Màn so găng tỉ đô: 10 điều cần biết về Mayweather và McGregor
Màn so găng tỉ đô giữa Mayweather và McGregor là trận đấu được định giá cao nhất trong lịch sử: 784 triệu bảng (tương đương 1 tỉ USD).
881cxbf5fx9ea0xb41axbc6fxe5b2xfa54xd94cx988exX7x10e97x103d5x11d3axb08bxb25fxd491xX5xa341xXaxec6ex111caxc0bcxc1f8xX3xX7xd11fxX3x113b0x1033bxX15xX1axX3xXex11331xX3x11a27xcf94xe41exX3xX2x108c0xX3xX22xXdx8cb3xae85xX3xX4xbf13xX15xX3xef2axXdx1229dxXexX3xa1cbxX2bxX3xX13xX6x9d45x11c54xX10xX6xXexX1xX10xda87xX3xX37xX14xX3xX13xX4xdc61xX43xX10xX1axX18xX43xX0xbce3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxead9xX10xX6x109f0xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX1bxX15xX1axX3xXexX20xX3xX22xX23xX3xX1axXdxae1axX6xX3xX13xX6xX3cxX3dxX10xX6xXexX1xX10xX43xX3xX37xX14xX3xX13xX4xX4axX43xX10xX1axX18xX43xX3xX5xX14xX3xXexX43xe5e8xX15xX3xX22xb6ffxX2cxX3xX22xdb3cx10b64xX4xX3xX22x1264exX15xX1xX3xX1axXdxfba0xX3xX4xX6xX18xX3xX15xX1xX9dxXexX3xXexX43xX18xX15xX1axX3xX5xXa6xX4xX1xX3xX7x11563xX24xX3xbbc0x129bbx1258fxX3xXexX43xXdx10afdxX2cxX3xX32xe73exX15xX1axX3x1010axXexXa1xb5cbxX15xX1axX3xX22xXa1xXd8xX15xX1axX3xX2xX3xXexX20xX3x8afcxde97xb06axf60fxc051xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11829xX18xX63xX3cxXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXexX10x12593xXexacf8xX6xX5xXdxX1axX15xX24xX3xe1c0xX2cxX7xXexXdxf300xX3cxdd5axXaxX12xX0xXdx113d2xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX120xX6xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX6xX15xX1axX3xXexXdxX3xX63xX18xX3xX2xX27xX3xX63xXdxX10xX2cxX3xX4xX6xX15xX3xX32xXdxX10xXexX3xX37xX10xX3xX120xX6xX3cxX3dxX10xX6xXexX1xX10xX43xX3xX37xX6xX3xX120xX4xX1axX43xX10xX1axX18xX43xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX120xX7xX10cxXbxX1xX18xXexX18xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX51xX51xXdxXebxX32xX6xX18xX1xX6xXexXdxX15xX1xXebxX37xX15xX51xX15xX10xX3dxX7xX51xX2xXc6x11da3x10848xX51xX2xX27xX19bxX63xX19axX19axX2xXexX2xX5xX27xXebxX114xXbxX1axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf594xX6xXbxXexXdxX18xX15xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexX10cxX6xX5xXdxX1axX15xX24xX3xX114xX2cxX7xXexXdxX119xX3cxX11bxXaxX12xX2xXeaxX3xX13xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX1bxX15xX1axX3xXexX20xX3xX22xX23xX3xX1axXdxX7axX6xX3xX13xX6xX3cxX3dxX10xX6xXexX1xX10xX43xX3xX37xX14xX3xX13xX4xX4axX43xX10xX1axX18xX43xX3xX22xXa1xXa2xX4xX3xX22xXa6xX15xX1xX3xX1axXdxXacxX3xX4xX6xX18xX3xX15xX1xX9dxXexX3xXexX43xX18xX15xX1axX3xX5xXa6xX4xX1xX3xX7xXc3xX3xe335xX2cxX3cxX2bxX15xX3xdd00xX15xX1xX24xX3xaf82xX1xX18xXd1xX15xX1axX3xXc6xXc7xXc8xX3xXexX43xXdxXcdxX2cxX3xX32xXd1xX15xX1axX3xX37xX14xX3xX37xa62fxX15xX3xX4x10c34xX15xX3xX22xX6xX15xX1axX3xXexX1bxX15xX1axXebxX3xXcxX43xXa1x11a5cxX4xX3xX22xc78dx113edxX3xXexX43xX99xX15xX3xX22xX9dxX2cxX3xXexX1xX34xX3xX246xX20xX3xX1axXdxX7axX6xX3xX13xX6xX3cxX3dxX10xX6xXexX