Bán đấu giá quyền sử dụng đất ở Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh (94,3m)
Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá tài sản cưỡng chế kê biên thi hành án do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh ủy quyền thông báo bán đấu giá tài sản. Diện tích đất ở: 94,3m², thửa đất số 123, tờ bản đồ số 09, tại tổ 7, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.
2187x9bf0x978bx5eaex90cbx88d0x3978x648ax6b6cxX7x3818x80e6x826bx9b49x4099x4baaxX5x5190xXax8ecdx7762x8a99x7106xX3x72a9x5721x2f51xX3x47a3xXdxX14xX3x70b0xX19x4b94x4b6cxX15xX3xX7xa2dexX3xa35bx4a7dxX15xX1bxX3xX17xX18xXexX3x53c5xX3x2320xX1x927fxa6cfxX15xX1bxX3xXcx82b1xX15xX3x40d3xXdxX6xX15xX1bx7b5bxX3xXcxX33xX3x29fdx3d0exX3xXcx6ac1xX15xX1xX3x38b8x2530x8dbcxX43x7520x6b95x8c7exX0x71e9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX6xX28xXaxX12xXcx6802xX19xX15xX1bxX3xXexX3bxX55xX3x46d9x4fcfxX4xX1xX3x3005xX29xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXexX49xXdxX3xX7x36ccxX15xX3xXex8d46xX15xX1xX3x7b27xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXexX49xXdxX3xX7xX90xX15xX3xX4xX35x7876xX15xX1bxX3xX4xX1x40edxX3x7078x95f7xX3xX98xXdxXb7xX15xX3xXexX1xXdxX3xX1xX49xX15xX1xX3xX14xX15xX3xX28x77f8xX3x98b2xX1xXdxX3xX4xX29xX4xX3xXcxX1xXdxX3xX1xX49xX15xX1xX3xX14xX15xX3xX28xX3bxX15xX3xX7x77caxX3xXexX1xX49xX15xX1xX3xXbxX1x6964xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX15xX1xX3x38c3xX21xX3xX1fxX19xX21xX22xX15xX3xXexX1x529dxX15xX1bxX3xX98xX14xXcbxX3xX98xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXexX49xXdxX3xX7xX90xX15x79d1xX3xX77xXdx6bb4xX15xX3xXex6a26xX4xX1xX3xX17xX18xXexX3xX31x8bb6xX3xX51xX52xX43xX54xX55x324exX43xX3xXexX1xX26xX6xX3xX17xX18xXexX3xX7xXf0xX3xX2x288dxX54xX43xX3xXexX36xX3xX98xX90xX15xX3xX17x46e2xX3xX7xXf0xX3x2acbxX51xX43xX3xXex4ed1xXdxX3xXex3a7exX3x5ca1xX43xX3xXbxX1xX35xX36xX15xX1bxX3xXcxX3bxX15xX3xX3exXdxX6xX15xX1bxX43xX3xXcxX33xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX15xX1xX120xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax3d88xX7xXcbx311fxXcbxX6exX55xX6xX5xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10x95f5xXex2c46xXdxX15xX28xX10xX15xXexX131xX3xX54x2782xXbxXex4587xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX6exX10xa38cxX9xXaxXaxX12xX0xXdxX55xX1bxX3xX7xX6exX4xX9xXaxX58xX58xXdxX120xX98xX6xXcbxX1xX6xXexXdxX15xX1xX120xX7cxX15xX58xX15xX10x5c37xX7xX58xX2x6a7dxX54xX148xX58xX164xX1b2xX28xX2xX159xX1e4xX159xX159xX159xXex2974xX1b2xX54xX1e4xX54xX5xX159xX120x628cxXbxX1bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXcbxa0cbxX55xX6xX1bxX10xX3xX28xXexX1xX19xX55xX98xX3xX28xX1xXdxX28xX10xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX192xX7xXcbxX195xXcbxX6exX55xX6xX5xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a6xXexX1a8xX6xX5xXdxX1bxX15xX131xX3xX5xX10xX1bexXexX1b5xX3xXexX10xX1a6xXexX1a8xXdxX15xX28xX10xX15xXexX131xX3xX54xX1b2xXbxXexX1b5xXaxX12xX2xX120xX3x30c9xX19xX21xX22xX15xX3xX7xX26xX3xX28xX29xX15xX1bxX3xX17xX18xXexX131xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX192xX7xXcbxX195xXcbxX6exX55xX6xX5xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a6xXexX1a8xX6xX5xXdxX1bxX15xX131xX3xX5xX10xX1bexXexX1b5xX3xXexX10xX1a6xXexX1a8xXdxX15xX28xX10xX15xXexX131xX3xX54xX1b2xXbxXexX1b5xXaxX12xX77xXdxX124xX15xX3xXexX128xX4xX1xX3xX17xX18xXexX3xX31xX131xX3xX51xX52xX43xX54xX55xX138xX43xX3xXexX1xX26xX6xX3xX17xX18xXexX3xX7xXf0xX3xX2xX148xX54xX43xX3xXexX36xX3xX98xX90xX15xX3xX17xX154xX3xX7xXf0xX3xX159xX51xX43xX3xXexX15exXdxX3xXexX162xX3xX164xX43xX3xXbxX1xX35xX36xX15xX1bxX3xXcxX3bxX15xX3xX3exXdxX6xX15xX1bxX43xX3xXcxX33xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX15xX1xX120xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX192xX7xXcbxX195xXcbxX6exX55xX6xX5xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a6xXexX1a8xX6xX5xXdxX1bxX15xX131xX3xX5xX10xX1bexXexX1b5xX3xXexX10xX1a6xXexX1a8xXdxX15xX28xX10xX15xXexX131xX3xX54xX1b2xXbxXexX1b5xXaxX12xX1a8xX3xX3exXdxX14xX3xXb6xX1xX31xXdxX3xX17xXdx6af1xX55xX131xX3xX2xX148xX1e4xX120xX2xX2xX1e4xX120xX54xX1e4xX52xX3xX17xX154xX15xX1bxX120xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX192xX7xXcbxX195xXcbxX6exX55xX6xX5xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a6xXexX1a8xX6xX5xXdxX1bxX15xX131xX3xX5xX10xX1bexXexX1b5xX3xXexX10xX1a6xXexX1a8xXdxX15xX28xX10xX15xXexX131xX3xX54xX1b2xXbxXexX1b5xXaxX12xX1a8xX3xXcxXdxX22xX15xX3xX17x43f2xXexX3xXexX6exX35xa35dxX4xX131xX3xX2xX1f2xX120xX159xX159xX159xX120xX159xX159xX159xX3xX17xX154xX15xX1bxX58xX17x7247xX15xX3xXexX1xX6xX55xX3xX1bxXdxX6xX120xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX192xX7xXcbxX195xXcbxX6exX55xX6xX5xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a6xXexX1a8xX6xX5xXdxX1bxX15xX131xX3xX5xX10xX1bexXexX1b5xX3xXexX10xX1a6xXexX1a8xXdxX15xX28xX10xX15xXexX131xX3xX54xX1b2xXbxXexX1b5xXaxX12x3f7cxX3x6089xX78xX6xX3xX17xXdxX377xX55xX3xX1a6xX10xX55xX3xXexX49xXdxX3xX7xX90xX15xX131xX3xXexX162xX3xX164xX43xX3xXbxX1xX35xX36xX15xX1bxX3xXcxX3bxX15xX3xX3exXdxX6xX15xX1bxX43xX3xXcxX33xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX15xX1xX43xX3xXexX94xX15xX1xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX15xX1xX120xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX192xX7xXcbxX195xXcbxX6exX55xX6xX5xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a6xXexX1a8xX6xX5xXdxX1bxX15xX131xX3xX5xX10xX1bexXexX1b5xX3xXexX10xX1a6xXexX1a8xXdxX15xX28xX10xX15xXexX131xX3xX54xX1b2xXbxXexX1b5xXaxX12xX148xX120xX3xX26axX19xX21xX22xX15xX3xX7xX26xX3xX28xX29xX15xX1bxX3xX17xX18xXexX3xX7cxX49xX3xXexX49xXdxX3xX7xX90xX15xX3xX1bx6b0dxX15xX3xX5xXdxX22xX15xX3xX7cxX3e0xXdxX3xX17xX18xXexX131xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX192xX7xXcbxX195xXcbxX6exX55xX6xX5xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a6xXexX1a8xX6xX5xXdxX1bxX15xX131xX3xX5xX10xX1bexXexX1b5xX3xXexX10xX1a6xXexX1a8xXdxX15xX28xX10xX15xXexX131xX3xX54xX1b2xXbxXexX1b5xXaxX12xX77xXdxX124xX15xX3xXexX128xX4xX1xX3xX17xX18xXexX3xX31xX131xX3xX1b2xX51xX55xX138xX3xX7cxX49xX3xXexX49xXdxX3xX7xX90xX15xX3xX5xX49xX3xX15xX1xX49xX3xX159xX148xX3xXex4e0cxX15xX1bxX43xX3xX28xXdxX124xX15xX3xXexX128xX4xX1xX3xX7xX49xX15