Bán đấu giá đất ở huyện Đức Thọ
Công ty CP Bán đấu giá tài sản Lợi Phát bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đức Long. Vùng quy hoạch Thịnh Cường và Lanh Cù: Tổng số các lô đấu giá: 36 lô. Diện tích: Từ 148,8 m2/lô đến 175m2/lô. Giá khởi điểm: từ 70.000.000 đồng/lô đến 595.200.000 đồng/lô
7c63x9c5bxe682xf7dfxf972x9c6dxe65cxc559xc059xX7xb1f4x8e00xc740xae71xa549x9933xX5xc8a5xXax9f00xd005xf43dxdaaaxX3xf8cbxd306xd91dxX3xf1f3xXdxX14xX3xX17xX18xXexX3x8c2axX3xX1xX19xb0f3xaee5xX15xX3xd280xb56dxX4xX3xXcxX1xf341xX0xa87dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe4c9xX10xX6xf250xXaxX12x9a17xb770xX15xX1bxX3xXexX27xX3xX48x8243xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXex81f0xXdxX3xX7x8e55xX15xX3x92a7xb442xXdxX3xX51xX1xX14xXexX3xb4c7xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xeeb4xX19xX27xf13dxX15xX3xX7xdf1bxX3xX45xf138xX15xX1bxX3xX17xX18xXexX3xXexaa15xXdxX3xeef4xa947xX3xX2bxX2cxX4xX3xX67xe509xX15xX1bxe1a7xX3xb648xfb1dxX15xX1bxX3xX7cxX19xX27xX3xX1xX9axX8fxX4xX1xX3xXcxX1x9ea0xX15xX1xX3xX48x844cxc8b7xX15xX1bxX3xcc8cxX60xX3xX67xX6xX15xX1xX3xX48xXa0xc854xX3xXcxc15exX15xX1bxX3xX7x94fbxX3xX4xX14xX4xX3xX5xX49xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xXc4xX3x8972xcf66xX3xX5xX49xX9dxX3x8672xXdxX28xX15xX3xXexb2fexX4xX1xXc4xX3xXcxf567xX3xX2xa3aaxdc10xc246xXf5xX3xcef6xcfa1xX33xX5xX49xX3xX17x9e38xX15xX3xX2xe89cxe3fexXf9xXfaxX33xX5xX49xX9dxX3xe81exXdxX14xX3xbb41xX1xX23xXdxX3xX17xXdxc04axXf9xXc4xX3xXexXf1xX3xX104x9a3dxX9dxX120xX120xX120xX9dxX120xX120xX120xX3xX17xfa0axX15xX1bxX33xX5xX49xX3xX17xX100xX15xX3xX105xae7exX105xX9dxXfaxX120xX120xX9dxX120xX120xX120xX3xX17xX12bxX15xX1bxX33xX5xX49xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX92xXex891cxX6xX5xXdxX1bxX15xXc4xX3xcd9axX19xX7xXexXdxf001xX27xc1f9xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9axX45xX27xXaxX12xXcxX1xXb6xXdxX3xX1bxXdxX6xX15xX3xX70xX14xX15xX3xX1xX12bxX3xX7x9c30xXf6xX3xX17xf8b5xX15xX1bxX3xX111xd84exX3xXexX1xX6xXf9xX3xX1bxXdxX6xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXbaxX60xX3xX15xb69dxXbxX3xXexXdxX7fxX15xX3xX17x9f36xXexX3xXex86a8xXb5xf1cexX4xX3xXexXf1xX3xX15xX1bxX60xX27xX3xXexX1xX49xX15xX1bxX3xX70xX14xX9axX3xX17xX100xX15xX3xX1xX100xXexX3xX2xX104xX1xX3xX15xX1bxX60xX27xX3xX104xX33xX2xX33xXfaxX120xX2xXdfxX3xXexX8fxXdxX3xXexX1baxX86xX3xX7xX23xX3xX48xX49xX15xX1bxX3xXexX27xX3xX48xX51xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXexX60xXdxX3xX7xX64xX15xX3xX67xX68xXdxX3xX51xX1xX14xXexX3xX1xX9axX1b6xX4xX3xXexX1baxX86xX3xX7xX23xX3xda16xX13xd6b9xXe5xX3xX92xX93xX3xX2bxX2cxX4xX3xX67xX9axX15xX1bxXf6xX3xX1xX19xX27xX28xX15xX3xX2bxX2cxX4xX3xXcxX1xX31xXf6xX3xXex913fxX15xX1xX3xX42xX60xX3xXcx9723xX15xX1xX9dxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX92xXexX15bxX6xX5xXdxX1bxX15xXc4xX3xX163xX19xX7xXexXdxX168xX27xX16axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9axX45xX27xXaxX12xXcxXc7xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX70xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXbaxX60xX9axX3xX1xX12bxXdxXc4xX3xXf5xX1xX3xX15xX1bxX60xX27xX3xX2xX120xX33xX2xX33xXfaxX120xX2xXdfxX3xXexX8fxXdxX3xXexX1baxX86xX3xX7xX23xX3xX22axX13xX22cxXe5xX3xX92xX93xX3xX2bxX2cxX4xX3xX67xX9axX15xX1bxXf6xX3xX1xX19xX27xX28xX15xX3xX2bxX2cxX4xX3xXcxX1xX31xXf6xX3xXexX24cxX15xX1xX3xX42xX60xX3xXcxX254xX15xX1xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX92xXexX15bxX6xX5xXdxX1bxX15xXc4xX3xX163xX19xX7xXexXdxX168xX27xX16axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9axX45xX27xXaxX12x8a38xXebxX15xX1xX3xXf9xXb6xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexXc7xX3xX4xX1xX2cxX4xXf6xX3xX4xX14xX3xX15xX1xa046xX15xX3xX4x8955xX3xX15xX1xX19xX3xX4x8777xX19xX3xX17xX100xX15xX3xXexX1xX6xXf9xX3xX1bxXdxX6xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX92xXexX15bxX6xX5xXdxX1bxX15xXc4xX3xX163xX19xX7xXexXdxX168xX27xX16axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9axX45xX27xXaxX12xe00fxX31xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX100xXexX3xX92xXdxX15xX3xX5xXdxe528xX15xX3xX1xX28xXc4xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX92xXexX15bxX6xX5xXdxX1bxX15xXc4xX3xX163xX19xX7xXexXdxX168xX27xX16axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9axX45xX27xXaxX12xX22axX13xX22cxXe5xX3xX92xX93xX3xX2bxX2cxX4xX3xX67xX9axX15xX1bxXf6xX3xX1xX19xX27xX28xX15xX3xX2bxX2cxX4xX3xXcxX1xX31xXf6xX3xXexX24cxX15xX1xX3xX42xX60xX3xXcxX254xX15xX1xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX92xXexX15bxX6xX5xXdxX1bxX15xXc4xX3xX163xX19xX7xXexXdxX168xX27xX16axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9axX45xX27xXaxX12xX15bxX3xX48xX49xX15xX1bxX3xXexX27xX3xX48xX51xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXexX60xXdxX3xX7xX64xX15xX3xX67xX68xXdxX3xX51xX1xX14xXexX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX92xXexX15bxX6xX5xXdxX1bxX15xXc4xX3xX163xX19xX7xXexXdxX168xX27xX16axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9axX45xX27xXaxX12xX2bxXb0xX6xX3xX4xX1xX24cxXc4xX3x8673xXccxX3xX104xXdexX3xX17xXb5xXb6xX15xX1bxX3xX42xX60xXf9xX3xX22cxX1bxX1xXdxXf6xX3xXbxX1xXb5xXb6xX15xX1bxX3xX42xX60xX3xX42xX19xX27xX3xXcx7ed1xXbxXf6xX3xXcxX51xX3xX42xX60xX3xXcxX254xX15xX1xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX92xXexX15bxX6xX5xXdxX1bxX15xXc4xX3xX163xX19xX7xXexXdxX168xX27xX16axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9axX45xX27xXaxX12xX2bxXdxX28xX15xX3xXexX1xX9axX8fxXdxXc4xX3xX120xX137xXf4xX9dxXfaxX137xXdexX105xXdexX105xXf4xX16axX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX92xXexX15bxX6xX5xXdxX1bxX15xXc4xX3xX163xX19xX7xXexXdxX168xX27xX16axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9axX45xX27xXaxX12xa3f9xXf9xX6xXdxX5xXc4xX3xX70xX6xX15xX45xX6xX19xX1bxXdxX6xX5xX9axXdxXbxX1xX6xXexee7axX1bxXf9xX6xXdxX5xX9dxX4xX9axXf9xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX92xXexX15bxX6xX5xXdxX1bxX15xXc4xX3xX163xX19xX7xXexXdxX168xX27xX16axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9axX45xX27xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX1baxX10xX168xX9xXaxXaxX12xX0xXdxXf9xX1bxX3xX7xX1baxX4xX9xXaxX33xX33xXdxX9dxX70xX6xX9axX1xX6xXexXdxX15xX1xX9dxXbaxX15xX33xX15xX10x92c4xX7xX33xX2xX105xXf4xX137xX33xX104xXdfxX45xXdfxX120xXf5xX2xXf5xX120xX120xXexX137xXdfxXf5xXfaxXfaxX5xX120xX9dxX163xXbxX1bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9axb80dxXf9xX6xX1bxX10xX3xX45xXexX1xX19xXf9xX70xX3xX45xX1xXdxX45xX10xXaxX3xX33xX12xX0xX33xX6xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX92xXexX15bxX6xX5xXdxX1bxX15xXc4xX3xX1baxXdxX1bxX1xXexX16axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX9axX45xX27xXaxX12xX0xX7xXexX1baxX9axX15xX1bxX12xX48xX49xX15xX1bxX3xXexX27xX3xX48xX51xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXexX60xXdxX3xX7xX64xX15xX3xX67xX68xXdxX3xX51xX1xX14xXexX0xX33xX7xXexX1baxX9axX15xX1bxX12xX0xX33xXbxX12
namthanh