Ciro Immobile giành giải thưởng Chiếc giày Vàng châu Âu
Với 36 bàn thắng, Ciro Immobile (Lazio) đã đánh bại Lewandowski (Bayern, 34 bàn) và Ronaldo (Juventus, 31 bàn), để giành Chiếc giày Vàng châu Âu 2019-20.
bf16xf887xc000xd8b3x14f1dx12662xededxf8e3x16448xX7x150e6x17eefx125d8xe67dx14de5x10581xX5xde48xXaxe033x10201xXdx138f7x1052fxX3x167eex14c14xX19xX16x1715axXdxX5xX10xX3x17a53xXdx1289bxcfb2xX1xX3xX21xXdx108daxXdxX3xXexX1xc5f8x11d85xX24xX21xX3xX13xX1xXdxfae0xX4xX3xX21xXdxX23x16728xX3x13da4xX23xX24xX21xX3xX4xX1x184d8x14be6xX3x17504xX46xX0xf755xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15b5fxX10xX6x185afxXaxX12xX3exd7e1xXdxX3xdb7bx11470xX3xX1cxX23xX24xX3xXexX1x1737fxX24xX21x178b7xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX19xX16xX1cxXdxX5xX10xX3xd709x15ba8xX6x15cdaxXdxX16xfce9xX3x14b59x12736xX3xX88x184d7xX24xX1xX3xX1cx1149cxXdxX3xX81xX10x16e94xX6xX24xX5dxX16xX96xX7xc0a5xXdxX3xX80xc751xX6xX3cxX10xX15xX24xX70xX3xX64x1832axX3xX1cxX23xX24xX86xX3x11c40xX23xX3xe07fxX16xX24xX6xX5xX5dxX16xX3xX80x10de3xX46xXb1xX10xX24xXexX46xX7xX70xX3xX64xX2xX3xX1cxX23xX24xX86xX70xX3xX88x117c8xX3xX21xXdxX23xX24xX1xX3xX13xX1xXdxX36xX4xX3xX21xXdxX23xX3cxX3xX3exX23xX24xX21xX3xX4xX1xX45xX46xX3xX48xX46xX3x17840x11589xX2x14ea3x1690fxXf1xXf2xd691xX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxXb1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX10xXexX6xXdxX5xX7x10323xX110xX7xX46xX19xX19xX6xX15xX3cxX3xX4xX19xX7xXf5xX5dxX10xX7xX4xXaxX12xX0xXdxX19xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX24xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxX96xXdxX5dxXexX1x17f9cxX3xc377xXf1xXf4xXbxd079x156dcxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX145xX3x119a3xX64xX2xXbxX14bxX14cxXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXf8xX1cxX6xX16xX1xX6xXexXdxX24xX1xXf8xXb1xX24xX4bxX24xX10xX96xX7xX4bxXf1xXf2xX64xXf2xX4bxX2xXf2xX147xX5dxXf2xX2xX147xX2xXf1xXf2xX156xXexX147xX65xX2xX2xX5xX2xXf5xX10xX46xX15xX16xXbxX10xX6xX24xXf5xX21xX16xX5xX5dxX10xX24xXf5xX1cxX16xX16xXexXf8xca68xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX19xX16xX1cxXdxX5xX10xX3xX21xXdxX23xX24xX1xX3xX21xXdxX29xXdxX3xXexX1xX2exX2fxX24xX21xX3xX13xX1xXdxX36xX4xX3xX21xXdxX23xX3cxX3xX3exX23xX24xX21xX3xX4xX1xX45xX46xX3xX48xX46xXaxX3xX96xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX147xXf1xXf4xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX156xX64xX2xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX5dxXdxXb1xX12xX0xX5dxXdxXb1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX10xXexX6xXdxX5xX7xX110xX110xX7xX46xX19xX19xX6xX15xX3cxX3xX4xX19xX7xXf5xX5dxX10xX7xX4xXaxX12xX0xX4bxX5dxXdxXb1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX16xX24xXaxX12xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX19xX16xX1cxXdxX5xX10xX3xX21xXdxX23xX24xX1xX3xX3exX46xX6xX3xXbxX1xX8cxX3xX5xX2exX61xXdxX3x11af7xX10xX15xXdxX10xX3x155c1xX3xXb1xX23xX3xX13xX1xXdxX36xX4xX3xX21xXdxX23xX3cxX3xX3exX23xX24xX21xX3xX4xX1xX45xX46xX3xX48xX46xX3xXf1xXf2xX2xXf4xXf5xXf1xXf2xXf8xX3xX80x11fd9xX21xX46x17ef8xX24xX145xX3x137a3xX10xXexXexX3cxX3xX18xX19xX6xX21xX10xX7xX86xX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxXb1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX10xXexX6xXdxX5xX7xX110xX110xX7xX46xX19xX19xX6xX15xX3cxX3xX4xX19xX7xXf5xX5dxX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX16xX5dxX3cxXaxX12xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX19xX16xX1cxXdxX5xX10xX3xX88xX89xX3xXb1xX2ex15d4cxXexX3x1808bxX46xX6xX3xX1xX6xXdxX3x10274xX24xX21xX3xXb1xXdx14aedxX24xX3xX7xX8cxX24xX21xX3xX21xXdxX8cxX3xX5xX23xX3xXb4xX16xX1cxX10xX15xXexX3xX81xX10xX96xX6xX24xX5dxX16xX96xX7xX9dxXdxX3xX80xXa1xX6xX3cxX10xX15xX24xX86xX3xXb1xX23xX3xX13xX15xXdxX7xXexXdxX6xX24xX16xX3xXb4xX16xX24xX6xX5xX5dxX16xX3xX80xXbdxX46xXb1xX10xX24xXexX46xX7xX86xX3xX88xXd1xX3xX21xXdxX23xX24xX1xX3xX13xX1xXdxX36xX4xX3xX21xXdxX23xX3cxX3xX3exX23xX24xX21xX3xX4xX1xX45xX46xX3xX48xX46xX3xXf1xXf2xX2xXf4xXf5xXf1xXf2xXf1xXf2xXf8xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX16xX5dxX3cxXaxX12xf2faxX36xXexX3xXexX1xccdbxX4xX3xX19x10f23xX6xX3xX21xXdxX29xXdxX70xX3xX4xX1xX45xX24xX3xX7xX39exXexX3xX64xXf2xX3xXexX46xc96dxXdxX3xX24xX23xX3cxX3xX88xX89xX3xX21xX1xXdxX3xX88xX2exX2fcxX4xX3xXexX3b9xX24xX21xX3xX4xe512xX24xX21xX3xX64xX65xX3xX1cxX23xX24xX3xXexX1xX6dxX24xX21xX3xXexX91xXdxX3xX88xd225xX46xX3xXexX15xX2ex13fcbxX24xX21xX3xX26cxX10xX15xXdxX10xX3xX272xXf8xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX16xX5dxX3cxXaxX12xXcxX1xX23xX24xX1xX3xXexda27xX4xX1xX3xX3e8xX24xX3xXexX2exX2fcxX24xX21xX3xX24xX23xX3cxX3xX88xX89xX3xX21xXdxX39exXbxX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX19xX16xX1cxXdxX5xX10xX3xX4xX45xX24xX3xX1cx16be3xX24xX21xX3xX9dx10ff0xX3xX5x17fe7xX4xX3xX21xX1xXdxX3xX1cxX23xX24xX3xXexX91xXdxX3xX21xXdxX29xXdxX3xX88xX3e8xX46xX3xX4xX6xX16xX3xX24xX1xX3e8xXexX3xX18xXexX6xX5xX3cxX3xX80xXexX416xX24xX1xX3xXexX15xX16xX24xX21xX3xX19xX3d2xXexX3xX19xX3a2xX6xX3xX21xXdxX29xXdxX86xX3xX4x17becxX6xX3xX2a0xX16xX24xX83xX6xX5xX16xX3xX5axXdxX21xX46xXdxX6xX24xX3xX80xXf1xXf2xX2xX156xXf5xX2xX65xX70xX3xX299xX6xXbxX16xX5xXdxX86xX3xXb1xX23xX3xX2a0xXdxX24xX16xX3xXb4xX16xX7xX7xX10xXexXexXdxX3xX80xX2xXf4xXf1xX147xXf5xXf1xXf4xX70xX3xXcxX16xX15xXdxX24xX16xX86xXf8xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX16xX5dxX3cxXaxX12xX3exX61xXdxX3xX64xX65xX3xX1cxX23xX24xX3xXexX1xX6dxX24xX21xX70xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX88xX89xX3xX1cx12f5bxX3xX14bxX6xX3xX13xX15xXdxX7xXexXdxX6xX24xX16xX3xXb4xX16xX24xX6xX5xX5dxX16xX3xX88xX36xX24xX3xX156xX3xX1cxX23xX24xX70xX3xX88xXd1xX3xXexX15xX2fxX3xXexX1xX23xX24xX1xX3xX3exX46xX6xX3xXbxX1xX8cxX3xX5xX2exX61xXdxX3xX21xXdxX29xXdxX3xX88xX3e8xX46xX3xX4xX6xX16xX3xX24xX1xX3e8xXexX3xX18xXexX6xX5xX3cxXf8xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX16xX5dxX3cxXaxX12xd052xX45xX3cxX3xX5xX23xX3xX5x10f15xX24xX3xXexX1xX307xX3xX1cxX6xX3xX18xX19xX19xX16xX1cxXdxX5xX10xX3xX21xXdxX23xX24xX1xX3xX21xXdxX29xXdxX3xXexX1xX2exX2fxX24xX21xX3xX3exX46xX6xX3xXbxX1xX8cxX3xX5xX2exX61xXdxX3xX26cxX10xX15xXdxX10xX3xX272xX70xX3xX7xX6xX46xX3xX9dxX1xXdxX3xXexf558xX24xX21xX3xX88xX2exX2fcxX4xX3xXb1xXdxX24xX1xX3xX5dxX6xX24xX1xX3xX2fxX3xX4xX8cxX4xX3xX19xX3a2xX6xX3xX21xXdxX29xXdxX3xXf1xXf2xX2xX64xXf5xX2xXaaxX3xX80xXf1xXf1xX3xX1cxX23xX24xX3xXexX1xX6dxX24xX21xX86xX3xXb1xX23xX3xXf1xXf2xX2xc6ecxXf5xX2xX147xX3xX80xXf1xXf4xX3xX1cxX23xX24xX86xXf8xX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxXb1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX15xXexXdxX4xX5xX10xXf5xXbxX1xX16xXexX16xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1xX16xXexX16xXaxX3xX1xX15xX10xbfdcxX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX145xX4bxX4bxX4xX5dxX24xXdxX19xX21xXf8xXb1xXdxX10xXexX24xX6xX19xXbxX5xX46xX7xXf8xXb1xX24xX4bxX46xXbxX5xX16xX6xX5dxX10xX5dxX4bxX19xX83xX5dxXdxX4xX4bxXf1xXf2xXf1xXf2xX110xXf2xX147xX110xXf2xXf1xX4bxX10xX10xX83xXf1xX156xX10xX24xX46xXf2xX6xX6xX2xX7xXf2xX1a6xXf8xX1a6xXbxX21xXaxX3xX5dxX6xXexX6xXf5xX5dxX10xX7xX4xX9xXax170ccxX6xX24xX1xX3xX7xX8cxX4xX1xX3xX4xX8cxX4xX3xX4xX1xX45xX24xX3xX7xX39exXexX3xX1xX23xX24xX21xX3xX88xX575xX46xX3xX4xX1xX45xX46xX3xX48xX46xX3xX19xX3a2xX6xX3xX21xXdxX29xXdxX3xXf1xXf2xX2xXf4xXf5xXf1xXf2xXf8xXaxX3xX5dxX6xXexX6xXf5xXdxX24xX5dxX10xX14bxX9xXaxXf2xXaxX12xX0xXdxX19xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX19xX7xXf5xXbxX1xX16xXexX16xX3xXdxX13xX10xX24xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxX96xXdxX5dxXexX1xX145xX3xX147xXf1xXf2xXbxX14bxX14cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX19xX16xX1cxXdxX5xX10xX3xX21xXdxX23xX24xX1xX3xX21xXdxX29xXdxX3xXexX1xX2exX2fxX24xX21xX3xX13xX1xXdxX36xX4xX3xX21xXdxX23xX3cxX3xX3exX23xX24xX21xX3xX4xX1xX45xX46xX3xX48xX46xX3xX1x179abxX24xX1xX3xX29xX24xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXf8xX1cxX6xX16xX1xX6xXexXdxX24xX1xXf8xXb1xX24xX4bxX24xX10xX96xX7xX4bxXf1xXf2xX64xXf2xX4bxX2xXf2xX147xX5dxXf2xX2xX147xX2xX65xX2xX5f8xXexXf1xX64xX5f8xX156xX5xX2xXf8xX1a6xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX19xX16xX1cxXdxX5xX10xX3xX21xXdxX23xX24xX1xX3xX21xXdxX29xXdxX3xXexX1xX2exX2fxX24xX21xX3xX13xX1xXdxX36xX4xX3xX21xXdxX23xX3cxX3xX3exX23xX24xX21xX3xX4xX1xX45xX46xX3xX48xX46xXaxX3xX96xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX147xXf1xXf2xXaxX3xX5dxX6xXexX6xXf5xXbxX1xX16xXexX16xXf5xX16xX15xXdxX21xXdxX24xX6xX5xXf5xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX145xX4bxX4bxX4xX5dxX24xXdxX19xX21xXf8xXb1xXdxX10xXexX24xX6xX19xXbxX5xX46xX7xXf8xXb1xX24xX4bxXexX65xXf1xXf2xX4bxX46xXbxX5xX16xX6xX5dxX10xX5dxX4bxX19xX83xX5dxXdxX4xX4bxXf1xXf2xXf1xXf2xX110xXf2xX147xX110xXf2xXf1xX4bxX10xX10xX83xXf1xX156xX10xX24xX46xXf2xX6xX6xX2xX7xXf2xX1a6xXf8xX1a6xXbxX21xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX5dxXdxXb1xX12xX0xX5dxXdxXb1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX15xXexXdxX4xX5xX10xXf5xXbxX1xX16xXexX16xXaxX12xX0xX4bxX5dxXdxXb1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX16xX24xXaxX12xX694xX6xX24xX1xX3xX7xX8cxX4xX1xX3xX4xX8cxX4xX3xX4xX1xX45xX24xX3xX7xX39exXexX3xX1xX23xX24xX21xX3xX88xX575xX46xX3xX4xX1xX45xX46xX3xX48xX46xX3xX19xX3a2xX6xX3xX21xXdxX29xXdxX3xXf1xXf2xX2xXf4xXf5xXf1xXf2xXf8xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX16xX5dxX3cxXaxX12xX398xX1x14052xX24xX21xX3xX4xX1x140fdxX3xX4x14ff0xX3xXb1x174d1xX3cxX70xX3xXexXdx1498bxX24xX3xX88xX91xX16xX3xX24xX21xX2exX3eexXdxX3xX18xXexX6xX5xX3cxX3xX24xX23xX3cxX3xX4x1588axX24xX3xXb1xX2exX2fcxXexX3xX2ffxX46xX6xX3xXb4xX16xX1cxX10xX15xXexX3xX81xX10xX96xX6xX24xX5dxX16xX96xX7xX9dxXdxX3xX4xX48cxX6xX3xXa1xX6xX3cxX10xX15xX24xX3xfecaxX46xX24xXdxX4xX1xX3xX80xX64xXaaxX3xX1cxX23xX24xX3xXexX1xX6dxX24xX21xX86xX70xX3xX88xXd1xX3xf02cxX19xX3xX5xX46xX8dcxX24xX3xX21xXdxX29xXdxX3xXexX1xX2exX2fxX24xX21xX3xX13xX1xXdxX36xX4xX3xX21xXdxX23xX3cxX3xX3exX23xX24xX21xX3xX4xX1xX45xX46xX3xX48xX46xX3xX19xX3a2xX6xX3xX21xXdxX29xXdxX3xXf1xXf2xX2xXf4xXf5xXf1xXf2xXf8xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX16xX5dxX3cxXaxX12xXcxX15xX16xX24xX21xX3xX7xd841xX3xX64xX65xX3xX1cxX23xX24xX3xXexX1xX6dxX24xX21xX3xX21xX1xXdxX3xX88xX2exX2fcxX4xX70xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX19xX16xX1cxXdxX5xX10xX3xX4xX8e5xX3xX2xXaaxX3xX5xX575xX24xX3xX5xX8e8xXbxX3xX4xX8dcxX24xX21xX3xXexX5b9xX3xX4xX1xX3e8xX19xX3xX88xX8cxX3xXbxX1xX91xXexX3xX2xX2xX19xX3xXf5xX3xX19xX3d2xXexX3xX9dxX447xX3xX5xX44axX4xX3xXexX91xXdxX3xX26cxX10xX15xXdxX10xX3xX272xXf8xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX16xX5dxX3cxXaxX12xX3exX61xXdxX3xXexX1xX23xX24xX1xX3xXexX416xX4xX1xX3xX3e8xX24xX3xXexX2exX2fcxX24xX21xX3xX4xX48cxX6xX3xX13xXdxX15xX16xX70xX3xX81xX6xX83xXdxX16xX3xX4xd710xX24xX21xX3xX88xX89xX3xX9dxX1xe5a7xXbxX3xX5xX91xXdxX3xX19xX3a2xX6xX3xX21xXdxX29xXdxX3xX2fxX3xXb1x11eaaxX3xXexX15xX416xX3xXexX1xX307xX3xXexX2exX70xX3xX2ffxX46xX6xX3xX88xX8e5xX3xX21xXdxX23xX24xX1xX3xXb1xXa51xX3xXexX1xX6xX19xX3xX5dx17e33xX3xX88xX3e8xX46xX3xXexX15xX2exX3eexX24xX21xX3xX13xX1xX6xX19xXbxXdxX16xX24xX7xX3xX81xX10xX6xX21xX46xX10xX3xX19xX3a2xX6xX3xXexX61xXdxXf8xX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxXb1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX15xX10xX5xX6xXexX10xX5dxXaxX12xX0xX7xXexX15xX16xX24xX21xX12xXcxXdxX24xX3xX5xXdxX30dxX24xX3xX2ffxX46xX6xX24xX145xX0xX4bxX7xXexX15xX16xX24xX21xX12xX0xX46xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXf5xXexX1xX46xX19xX1cxXf5xX6xX24xX5dxXf5xX7xX6xXbxX16xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX19xX19xX16xX1cxXdxX5xX10xX3xXb1xX2exX2fcxXexX3xX81xX10xX96xX6xX24xX5dxX16xX96xX7xX9dxXdxX70xX3xX1cxX504xX3xX14bxX6xX3xXb4xX16xX24xX6xX5xX5dxX16xX3xXexX15xX16xX24xX21xX3xX4xX46xX3d2xX4xX3xX88xX46xX6xX3xX21xXdxX23xX24xX1xX3xX13xX1xXdxX36xX4xX3xX21xXdxX23xX3cxX3xXb1xX23xX24xX21xX3xX4xX1xX45xX46xX3xX48xX46xXaxX3xX1xX15xX10xX639xX9xXaxX4bxX1cxX16xX24xX21xXf5xX5dxX6xX4bxXdxX19xX19xX16xX1cxXdxX5xX10xXf5xXb1xX46xX16xXexXf5xX5xX10xX96xX6xX24xX5dxX16xX96xX7xX9dxXdxXf5xX1cxX16xXf5xX14bxX6xXf5xX15xX16xX24xX6xX5xX5dxX16xXf5xXexX15xX16xX24xX21xXf5xX4xX46xX16xX4xXf5xX5dxX46xX6xXf5xX21xXdxX6xX24xX1xXf5xX4xX1xXdxX10xX4xXf5xX21xXdxX6xX3cxXf5xXb1xX6xX24xX21xXf5xX4xX1xX6xX46xXf5xX6xX46xX4bxX2xXf4xX65xXf1xXf1xXaaxXf8xX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX21xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX4bxX19xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xXf1xXf2xX4bxX24xX10xX96xX7xX4bxXf1xXf2xX64xXf2xX4bxX2xXf1xX147xX5dxXaaxX2xXf2xX156xXf4xXf2xXf4xXexXf4xXf1xX5f8xXf4xX65xX5xXf2xXf8xX1a6xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX19xX16xX1cxXdxX5xX10xX3xX21xXdxX23xX24xX1xX3xX21xXdxX29xXdxX3xXexX1xX2exX2fxX24xX21xX3xX13xX1xXdxX36xX4xX3xX21xXdxX23xX3cxX3xX3exX23xX24xX21xX3xX4xX1xX45xX46xX3xX48xX46xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxXb1xX12xX0xX7xXexX15xX16xX24xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX19xX19xX16xX1cxXdxX5xX10xX3xXb1xX2exX2fcxXexX3xX81xX10xX96xX6xX24xX5dxX16xX96xX7xX9dxXdxX70xX3xX1cxX504xX3xX14bxX6xX3xXb4xX16xX24xX6xX5xX5dxX16xX3xXexX15xX16xX24xX21xX3xX4xX46xX3d2xX4xX3xX88xX46xX6xX3xX21xXdxX23xX24xX1xX3xX13xX1xXdxX36xX4xX3xX21xXdxX23xX3cxX3xXb1xX23xX24xX21xX3xX4xX1xX45xX46xX3xX48xX46xXaxX3xX1xX15xX10xX639xX9xXaxX4bxX1cxX16xX24xX21xXf5xX5dxX6xX4bxXdxX19xX19xX16xX1cxXdxX5xX10xXf5xXb1xX46xX16xXexXf5xX5xX10xX96xX6xX24xX5dxX16xX96xX7xX9dxXdxXf5xX1cxX16xXf5xX14bxX6xXf5xX15xX16xX24xX6xX5xX5dxX16xXf5xXexX15xX16xX24xX21xXf5xX4xX46xX16xX4xXf5xX5dxX46xX6xXf5xX21xXdxX6xX24xX1xXf5xX4xX1xXdxX10xX4xXf5xX21xXdxX6xX3cxXf5xXb1xX6xX24xX21xXf5xX4xX1xX6xX46xXf5xX6xX46xX4bxX2xXf4xX65xXf1xXf1xXaaxXf8xX1xXexX19xXaxX12xX18xX19xX19xX16xX1cxXdxX5xX10xX3xXb1xX2exX2fcxXexX3xX81xX10xX96xX6xX24xX5dxX16xX96xX7xX9dxXdxX70xX3xX1cxX504xX3xX14bxX6xX3xXb4xX16xX24xX6xX5xX5dxX16xX3xXexX15xX16xX24xX21xX3xX4xX46xX3d2xX4xX3xX88xX46xX6xX3xX21xXdxX23xX24xX1xX3xX13xX1xXdxX36xX4xX3xX21xXdxX23xX3cxX3xXb1xX23xX24xX21xX3xX4xX1xX45xX46xX3xX48xX46xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX15xX16xX24xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xXcxXdxX8eexX24xX3xX88xX91xX16xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX19xX16xX1cxXdxX5xX10xX3xXb1xX5b9xX6xX3xX88xX8e5xX24xX21xX3xX21xX8e5xXbxX3xX2xX3xX1cxX23xX24xX3xX21xXdxX39exXbxX3xX81xX6xX83xXdxX16xX3xX88xX8cxX24xX1xX3xX1cxX91xXdxX3xXa1xX15xX10xX7xX4xXdxX6xX3xXf1xXf5xXf2xX3xX2fxX3xXb1xX906xX24xX21xX3xX8cxXbxX3xX4xX1xX8e5xXexX3xX26cxX10xX15xXdxX10xX3xX272xX3xXf1xXf2xX2xXf4xX4bxXf1xXf2xXf8xX3x173c4xX1xX6xX3xX5xX8e8xXbxX3xX4xX8dcxX24xX21xX3xXexX15xX30dxX24xX3xX21xXdxX39exXbxX3xX6xX24xX1xX3xXb1xX2exX2fcxXexX3xX2ffxX46xX6xX3xX4xX1xX45xX24xX3xX7xX39exXexX3xXb4xX16xX1cxX10xX15xXexX3xX81xX10xX96xX6xX24xX5dxX16xX96xX7xX9dxXdxX3xX4xX48cxX6xX3xXa1xX6xX3cxX10xX15xX24xX3xX930xX46xX24xXdxX4xX1xX3xX88xXd1xX3xX5dx1721fxX24xX3xX88xX575xX46xX3xX5dxX6xX24xX1xX3xX7xX8cxX4xX1xX3xX4xX8cxX4xX3xX4xX45xX3cxX3xX7x10e1exX24xX3xX1cxX23xX24xX3xX4xX8e5xX3xXexX1xX23xX24xX1xX3xXexX416xX4xX1xX3xXexX9a3xXexX3xX24xX1xX3e8xXexX3xX4xX1xX45xX46xX3xX48xX46xX3xX19xX3a2xX6xX3xX24xX23xX3cxXf8xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxXb1xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXdxX36xX4xX3xX21xXdxX23xX3cxX3xXb1xX23xX24xX21xX3xX4xX1xX45xX46xX3xX48xX46xX3xXf1xXf2xX2xXf4xX4bxXf1xXf2xX145xX3xXb4xX16xX24xX6xX5xX5dxX16xX3xX1cxXa64xX3xX18xX19xX19xX16xX1cxXdxX5xX10xX3xXb1xX2exX2fcxXexX70xX3xX9dxX1xX8e5xX3xX88xX46xX3b9xXdxX3xX9dxXa64xXbxX3xX81xX10xX96xX6xX24xX5dxX16xX96xX7xX9dxXdxXaxX3xX1xX15xX10xX639xX9xXaxX4bxX1cxX16xX24xX21xXf5xX5dxX6xX4bxX4xX1xXdxX10xX4xXf5xX21xXdxX6xX3cxXf5xXb1xX6xX24xX21xXf5xX4xX1xX6xX46xXf5xX6xX46xXf5xXf1xXf2xX2xXf4xXf5xXf1xXf2xXf5xX15xX16xX24xX6xX5xX5dxX16xXf5xX1cxXdxXf5xXdxX19xX19xX16xX1cxXdxX5xX10xXf5xXb1xX46xX16xXexXf5xX9dxX1xX16xXf5xX5dxX46xX16xXdxXf5xX9dxXdxXbxXf5xX5xX10xX96xX6xX24xX5dxX16xX96xX7xX9dxXdxX4bxX2xXf4xX156xX147xX147xX156xXf8xX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX21xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX4bxX19xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xXf1xXf2xX4bxX24xX10xX96xX7xX4bxXf1xXf2xXf1xXf4xX4bxX2xXf2xX147xX5dxX156xXf2xXf4xX156xX65xXf1xX147xXexXaaxX5f8xX65xXf2xX5xXaaxXf5xX15xX16xX24xX6xX5xX5dxX16xX2xXf8xX1a6xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX19xX16xX1cxXdxX5xX10xX3xX21xXdxX23xX24xX1xX3xX21xXdxX29xXdxX3xXexX1xX2exX2fxX24xX21xX3xX13xX1xXdxX36xX4xX3xX21xXdxX23xX3cxX3xX3exX23xX24xX21xX3xX4xX1xX45xX46xX3xX48xX46xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxXb1xX12xX0xX7xXexX15xX16xX24xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXdxX36xX4xX3xX21xXdxX23xX3cxX3xXb1xX23xX24xX21xX3xX4xX1xX45xX46xX3xX48xX46xX3xXf1xXf2xX2xXf4xX4bxXf1xXf2xX145xX3xXb4xX16xX24xX6xX5xX5dxX16xX3xX1cxXa64xX3xX18xX19xX19xX16xX1cxXdxX5xX10xX3xXb1xX2exX2fcxXexX