xX3xX1a6xX3bxX21xX3xX28xXe6xX15xX1bxX3xX2xX54xX1e4xX55xX138xX120xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX192xX7xXcbxX195xXcbxX6exX55xX6xX5xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a6xXexX1a8xX6xX5xXdxX1bxX15xX131xX3xX5xX10xX1bexXexX1b5xX3xXexX10xX1a6xXexX1a8xXdxX15xX28xX10xX15xXexX131xX3xX54xX1b2xXbxXexX1b5xXaxX12xX1a8xX3xX3exXdxX14xX3xXb6xX1xX31xXdxX3xX17xXdxX377xX55xX131xX3xX1e4xX1e4xX1b2xX120xX54xX164xX1e4xX120xX159xX159xX159xX3xX17xX154xX15xX1bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX192xX7xXcbxX195xXcbxX6exX55xX6xX5xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a6xXexX1a8xX6xX5xXdxX1bxX15xX131xX3xX5xX10xX1bexXexX1b5xX3xXexX10xX1a6xXexX1a8xXdxX15xX28xX10xX15xXexX131xX3xX54xX1b2xXbxXexX1b5xXaxX12xX1a8xX3xXcxXdxX22xX15xX3xX17xX3daxXexX3xXexX6exX35xX3e0xX4xX131xX1f2xX159xX120xX159xX159xX159xX120xX159xX159xX159xX3xX17xX154xX15xX1bxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX192xX7xXcbxX195xXcbxX6exX55xX6xX5xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a6xXexX1a8xX6xX5xXdxX1bxX15xX131xX3xX5xX10xX1bexXexX1b5xX3xXexX10xX1a6xXexX1a8xXdxX15xX28xX10xX15xXexX131xX3xX54xX1b2xXbxXexX1b5xXaxX12xX447xX3xXcxX1xX36xXdxX3xX1bxXdxX6xX15xX3xX1a6xX10xX55xX3xXexX49xXdxX3xX7xX90xX15xX43xX3xX17x9ee3xX15xX1bxX3xXb6x2dcfxX3xXexX1xX6xX55xX3xX1bxXdxX6xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX43xX3xX15x6cf0xXbxX3xXexXdxX22xX15xX3xX17xX3daxXexX3xXexX6exX35xX3e0xX4xX131xX3xXcx747dxX3xX15xX1bxX49xX21xX3xXexX1xX105xX15xX1bxX3xX98xX14xXcbxX3xX17xXb4xX15xX3xX2xX1b2xX1xX43xX3xX15xX1bxX49xX21xX3xX2xX52xX58xX51xX58xX148xX159xX2xX1e4xX43xX3xXexX15exXdxX3xXcxX6exX19xX15xX1bxX3xXexX3bxX55xX3xX77xX78xX4xX1xX3xX7cxX29xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXexX49xXdxX3xX7xX90xX15xX3xXexX94xX15xX1xX120xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX192xX7xXcbxX195xXcbxX6exX55xX6xX5xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a6xXexX1a8xX6xX5xXdxX1bxX15xX131xX3xX5xX10xX1bexXexX1b5xX3xXexX10xX1a6xXexX1a8xXdxX15xX28xX10xX15xXexX131xX3xX54xX1b2xXbxXexX1b5xXaxX12xX447xX3xX449xX78xX6xX3xX17xXdxX377xX55xX3xX1a6xX10xX55xX3xXexX49xXdxX3xX7xX90xX15xX131xX3xX1a6x461cxX55xX3xX48x4a99xX6xX3xX13x2ac8xX15xX1xX43xX3xX1a6x7e00xX3xXcxX1xX15exX4xX1xX3xX449xX154xX15xX1bxX43xX3xXexX1xX49xX15xX1xX3xXbxX1xXf0xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX15xX1xX120xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX192xX7xXcbxX195xXcbxX6exX55xX6xX5xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a6xXexX1a8xX6xX5xXdxX1bxX15xX131xX3xX5xX10xX1bexXexX1b5xX3xXexX10xX1a6xXexX1a8xXdxX15xX28xX10xX15xXexX131xX3xX54xX1b2xXbxXexX1b5xXaxX12xX447xX3xXcxX162xX3xX4xX1x8313xX4xX3xXbxX1xXdxXb7xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX131xX3x755bxX49xXcbxX3xX1xX154xXdxX3xX1f2xX1xX43xX3xX15xX1bxX49xX21xX3xX2xX1e4xX58xX51xX58xX148xX159xX2xX1e4xX43xX3xXexX15exXdxX3xX48xX6e2xXdxX3xXexX6exX35xX36xX15xX1bxX3xXcxX6exX19xX15xX1bxX3xXexX3bxX55xX3xX77xX78xX4xX1xX3xX7cxX29xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXexX49xXdxX