1xX10xX43xX3xX37xX14xX3xc0ebxX6xX4xX23bxX2cxXdxX6xX18xX3xX4xX1xX20xX3xX22xXa1xXa2xX4xX3xX22xXa6xX15xX1xX3xX1axXdxXacxX3x12414xX27xX27xX3xXexX43xXdxXcdxX2cxX3xX32xXd1xX15xX1axXebxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX18xX63xX3cxXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexX10cxX6xX5xXdxX1axX15xX24xX3xX114xX2cxX7xXexXdxX119xX3cxX11bxXaxX12xX0xXdxX120xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX120xX6xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX6xX15xX1axX3xXexXdxX3xX63xX18xX3xX2xX27xX3xX63xXdxX10xX2cxX3xX4xX6xX15xX3xX32xXdxX10xXexX3xX37xX10xX3xX120xX6xX3cxX3dxX10xX6xXexX1xX10xX43xX3xX37xX6xX3xX120xX4xX1axX43xX10xX1axX18xX43xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX120xX7xX10cxXbxX1xX18xXexX18xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX51xX51xXdxXebxX32xX6xX18xX1xX6xXexXdxX15xX1xXebxX37xX15xX51xX15xX10xX3dxX7xX51xX2xXc6xX19axX19bxX51xX2xX27xX19bxX63xX19axX19axX2xXexX19axXc6xXc6xXc6xX5xX2xXebxX114xXbxX1axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bfxX6xXbxXexXdxX18xX15xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexX10cxX6xX5xXdxX1axX15xX24xX3xX114xX2cxX7xXexXdxX119xX3cxX11bxXaxX12xX19axXeaxX3x9cf1x11003xXexX3xX37xX2bxX3xX4xXacxX4xX3xX4xX1xX20xX3xX7x12dfbxX27axX3xX1xX6xXdxX3xX22xX9dxX2cxX3xX7xa196xX3xX15xX14xX3cxX3xX246xX1xXacxX3xXexXa1xXd8xX15xX1axX3xX22xe62bxX15xX1axX3xX15xX1xX6xX2cxX27axX3xX15xX1axX18x1112bxXdxX3xXexX43xab52xX3xXexX2cxc424xXdxX3xXexXacxX4xXebxX3xX13xX4xX4axX43xX10xX1axX18xX43xX3xXexX43xda23xX3xX1xXd8xX15xX3xX22xX3d8xXdxX3xXexX1xdc86xX3xX2xX19axX3xXexX2cxX40bxXdxX27axX3xX22xX3f5xX15xX1axX3xXexX1xaa29xXdxX3xX7xXd1xXdxX3xXexX6xX3cxX3xX4x9be2xX15xX1axX3xX63xX14xXdxX3xX1xXd8xX15xX3xX22xX3d8xXdxX3xXbxX1xXa1xXd8xX15xX1axX3xX19axXaxXebxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX18xX63xX3cxXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexX10cxX6xX5xXdxX1axX15xX24xX3xX114xX2cxX7xXexXdxX119xX3cxX11bxXaxX12xX0xXdxX120xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX120xX6xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX6xX15xX1axX3xXexXdxX3xX63xX18xX3xX2xX27xX3xX63xXdxX10xX2cxX3xX4xX6xX15xX3xX32xXdxX10xXexX3xX37xX10xX3xX120xX6xX3cxX3dxX10xX6xXexX1xX10xX43xX3xX37xX6xX3xX120xX4xX1axX43xX10xX1axX18xX43xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX120xX7xX10cxXbxX1xX18xXexX18xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX51xX51xXdxXebxX32xX6xX18xX1xX6xXexXdxX15xX1xXebxX37xX15xX51xX15xX10xX3dxX7xX51xX2xXc6xX19axX19bxX51xX2xX27xX19bxX63xX19axX19axX2xXexc192x9b70xXc6xX51bxX5xX19axXebxX114xXbxX1axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bfxX6xXbxXexXdxX18xX15xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexX10cxX6xX5xXdxX1axX15xX24xX3xX114xX2cxX7xXexXdxX119xX3cxX11bxXaxX12xX2baxXeaxX3xXcxX43xX99xX15xX3xX22xX9dxX2cxX3xX15xX14xX3cxX3xX22x9283xX3xXbxX1xXacxX