Đấu giá nhà 4 tầng, diện tích 862,2 m2 tại TP Hà Tĩnh
CÔNG TY TNHH BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỐ 1 HÀ TĨNH thông báo bán đấu giá nhà làm việc 4 tầng, diện tích 862,2 m2 mang tên ông Trương Duy Niệm và bà Lê Thị Lý tại khối 18 (nay khối 12) phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
39f8xc0e3xf382xd5cfxdb4exd87dxc44cx5cb1x10441xX7xfac3x71d2x938axe88bxe254x87cexX5x8d17xXaxcf4cx8d24xedc0xc1d6xX3xa2c9xXdxb9aaxX3xf950xX1x6f90xX3x5d53xX3xXex7bf4xX1bxX17xb5c8xX3xce4axXdxd07cxX1bxX3xXex5eedxX4xX1xX3x10775xd48ex6212xX25xX33xX3xaaf0xX0xX7xX15xXbxX12xX33xX0xb773xX7xX15xXbxX12xX3xXexa765xXdxX3xXcx4aa1xX3x6e67xX1dxX3xXcxf584xX1bxX1xX3xX0xX3fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX6xX27xXaxX12x81d5x510dx6f0cx845dxX3xXcx696fxX3xXcxX6cxX4cxX4cxX3x9572x840axX6cxX3xX13xd4f2x6d82xX3xX6dx8261xX78xX3xXcxca20xX80xX3xc188x727axX6cxX3xX87xff29xX3xX2xX3xX4cxX84xX3xXcxae9fxX6cxX4cxX3xXexX1x9f2exX1bxX17xX3x1027dxX19xe645xX3xX9exX19xX1bxX3xeb52xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1xX1dxX3xX5xX1dxX37xX3x7976xXdxX29xX4xX3xX1fxX3xXexX22xX1bxX17xX25xX3xX27xXdxX29xX1bxX3xXexX2dxX4xX1xX3xX31xX32xX33xX25xX33xX3xX37xX33xX3xX37xX6xX1bxX17xX3xXexba45xX1bxX3xX9axX1bxX17xX3xXcx55e3x7eabxeae1xX1bxX17xX3x8e8bxX15x3b8cxX3xX6cxXdxX29xX37xX3xXb6xX1dxX3xX9exX1dxX3x5523xXdcxX3xXcxX1xcb00xX3xXf9xac70xX3xXexX46xXdxX3xafbexX1xcd1fxXdxX3xX2xX31xX3xf44axX1bxX6xXecxX3xX107xX1xX109xXdxX3xX2xX33xa1d4xX3xXbxX1xXe5x9dd4xX1bxX17xX3xX77x64bcxX4xX3xX4cxX1dxX25xX3xXcxX4axX3xX4cxX1dxX3xXcxX50xX1bxX1xX25xX3xXexdc04xX1bxX1xX3xX4cxX1dxX3xXcxX50xX1bxX1xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa0xX27xXecxXaxX12x101a2xX15xXecx6258xX1bxX3xX7x9ea6xX3xX27xafc8xX1bxX17xX3xXa6xX14xXexX3xXb6xX1dxX3xXexX1dxXdxX3xX7x4026xX1bxX3xX17xX125xX1bxX3xX5xXdxX15cxX1bxX3xXb6xad6dxXdxX3xXa6xX14xXexX3xX5xX1dxX3xX1bxX1xX1dxX3xX5xX1dxX37xX3xXb6xXdxX29xX4xX3xX1fxX3xXexX22xX1bxX17xX25xX3xX27xXdxX29xX1bxX3xXexX2dxX4xX1xX3xX31xX32xX33xX25xX33xX3xX37xX33xX3xX37xX6xX1bxX17xX3xXexXdcxX1bxX3xX9axX1bxX17xX3xXcxXe4xXe5xXe6xX1bxX17xX3xXeaxX15xXecxX3xX6cxXdxX29xX37xX3xXb6xX1dxX3xX9exX1dxX3xXf9xXdcxX3xXcxX1xXfexX3xXf9xX101xX3xXexX46xXdxX3xX107xX1xX109xXdxX3xX2xX31xX3xX10fxX1bxX6xXecxX3xX107xX1xX109xXdxX3xX2xX33xX11bxX3xXbxX1xXe5xX120xX1bxX17xX3xX77xX125xX4xX3xX4cxX1dxX25xX3xXcxX4axX3xX4cxX1dxX3xXcxX50xX1bxX1xX25xX3xXexX139xX1bxX1xX3xX4cxX1dxX3xXcxX50xX1bxX1x6468xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa0xX27xXecxXaxX12xX6dxXdxX19xX3xX107xX1x46cexXdxX3xXa6xXdx55acxX37xa73fxX3xefabxX220xX1fxX31xX245xX220xX31xa6e7xX2xX220x89d3xX24fxX24fxX3xXa6x1070axX1bxX17xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa0xX27xXecxXaxX12xXcxX1xX120xXdxX3xX17xXdxX6xX1bxX3xX9exX19xX1bxX3xX1xX254xX3xX7xXe6xX25xX3xXa6xb163xX1bxX17xX3xX107xX101xX3xXexX1xX6xX37xX3xX17xXdxX6xX3xXa6xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXb6xX1dxX3xX1bxce66xXbxX3xXexXdxX15cxX1bxX3xX107xX101xX3x97b2xX15xc740xX3xXex7a1exX3xX1bxX17xX1dxXecxX3xXexX1xX9axX1bxX17xX3xX9exX19xXa0xX3xXa6xb11axX1bxX3xX1xX2c0xXexX3xX2xX2xX1xX3xX1bxX17xX1dxXecxX3xX33xX3fxX2xX2xX3fxX33xX24fxX2xX32xX3xXexX46xXdxX3xX6axX9axX1bxX17xX3xXexXecxX3xXcxX6cxX4cxX4cxX3xX77xX19xX1bxX3xXa6xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1dxXdxX3xX7xX173xX1bxX3xX7xX109xX3xX2xX3xX4cxX1dxX3xXcxX50xX1bxX1xX220xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa0xX27xXecxXaxX12xXcxeacdxX3xX4xX1x9f21xX4xX3xX9exX19xX1bxX3xXa6xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX27xe7c6xX3xX107xXdxX2c0xX1bxX243xX3xX31xX1xX245xX24fxcac9xX3xX1bxX17xX1dxXecxX3xX245xX3fxX2xX2xX3fxX33xX24fxX2xX32xX3xXexX46xXdxX3xXexXe4xX163xX3xX7xX23cxX3xX6axX9axX1bxX17xX3xXexXecxX3xXcxX6cxX4cxX4cxX3xX77xX19xX1bxX3xXa6xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1dxXdxX3xX7xX173xX1bxX3xX7xX109xX3xX2xX3xX4cxX1dxX3xXcxX50xX1bxX1xX220xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa0xX27xXecxXaxX12xf362xX2dxX1bxX1xX3xX37xX120xXdxX3xX4xX19xX4xX3xXexX322xX3xX4xX1xX326xX4xX25xX3xX4xX19xX3xX1bxX1x8418xX1bxX3xX4xec9dxX3xX1bxX1xX15xX3xX4xX22xX15xX3xXa6xX2c0xX1bxX3xXexX1xX6xX37xX3xX17xXdxX6xX3xXa6xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX220xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa0xX27xXecxXaxX12xb431x54acxXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2c0xXexX3x4596xXdxX1bxX3xX5xXdxXdcxX1bxX3xX1xX29xX243xX3xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa0xX27xXecxXaxX12x932bxX3xX6cxX17xX3bcxX1bxX3xX1xX1dxX1bxX17xX3xXcxX3f4xX6axX4axX3xX6cxX17xXa0xX46xXdxX3xXexX1xXe5xXe6xX1bxX17xX3xc82fxXdxX29xXexX3xX6cxX6xX37xX3xX423xX3xX6axX1xXdxX3xX1bxX1xX19xX1bxX1xX3xX4cxX1dxX3xXcxX50xX1bxX1xX220xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa0xX27xXecxXaxX12xX87xX109xX3xX24fxX33xX25xX3xXa6xXe5xX120xX1bxX17xX3xX6cxX17xX15xXecxc41bxX1bxX3xXcxX1xXfexX3xX3f4xXdxX1bxX1xX3xX3a1xX1xX6xXdxX25xX3xXexX1xX1dxX1bxX1xX3xXbxX1xX109xX3xX4cxX1dxX3xXcxX50xX1bxX1xX220xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa0xX27xXecxXaxX12xX423xX3xX6axX9axX1bxX17xX3xXexXecxX3xXcxX6cxX4cxX4cxX3xX77xX19xX1bxX3xXa6xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX1dxXdxX3xX7xX173xX1bxX3xX7xX109xX3xX2xX3xX4cxX1dxX3xXcxX50xX1bxX1xX3xX423xX3xX7xX109xX3xX33xcb73xX31xX25xX3xXa6xXe5xX120xX1bxX17xX3xX6cxX17xX15xXecxX484xX1bxX3