3xX7xX90xX15xX3xXexX94xX15xX1xX120xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX192xX7xXcbxX195xXcbxX6exX55xX6xX5xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a6xXexX1a8xX6xX5xXdxX1bxX15xX131xX3xX5xX10xX1bexXexX1b5xX3xXexX10xX1a6xXexX1a8xXdxX15xX28xX10xX15xXexX131xX3xX54xX1b2xXbxXexX1b5xXaxX12xX50xXcdxX1xXdxX3xXexXdxXb4xXexX3xX4xX7aexX3xXexX6exXcbxX15xX1bxX3xX1xX154xX3xX7xX3f5xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX56xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX192xX7xXcbxX195xXcbxX6exX55xX6xX5xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a6xXexX1a8xX6xX5xXdxX1bxX15xX131xX3xX5xX10xX1bexXexX1b5xX3xXexX10xX1a6xXexX1a8xXdxX15xX28xX10xX15xXexX131xX3xX54xX1b2xXbxXexX1b5xXaxX12x988cxX128xX15xX1xX3xX55xX36xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexX162xX3xX4xX1xX829xX4xX43xX3xX4xX14xX3xX15xX1xX3bxX15xX3xX4xX7aexX3xX15xX1xX19xX3xX4xX579xX19xX3xX17xXb4xX15xX3xXexX1xX6xX55xX3xXb6xX1xX90xXcbxX3xX1xX154xX3xX7xX3f5xX43xX3xX1a6xX10xX55xX3xXexX49xXdxX3xX7xX90xX15xX3xX7cxX49xX3xX17xX6c8xX15xX1bxX3xXb6xX6cdxX3xXexX1xX6xX55xX3xX1bxXdxX6xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX120xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX192xX7xXcbxX195xXcbxX6exX55xX6xX5xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a6xXexX1a8xX6xX5xXdxX1bxX15xX131xX3xX5xX10xX1bexXexX1b5xX3xXexX10xX1a6xXexX1a8xXdxX15xX28xX10xX15xXexX131xX3xX54xX1b2xXbxXexX1b5xXaxX12xX192x721exXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXb4xXexX3xX1a6xXdxX15xX3xX5xXdxXb7xX15xX3xX1xX124xX131xX3xXcxX6exX19xX15xX1bxX3xXexX3bxX55xX3xX77xX78xX4xX1xX3xX7cxX29xX3xX98xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXexX49xXdxX3xX7xX90xX15xX3xXexX94xX15xX1xX120xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX192xX7xXcbxX195xXcbxX6exX55xX6xX5xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a6xXexX1a8xX6xX5xXdxX1bxX15xX131xX3xX5xX10xX1bexXexX1b5xX3xXexX10xX1a6xXexX1a8xXdxX15xX28xX10xX15xXexX131xX3xX54xX1b2xXbxXexX1b5xXaxX12xX449xX78xX6xX3xX4xX1xX94xX131xX3x661axXf0xX3xX2xX1b2xX1b2xX43xX3xX17xX35xX36xX15xX1bxX3xX48xX49xX3xX48xX19xX21xX3xXcx3e6axXbxX43xX3xXcxX33xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX15xX1xX43xX3xXexX94xX15xX1xX3xX48xX49xX3xXcxX4cxX15xX1xX120xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX192xX7xXcbxX195xXcbxX6exX55xX6xX5xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a6xXexX1a8xX6xX5xXdxX1bxX15xX131xX3xX5xX10xX1bexXexX1b5xX3xXexX10xX1a6xXexX1a8xXdxX15xX28xX10xX15xXexX131xX3xX54xX1b2xXbxXexX1b5xXaxX12xX449xXdxX124xX15xX3xXexX1xXcbxX15exXdxX131xX3xX159xX54xX51xX54xX120xX1e4xX164xX51xX51xX51xX51xX120xX3x22e3xX10xX98xX7xXdxXexX10xX131xX3xX1xXexXexXbxX131xX58xX58xX28xX6xX19xX1bxXdxX6xX120xX1xX6xXexXdxX15xX1xX120xX1bxXcbxX7cxX120xX7cxX15xX120xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx68fdxX19xXexX1xXcbxX6exXaxX12xXcx68f6x9214xX195xX3exX3xXcx4bc7xX192xX3xX77xX83bxX3xX13x7f4fxX195xX3xX449x94cfxXb4exX3xX3exX207xXb5axX3xXcxXa7exX3xXcx3960xX195xX48xX0xX58xXbxX12
TRUNG TÂM DV BÁN ĐẤU GIÁ TS TỈNH