3xX37x111c7xX3xXexX2cxX3cx10106xX15xX3xX32xX3d8xX3xX1axXdxXd1xXdxX3xX15xX1axX1xXcdxX3xX4xX42axX6xX3xX13xX6xX3cxX3dxX10xX6xXexX1xX10xX43xXebxX3xXcxX43xXa1xX275xX4xX3xX22xX279xX27axX3xXaxX22x127d4xX4xX3xX4xX23xX3xX4xX2fxX2cxX3xX32xX402xXdxXaxX3xX15xX14xX3cxX3xX22xX56fxX3xXexX407xX15xX1axX3xXexX2cxX3cxX57bxX15xX3xX32xX3d8xX24xX3xXaxXcxX23xXdxX3xX22xX56fxX3xX4xX3d8xX15xX1axX3xX1xXdxX34xX15xX3xX2xX51cxX3xX15xX1bxX120xX3xXexX43xX57bxX15xX3xX37xf68bxX3xX22xX14xXdxX3xX37xX14xX3xX1axXdxX43cxX3xX5xX14xX3xX5x10dd9xX4xX3xXexX23xXdxX3xXbxX1xXd1xXdxX3xX63xX14xX15xX1xX3xXexX1xX43cxXdxX3xX1axXdxX6xX15xX3xX4xX1xX18xX3xX1axXdxX6xX3xX22xc419xX15xX1xXebxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX18xX63xX3cxXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexX10cxX6xX5xXdxX1axX15xX24xX3xX114xX2cxX7xXexXdxX119xX3cxX11bxXaxX12xX0xXdxX120xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX120xX6xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX6xX15xX1axX3xXexXdxX3xX63xX18xX3xX2xX27xX3xX63xXdxX10xX2cxX3xX4xX6xX15xX3xX32xXdxX10xXexX3xX37xX10xX3xX120xX6xX3cxX3dxX10xX6xXexX1xX10xX43xX3xX37xX6xX3xX120xX4xX1axX43xX10xX1axX18xX43xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX120xX7xX10cxXbxX1xX18xXexX18xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX51xX51xXdxXebxX32xX6xX18xX1xX6xXexXdxX15xX1xXebxX37xX15xX51xX15xX10xX3dxX7xX51xX2xXc6xX19axX19bxX51xX2xX27xX19bxX63xX19axX19axX2xXexX51cxX2xX5xX2baxXebxX114xXbxX1axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bfxX6xXbxXexXdxX18xX15xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexX10cxX6xX5xXdxX1axX15xX24xX3xX114xX2cxX7xXexXdxX119xX3cxX11bxXaxX12xXc8xXeaxX3xXcxX43xX99xX15xX3xX22xX9dxX2cxX3xX4xX279xX3xX7xX3d8xX3xX5xXa1xXa2xX15xX1axX3xX15xX1axXa1xX43cxXdxX3xX10axX10xX120xX3xX246xc5d1xX3xX5xd660xX4xX24xX3xXe9xbb4exX3xX246xXdxX34xX15xX3xX7x8e56xX3xX4xX279xX3xX19axX27xXebxX27xX27xX27xX3xX246xX1xXacxX15xX3xX1axXdxXd1xX3xX5xX9dxXbxX3xX22xX2fxX3cxX3xX7xf832xX15xX3xX22xX9dxX2cxX3xXcxX10cxX120xX18xX32xXdxX5xX10xX3x11f13xX3x993dxX6xX7xX3xb8dfxX10xX1axX6xX7xX3xX22xa640xX3xXexX1xX10xX18xX3xX63xX5ebxXdxX3xXexX43xX99xX15xX3xX22xX9dxX2cxX3xX15xX14xX3cxXebxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX18xX63xX3cxXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexX10cxX6xX5xXdxX1axX15xX24xX3xX114xX2cxX7xXexXdxX119xX3cxX11bxXaxX12xX0xXdxX120xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX120xX6xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX6xX15xX1axX3xXexXdxX3xX63xX18xX3xX2xX27xX3xX63xXdxX10xX2cxX3xX4xX6xX15xX3xX32xXdxX10xXexX3xX37xX10xX3xX120xX6xX3cxX3dxX10xX6xXexX1xX10xX43xX3xX37xX6xX3xX120xX4xX1axX43xX10xX1axX18xX43xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX120xX7xX10cxXbxX1xX18xXexX18xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX51xX51xXdxXebxX32xX6xX18xX1xX6xXexXdxX15xX1xXebxX37xX15xX51xX15xX10xX3dxX7