70xX3xX9dxX1xX8e5xX3xX88xX46xX3b9xXdxX3xX9dxXa64xXbxX3xX81xX10xX96xX6xX24xX5dxX16xX96xX7xX9dxXdxXaxX3xX1xX15xX10xX639xX9xXaxX4bxX1cxX16xX24xX21xXf5xX5dxX6xX4bxX4xX1xXdxX10xX4xXf5xX21xXdxX6xX3cxXf5xXb1xX6xX24xX21xXf5xX4xX1xX6xX46xXf5xX6xX46xXf5xXf1xXf2xX2xXf4xXf5xXf1xXf2xXf5xX15xX16xX24xX6xX5xX5dxX16xXf5xX1cxXdxXf5xXdxX19xX19xX16xX1cxXdxX5xX10xXf5xXb1xX46xX16xXexXf5xX9dxX1xX16xXf5xX5dxX46xX16xXdxXf5xX9dxXdxXbxXf5xX5xX10xX96xX6xX24xX5dxX16xX96xX7xX9dxXdxX4bxX2xXf4xX156xX147xX147xX156xXf8xX1xXexX19xXaxX12xX13xX1xXdxX36xX4xX3xX21xXdxX23xX3cxX3xXb1xX23xX24xX21xX3xX4xX1xX45xX46xX3xX48xX46xX3xXf1xXf2xX2xXf4xX4bxXf1xXf2xX145xX3xXb4xX16xX24xX6xX5xX5dxX16xX3xX1cxXa64xX3xX18xX19xX19xX16xX1cxXdxX5xX10xX3xXb1xX2exX2fcxXexX70xX3xX9dxX1xX8e5xX3xX88xX46xX3b9xXdxX3xX9dxXa64xXbxX3xX81xX10xX96xX6xX24xX5dxX16xX96xX7xX9dxXdxX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX15xX16xX24xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xX3exX61xXdxX3xX1cxX23xX24xX3xXexX1xX6dxX24xX21xX3xX3e8xX24xX3xX88xXa64xX24xX1xX3xXexX1xX6dxX24xX21xX3xX5xX2fcxXdxX3xXf1xXf5xX2xX3xX4xX1xX16xX3xX81xX6xX83xXdxX16xX3xXexX15xX2exX61xX4xX3xX13xX6xX21xX5xXdxX6xX15xXdxX70xX3xXexXdxX8eexX24xX3xX88xX91xX16xX3xX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX19xX16xX1cxXdxX5xX10xX3xX88xX89xX3xX4xX8e5xX3xXbxX1xX6xX3xX5xX8e8xXbxX3xX4xX8dcxX24xX21xX3xXexX1xX307xX3xX64xX2xX3xXexX91xXdxX3xX26cxX10xX15xXdxX10xX3xX272xX3xX19xX3a2xX6xX3xX21xXdxX29xXdxX3xX24xX23xX3cxX3xX88xXd1xX3xXexX91xX19xX3xXexX1xX3eexXdxX3xXb1xX2exde1cxX24xX3xX5xX30dxX24xX3xX5dxXe69xX24xX3xXexX15xX2exX61xX4xX3xX13xX15xXdxX7xXexXdxX6xX24xX16xX3xXb4xX16xX24xX6xX5xX5dxX16xX3xX2fxX3xX4xX46xX3d2xX4xX3xX88xX46xX6xX3xX21xXdxX23xX24xX1xX3xX5dxX6xX24xX1xX3xX1xXdxc7d6xX46xX3xX3exX46xX6xX3xXbxX1xX8cxX3xX5xX2exX61xXdxX3xX26cxX10xX15xXdxX10xX3xX272xX3xX4xXa48xX24xX21xX3xX24xX1xX2exX3xX4xX46xX3d2xX4xX3xX4xX1xXdxX36xX24xX3xX21xXdxX23xX24xX1xX3xX13xX1xXdxX36xX4xX3xX21xXdxX23xX3cxX3xX3exX23xX24xX21xX3xX4xX1xX45xX46xX3xX48xX46xXf8xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxXb1xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb4xX16xX24xX6xX5xX5dxX16xX3xX5xX8e8xXbxX3xX4xX39exX3xX88xX39exXbxX3xXexX15xX16xX24xX21xX3xX64xX3xXbxX1xX39exXexX70xX3xXbdxX46xXb1xX10xX24xXexX46xX7xX3xXexXdxX36xX24xX3xX7xX8cxXexX3xX24xX21xX6xXdxX3xXb1xX23xX24xX21xX3xX5xX575xX24xX3xXexX1xX307xX3xXf4xX3xX5xXdxX30dxX24xX3xXexXdxX36xXbxXaxX3xX1xX15xX10xX639xX9xXaxX4bxX1cxX16xX24xX21xXf5xX5dxX6xX4bxX15xX16xX24xX6xX5xX5dxX16xXf5xX5xX6xXbxXf5xX4xX46xXf5xX5dxX46xXbxXf5xXexX15xX16xX24xX21xXf5xX64xXf5xXbxX1xX46xXexXf5xX1a6xX46xXb1xX10xX24xXexX46xX7xXf5xXexXdxX10xX24xXf5xX7xX6xXexXf5xX24xX21xX6xXdxXf5xXb1xX6xX24xX21xXf5xX5xX6xX24xXf5xXexX1xX46xXf5xXf4xXf5xX5xXdxX10xX24xXf5xXexXdxX10xXbxX4bxX2xXf4xX156xX65xXf4xXf2xXf8