xXeaxX15xX25xX3xXexX1xX1dxX1bxX1xX3xXbxX1xX109xX3xX4cxX1dxX3xXcxX50xX1bxX1xX220xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa0xX27xXecxXaxX12xX13xXcxX243xX3xX24fxX245xX24cxX32xX220xX33x5a00xX4f3xX2xX1fxX4f3xX3xX1xXa0xb509xX4xX3xX24fxX24cxX2xX33xX220xX31xX24cxX24cxX220xX24fxX33xX1fxe586xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa0xX27xXecxXaxX12x494bxX10xX9exX243xX3xX27xX6xX15xX17xXdxX6xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX220xXb6xX1bxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa0xX27xXecxXaxX12x7247xXdxX1bxX3xXa6xX2dxX1bxX1xX3xX4xX1xX2dxX1bxX1xX3xX1bxX1xXe5xX3xX7xX6xX15xX243xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa0xX27xXecxXaxX12xX6cxX17xX1dxXecxX3xX1xX2c0xXexX3xX1xX46xX1bxX3xX9exX19xX1bxX3xX1xX254xX3xX7xXe6xX243xX3xX2xX24fxX1xX3xX1bxX17xX1dxXecxX3xX33xX32xX3fxX2xX24fxX3fxX33xX24fxX2xX32xX220xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa0xX27xXecxXaxX12xX6cxX17xX1dxXecxX3xXexX322xX3xX4xX1xX326xX4xX3xX9exX19xX1bxX3xXa6xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX243xX3xX2xX1fxX1xX245xX24fxX342xX3xX1bxX17xX1dxXecxX3xX33xX32xX3fxX2xX24fxX3fxX33xX24fxX2xX32xX220xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa0xX27xXecxXaxX12xX0xXdxX37xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX27xXexX1xX15xX37xX9exX3xX27xX1xXdxX27xX10xXaxX3xX7xXe4xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX220xX9exX6xXa0xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX220xXb6xX1bxX3fxX1bxX10xb16axX7xX3fxX2xX32xX1fxX245xX3fxX4f3xX32xX27xX2xX2xX1fxX33xX24cxX24fxX539xXexX24cxX1fxX33xX5xX2xX24fxX220xe94fxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX27xX6xX15xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX1xX6xX3xX1fxX3xXexX6xX1bxX17xX3xX27xXdxX10xX1bxX3xXexXdxX4xX1xX3xX31xX32xX33xX3xX33xX3xX37xX3xX33xX3xXexX6xXdxX3xXexXbxX3xX1xX6xX3xXexXdxX1bxX1xXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxX674xXdxX27xXexX1xX243xX539xX539xX24fxXbxX401xX550xX1xX10xXdxX17xX1xXexX243xX245xX32xX4f3xXbxX401xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa0xX27xXecxXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxXexX10xX401xXexX423xX6xX5xXdxX17xX1bxX243xX3xXe4xXdxX17xX1xXexX550xXaxX12xX0xX7xXexXe4xXa0xX1bxX17xX12xX6dxXdxX19xX37xX3xXa6xX109xX4xX0xX3fxX7xXexXe4xXa0xX1bxX17xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa0xX27xXecxXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxXexX10xX401xXexX423xX6xX5xXdxX17xX1bxX243xX3xXe4xXdxX17xX1xXexX550xXaxX12xX0xX7xXexXe4xXa0xX1bxX17xX12xX3xXcxXe4xX22xX1bxX3xX441xXdxX2c0xXexX3xX6cxX17xX3f5xX4xX0xX3fxX7xXexXe4xXa0xX1bxX17xX12xX0xX3fxXbxX12