xX51xX2xXc6xX19axX19bxX51xX2xX27xX19bxX63xX19axX19axX2xXexXc8xX2baxX19bxXc7xX5xXc8xXebxX114xXbxX1axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bfxX6xXbxXexXdxX18xX15xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexX10cxX6xX5xXdxX1axX15xX24xX3xX114xX2cxX7xXexXdxX119xX3cxX11bxXaxX12xX19bxXeaxX3xX13xX6xX3cxX3dxX10xX6xXexX1xX10xX43xX24xX3xX60xX2cxX3cxX2bxX15xX3xXexX1xX18xX402xXdxX3xX23bxX2cxX3cxX2bxX15xX3xX241xX15xX1xX3xX15xX1axXa1xX43cxXdxX3xX13x10d02xXebxX3xa709xX9dxX2cxX3xXc8xX51cxX3xXexX43xX99xX15xX3xX4xX1xX2cxX3cxX57bxX15xX3xX15xX1axX1xXdxXcdxXbxX3xX37xX14xX3xX4xX1xXa1xX6xX3xXexX1xX2cxX6xX3xXexX43xX99xX15xX3xX15xX14xX18xXebxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX18xX63xX3cxXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexX10cxX6xX5xXdxX1axX15xX24xX3xX114xX2cxX7xXexXdxX119xX3cxX11bxXaxX12xX0xXdxX120xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX120xX6xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX6xX15xX1axX3xXexXdxX3xX63xX18xX3xX2xX27xX3xX63xXdxX10xX2cxX3xX4xX6xX15xX3xX32xXdxX10xXexX3xX37xX10xX3xX120xX6xX3cxX3dxX10xX6xXexX1xX10xX43xX3xX37xX6xX3xX120xX4xX1axX43xX10xX1axX18xX43xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX120xX7xX10cxXbxX1xX18xXexX18xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX51xX51xXdxXebxX32xX6xX18xX1xX6xXexXdxX15xX1xXebxX37xX15xX51xX15xX10xX3dxX7xX51xX2xXc6xX19axX19bxX51xX2xX27xX19bxX63xX19axX19axX2xXexXc8xX27xXc7xX19axX5xX19bxXebxX114xXbxX1axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bfxX6xXbxXexXdxX18xX15xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexX10cxX6xX5xXdxX1axX15xX24xX3xX114xX2cxX7xXexXdxX119xX3cxX11bxXaxX12xX51bxXeaxX3xX13xX4xX4axX43xX10xX1axX18xX43xX24xX3xa3a4xX1xX14xX3xX37xX23xX3xX22xXa6xX4xX1xX3xXe7xf04bxX1bfxX3xX19axX27xX2xX19bxX3xX37xX14xX3xX19axX27xX2xX51bxXebxX3xX8cfxXacxX15xX1xX3xX19axX2xX3xXexX43xX99xX15xX3xX4xX1xX2cxX3cxX57bxX15xX3xX15xX1axX1xXdxXcdxXbxX3xX37xX14xX3xX1axXdxX14xX15xX1xX3xXexX275xXdxX3xX2xX51cxX3xX4xX1xXdxX34xX15xX3xXexX1xf9ecxX15xX1axXebxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX18xX63xX3cxXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexX10cxX6xX5xXdxX1axX15xX24xX3xX114xX2cxX7xXexXdxX119xX3cxX11bxXaxX12xX0xXdxX120xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX120xX6xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX6xX15xX1axX3xXexXdxX3xX63xX18xX3xX2xX27xX3xX63xXdxX10xX2cxX3xX4xX6xX15xX3xX32xXdxX10xXexX3xX37xX10xX3xX120xX6xX3cxX3dxX10xX6xXexX1xX10xX43xX3xX37xX6xX3xX120xX4xX1axX43xX10xX1axX18xX43xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX120xX7xX10cxXbxX1xX18xXexX18xX3xX63xXexX1xX2cxX120xX32xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX51xX51xXdxXebxX32xX6xX18xX1xX6xXexXdxX15xX1xXebxX37xX15xX51xX15xX10xX3dxX7xX51xX2xXc6xX19axX19bxX51xX2xX27xX19bxX63xX19axX19axX2xXexX2xXc7xX19bxX19bxX5xX51bxXebxX114xXbxX1axXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxX3dxXdxX63xXexX1xX24xX51bxX27xX2xXbxX10axX11bxX1xX10xXdxX1axX1xXexX24xXc8xX27xX2xXbxX10axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bfxX6xXbxXexXdxX18xX15xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexX10cxX6xX5xXdxX1axX15xX24xX3xX114xX2cxX7xXexXdxX119xX3cxX11bxXaxX12xXc6xXeaxX3xXcxX1xX43cxXdxX3xX1axXdxX6xX15xX3xX63xXdxe59fxX15xX3xX43xX6xX3xXexX43xX99xX15xX3xX22xX9dxX2cxX24xX3xXa08xX1axX14xX3cxX3xX19axX51bxX51xXc7xX3xXexX402xXdxX3xX22xX9dxX2cxX3xXexX43xXa1xX43cxX15xX1axX3xXcxX3xX10cxX3xX13xX18xX32xXdxX5xX10xX27axX3xX781xX6xX7xX3xX785xX10xX1axX6xX7xXebxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX18xX63xX3cxXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexX10cxX6xX5xXdxX1axX15xX24xX3xX114xX2cxX7xXexXdxX119xX3cxX11bxXaxX12xX0xXdxX120xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX120xX6xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX6xX15xX1axX3xXexXdxX3xX63xX18xX3xX2xX27xX3xX63xXdxX10xX2cxX3xX4xX6xX15xX3xX32xXdxX10xXexX3xX37xX10xX3xX120xX6xX3cxX3dxX10xX6xXexX1xX10xX43xX3xX37xX6xX3xX120xX4xX1axX43xX10xX1axX18xX43xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX120xX7xX10cxXbxX1xX18xXexX18xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX51xX51xXdxXebxX32xX6xX18xX1xX6xXexXdxX15xX1xXebxX37xX15xX51xX15xX10xX3dxX7xX51xX2xXc6xX19axX19bxX51xX2xX27xX19bxX63xX19axX19axX2xXexX2baxX2baxXc7xXc6xX5xXc6xXebxX114xXbxX1axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bfxX6xXbxXexXdxX18xX15xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexX10cxX6xX5xXdxX1axX15xX24xX3xX114xX2cxX7xXexXdxX119xX3cxX11bxXaxX12xXc7xXeaxX3xXcxX43xX99xX15xX3xX22xX9dxX2cxX3xX63xXdxXb90xX15xX3xX43xX6xX3xXexX1xX10xX18xX3xXexX1xX78cxX3xXexX1xee22xX4xX3xX32xX18xX10axXdxX15xX1axXebxX3xX8cfxX76fxX3cxX3xX22xX2bxX2cxX3xX246xX1xX23xX15xX1axX3xX5xX14xX3xX7xX77fxX3xXexX43xXa1xX43cxX15xX1axX3xX4xX42axX6xX3xX15xX1xX7axX15xX1axX3xX7xXdxX57bxX2cxX3xX37xX5ebxX3xX7xX3e4xX3xXe7xXa15xX1bfxX3xX15xX1xXa1xX3xX13xX6xX3cxX3dxX10xX6xXexX1xX10xX43xX3xX37xX14xX3xX13xX4xX4axX43xX10xX1axX18xX43xX3xXebxX3xXa08xX34xX2cxX3xX15xX1xXa1xX3xXexX6xX3cxX3xX22xX9dxX120xX3xX15xX1axXa1xX43cxXdxX3x11dc2xX43xX10xX5xX6xX15xX63xX3xX4xX279xX3xX5xXa2xXdxX3xXexX1xX34xX3xX37xX2bxX3xXexX2cxX40bxXdxX3xXexXacxX4xX3xXexX1xX620xX3xX13xX6xX3cxX3dxX10xX6xXexX1xX10xX43xX3xX37xX260xX15xX3xX22xX6xX15xX1axX3xXaxX22xX5a7xX4xX3xX4xX23xX3xX4xX2fxX2cxX3xX32xX402xXdxXaxXebxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX18xX63xX3cxXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexX10cxX6xX5xXdxX1axX15xX24xX3xX114xX2cxX7xXexXdxX119xX3cxX11bxXaxX12xX0xXdxX120xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX120xX6xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX6xX15xX1axX3xXexXdxX3xX63xX18xX3xX2xX27xX3xX63xXdxX10xX2cxX3xX4xX6xX15xX3xX32xXdxX10xXexX3xX37xX10xX3xX