xX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX21xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX4bxX19xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xXf1xXf2xX4bxX24xX10xX96xX7xX4bxXf1xXf2xXf1xXf4xX4bxX2xXf2xX65xX5dxXf1xXf2xX147xX64xXf2xXaaxX65xXexX147xX147xX64xXf1xX5xX2xXf8xX1a6xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX19xX16xX1cxXdxX5xX10xX3xX21xXdxX23xX24xX1xX3xX21xXdxX29xXdxX3xXexX1xX2exX2fxX24xX21xX3xX13xX1xXdxX36xX4xX3xX21xXdxX23xX3cxX3xX3exX23xX24xX21xX3xX4xX1xX45xX46xX3xX48xX46xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxXb1xX12xX0xX7xXexX15xX16xX24xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb4xX16xX24xX6xX5xX5dxX16xX3xX5xX8e8xXbxX3xX4xX39exX3xX88xX39exXbxX3xXexX15xX16xX24xX21xX3xX64xX3xXbxX1xX39exXexX70xX3xXbdxX46xXb1xX10xX24xXexX46xX7xX3xXexXdxX36xX24xX3xX7xX8cxXexX3xX24xX21xX6xXdxX3xXb1xX23xX24xX21xX3xX5xX575xX24xX3xXexX1xX307xX3xXf4xX3xX5xXdxX30dxX24xX3xXexXdxX36xXbxXaxX3xX1xX15xX10xX639xX9xXaxX4bxX1cxX16xX24xX21xXf5xX5dxX6xX4bxX15xX16xX24xX6xX5xX5dxX16xXf5xX5xX6xXbxXf5xX4xX46xXf5xX5dxX46xXbxXf5xXexX15xX16xX24xX21xXf5xX64xXf5xXbxX1xX46xXexXf5xX1a6xX46xXb1xX10xX24xXexX46xX7xXf5xXexXdxX10xX24xXf5xX7xX6xXexXf5xX24xX21xX6xXdxXf5xXb1xX6xX24xX21xXf5xX5xX6xX24xXf5xXexX1xX46xXf5xXf4xXf5xX5xXdxX10xX24xXf5xXexXdxX10xXbxX4bxX2xXf4xX156xX65xXf4xXf2xXf8xX1xXexX19xXaxX12xXb4xX16xX24xX6xX5xX5dxX16xX3xX5xX8e8xXbxX3xX4xX39exX3xX88xX39exXbxX3xXexX15xX16xX24xX21xX3xX64xX3xXbxX1xX39exXexX70xX3xXbdxX46xXb1xX10xX24xXexX46xX7xX3xXexXdxX36xX24xX3xX7xX8cxXexX3xX24xX21xX6xXdxX3xXb1xX23xX24xX21xX3xX5xX575xX24xX3xXexX1xX307xX3xXf4xX3xX5xXdxX30dxX24xX3xXexXdxX36xXbxX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX15xX16xX24xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xXf1xX3xX1cxX23xX24xX3xXexX1xX6dxX24xX21xX3xX4xX48cxX6xX3xX13xX15xXdxX7xXexXdxX6xX24xX16xX3xXb4xX16xX24xX6xX5xX5dxX16xX3xX21xXdxX39exXbxX3xXbdxX46xXb1xX10xX24xXexX46xX7xX3xX21xXdxX23xX24xX1xX3xX4xX1xXdxX36xX24xX3xXexX1xX6dxX24xX21xX3xXf1xXf5xX2xX3xXexX15xX2exX61xX4xX3xX88xX9a3xXdxX3xXexX1xX48cxX3xX4xX91xX24xX1xX3xXexX15xX6xX24xX1xX3xXexX15xXa88xX4xX3xXexXdxX36xXbxX3xX81xX6xX83xXdxX16xX3xX2fxX3xXb1xX906xX24xX21xX3xX64xXaaxX3xX26cxX10xX15xXdxX10xX3xX272xX3xX5dxXdxfa19xX24xX3xX15xX6xX3xX15xX91xX24xX21xX3xX7xX8cxX24xX21xX3xXf1xX2xX4bxX5f8xXf8xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxXb1xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX46xX5xX12xX0xX5dxXdxXb1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX15xXaxX12xX0xX4bxX5dxXdxXb1xX12xX0xX4bxX5dxXdxXb1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26cxX16xX46xX15xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xX3exXdxX10xXexX24xX6xX19x12aa1xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxXb1xX12