354xX3xX13xX1c4xX59xX0xX44xX7xXexX137xX8fxX2dxX17xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8fxX56xX5fxXaxX3xX7xXexX5fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX128xXexXbcxX6xX5xXdxX17xX2dxX130xX3xX137xXdxX17xX1xXexX138xXaxX12xX0xX7xXexX137xX8fxX2dxX17xX12xXcxX137xX658xX2dxX3xXb3xXdxX2daxXexX3xX62xX17xX9bfxX4xX0xX44xX7xXexX137xX8fxX2dxX17xX12xX0xX44xXbxX12