120xX6xX3cxX3dxX10xX6xXexX1xX10xX43xX3xX37xX6xX3xX120xX4xX1axX43xX10xX1axX18xX43xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX120xX7xX10cxXbxX1xX18xXexX18xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX51xX51xXdxXebxX32xX6xX18xX1xX6xXexXdxX15xX1xXebxX37xX15xX51xX15xX10xX3dxX7xX51xX2xXc6xX19axX19bxX51xX2xX27xX19bxX63xX19axX19axX2xXexXc6xXc6xXc7xX2baxX5xXc7xXebxX114xXbxX1axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bfxX6xXbxXexXdxX18xX15xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexX10cxX6xX5xXdxX1axX15xX24xX3xX114xX2cxX7xXexXdxX119xX3cxX11bxXaxX12xX51cxXeaxX3xX241xXdxX3xX22xXa1xXa2xX4xX3xX15xX1xX14xX3xX4xXacxXdxX3xX22xXacxX15xX1xX3xX1axXdxXacxX3xX4xX6xX18xX3xX1xXd8xX15xX24xX3xXcxX1xX43cxXdxX3xX22xXdxX78cxX120xX3xX1xXdxXcdxX15xX3xXexX402xXdxX27axX3xX13xX6xX3cxX3dxX10xX6xXexX1xX10xX43xX3xX22xX6xX15xX1axX3xX22xXa1xXa2xX4xX3xX4xXacxX4xX3xX15xX1xX14xX3xX4xXacxXdxX3xX5xX275xX15xX3xX22xXacxX15xX1xX3xX1axXdxXacxX3xX4xX6xX18xX3xX1xXd8xX15xX3xX43xX9dxXexX3xX15xX1xXdxX2bxX2cxX27axX3xX37xX275xXdxX3xXexX20xX3xX5xXcdxX3xX22xce57xXexX3xX2xX27axX2baxX3xX1bxX15xX3xX2xXebxX3xXcxX43xX18xX15xX1axX3xX246xX1xXdxX3xX22xX279xX27axX3xX22xX3d8xXdxX3xX37xX275xXdxX3xX13xX4xX4axX43xX10xX1axX18xX43xX3xXexX20xX3xX5xXcdxX3xX5xX14xX3xX22xXf25xXexX3xX2xX3xX1bxX15xX3xXc8xX27axX19axXebxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxX18xX63xX3cxXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexX10cxX6xX5xXdxX1axX15xX24xX3xX114xX2cxX7xXexXdxX119xX3cxX11bxXaxX12xX0xXdxX120xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX120xX6xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX6xX15xX1axX3xXexXdxX3xX63xX18xX3xX2xX27xX3xX63xXdxX10xX2cxX3xX4xX6xX15xX3xX32xXdxX10xXexX3xX37xX10xX3xX120xX6xX3cxX3dxX10xX6xXexX1xX10xX43xX3xX37xX6xX3xX120xX4xX1axX43xX10xX1axX18xX43xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX120xX7xX10cxXbxX1xX18xXexX18xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX51xX51xXdxXebxX32xX6xX18xX1xX6xXexXdxX15xX1xXebxX37xX15xX51xX15xX10xX3dxX7xX51xX2xXc6xX19axX19bxX51xX2xX27xX19bxX63xX19axX19axX2xXexXc7xX2xX19axX19bxX5xX51cxXebxX114xXbxX1axXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bfxX6xXbxXexXdxX18xX15xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexX10cxX6xX5xXdxX1axX15xX24xX3xX114xX2cxX7xXexXdxX119xX3cxX11bxXaxX12xX2xX27xXeaxX3xXcxX43xXa1xX275xX4xX3xXexX43xX99xX15xX3xX22xX9dxX2cxX27axX3xX4xXd1xX3xX1xX6xXdxX3xX37xX5ebxX3xX7xX3e4xX3xX22xX2bxX2cxX3xXexX2cxX3cxX57bxX15xX3xX32xX3d8xX3xX7xX751xX3xX1xX402xX3xX246xX15xX18xX4xX246xX10cxX18xX2cxXexX3xX22xX3d8xXdxX3xXexX1xX42axXebxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX18xX2cxX43xX4xX10xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10axXexX10cxX6xX5xXdxX1axX15xX24xX3xX114xX2cxX7xXexXdxX119xX3cxX11bxXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xX785x10dc3xX785xX0xX51xXbxX12