Việt Nam chính thức có tấm vé thứ 2 tham dự Olympic 2020
Sau kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, vận động viên Thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng cũng đã có được tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020.
44bcx7173x83b7xfff3xf2d1x8230x76d2x9299x9571xX7x59f2xcdf7x695cxf34fx64cfx56c3xX5x5434xXax4603xc539xXdx5006xXexX3xcd27xX6xaddcxX3xX4xX1x6ba7xa7eaxX1xX3xXexX1xcd31xX4xX3xX4xf85cxX3xXexd538xX1axX3x9db8xaa11xX3xXexX1xX24xX3xec4cxX3xXexX1xX6xX1axX3xc186xf771xX3xf24axX5x860bxX1axXbxXdxX4xX3xX35x59c3xX35xX48xX0x76b8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa645xX10xX6xX3cxXaxX12x4bdbxX6xb708xX3x604ex6856xX1fxX1xX3xX1fxb951x8292xX3xX18xX6bxX63xX41x101dbxX1fxX3xX5bxX63xX41xX3xX5bxb82bx822cxX1fxX6bxb4c8xX3xX2exc4aaxX1fxX3x64fax84d8xX1fxX6bxX3xX2exXdx7f6cxX1fxX3xXcxX1x4cd4xX3xX3cxabd7xX4xX3xX3cxX93xX1fxX6bxX3xX4xX93xX3xccbcxX8bxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xXcx5897xX1fxX6bxX3xX4x5493xX1fxX6bxX3xX84x4f4fxX3xX4xX28xX3xX84xX6cx565exX4xX3xXexX2bxX1axX3xX2exX2fxX3xXexX1xX6xX1axX3xX3cxX3dxX3xX3fxX5xX41xX1axXbxXdxX4xX3xXcxX7axX65xX41xX7axX3xX35xX48xX35xX48xa905xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbd9fxX10xX1fxXexX10xd554xXaxX12xX0xXdxX1axX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7x6416xXbxX1xX7axXexX7axXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXax98e2xXdxX3cxXexX1xa930xX3x8bfbxX2xd010xXbx73a6x6124xX3xX1xX10xXdxX6bxX1xXexX118xX3x6c03xX2xX35xXbxX11exX11fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xX1exX1fxX1xX3xXexX1xX24xX4xX3xX4xX28xX3xXexX2bxX1axX3xX2exX2fxX3xXexX1xX24xX3xX35xX3xXexX1xX6xX1axX3xX3cxX3dxX3xX3fxX5xX41xX1axXbxXdxX4xX3xX35xX48xX35xX48xX3xX1xX66xX1fxX1xX3x9087xX1fxX1xX3xX2xXaxX3xX7xXf2xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXddxcb90xX6xX7axX1xX6xXexXdxX1fxX1xXddxX2exX1fxX4cxX1fxX10xX113xX7xX4cxX2xX11cxX129xX48xX4cxX2xe0f1xX129xX3cxX35xX2xX2xX129xX129xX35x9b63xXexeb17xX129xX35xX35xX1a9xX5xX48xXddxc30dxXbxX6bxcb1fxXf2xX9xX35xX19exX1a9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xX1exX1fxX1xX3xXexX1xX24xX4xX3xX4xX28xX3xXexX2bxX1axX3xX2exX2fxX3xXexX1xX24xX3xX35xX3xXexX1xX6xX1axX3xX3cxX3dxX3xX3fxX5xX41xX1axXbxXdxX4xX3xX35xX48xX35xX48xXaxX3xX3cxX6xXexX6xX104xXbxX1xX7axXexX7axX104xX7axXf2xXdxX6bxXdxX1fxX6xX5xX104xX7xXf2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX118xX4cxX4cxX4xX3cxX1fxXdxX1axX6bxXddxX2exXdxX10xXexX1fxX6xX1axXbxX5xX63xX7xXddxX2exX1fxX4cxXexX11axX35xX48xX4cxX63xXbxX5xX7axX6xX3cxX10xX3cxX4cxX1ax5d56xX3cxXdxX4xX4cxX35xX48xX2xX11cxc2c2xX2xX48xX24axX48xdd47xX4cxX5xX10xX24axXexX1xX6xX1fxX1xX24axXexX63xX1fxX6bxX24axX48xX24fxX2xX48xX2xX11cxXddxX1b1xXbxX6bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX6xXbxXexXdxX7axX1fxXaxX12xX13xX81xX1fxX3xX84xX85xX1fxX6bxX3xX2exXdxX8bxX1fxX3xX9exX8bxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xXcxXa8xX1fxX6bxXddxX3xc535x550bxX1fxX1xX118xX3xe724xX63xc34cxX4xX3x7bbfxX1xfa5bxX1fxX1xX4cxXcxXcxfb86xX13xX18x8c3dxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8aa4xX7axX3cxX41xXaxX12xX9exX8bxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xXcxXa8xX1fxX6bxX3xX84xXb2xX3xX4xX1xX1exX1fxX1xX3xXexX1xX24xX4xX3xXexXf2xe59fxX3xXexX1xX7bxX1fxX1xX3xX2exX81xX1fxX3xX84xX85xX1fxX6bxX3xX2exXdxX8bxX1fxX3xXexX1xX24xX3xX35xX3xX4x6e4cxX6xX3xX84xX7axX7bxX1fxX3xXcxX1xX90xX3xXexX1xX6xX7axX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX6bxXdxX7bxX1fxX1xX3xX2exX2fxX3xXexX1xX6xX1axX3xX3cxX3dxX3xX3fxX5xX41xX1axXbxXdxX4xX3xX35xX48xX35xX48xX3xXex8fd8xXdxX3xXcxX7axX65xX41xX7axX7exX3xX18xX1xX81xXexX3xX2c8xX176xX1fxXddxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c8xX7axX3cxX41xXaxX12xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xXcxXa8xX1fxX6bxX3xX6bxXdxX7bxX1fxX1xX3xX2exX2fxX3xX7xX6xX63xX3xX65xX1xXdxX3xX84xX342xXexX3xX84xX6cxXb9xX4xX3xX65x7350xXexX3xb903xX63xX176xX3xXexX1xXdxX3xX84xX2bxX63xX3xX11exX63xX2bxXexX3xX7xaa54xX4xX3xXexX342xXdxX3xX6bxXdxX176xXdxX3xXcxX1xX90xX3xX3cxX93xX4xX3xX3cxX93xX1fxX6bxX3xX4xX93xX3xXexX1xX390xX3xX6bxXdx96dbxXdxX3xX35xX48xX2xX11cxX3xXexX342xXdxX3xX61xXexX63xXexXexX6bxX6xXf2xXexX3xX2a2x7d6fxX24xX4xX2b8xXddxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c8xX7axX3cxX41xXaxX12xa470xX3xX1fxX85xXdxX3xX3cxX63xX1fxX6bxX3xX1fxX1xX176xX41xX3xX4xX1xX2aaxX1fxX6bxX7exX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xXcxXa8xX1fxX6bxX3xX84xX342xXexX3xX2xX129xXddxX11axX19exX19exX3xX84xXdxX90xX1axX7exX3xX11exX390xXbxX3xX1xX342xX1fxX6bxX3xX1a9xX3xX2ecxX3xX2exa277xX1fxX6bxX3xX5xX7axX342xXdxX3xX2exX7bxX3xXexXf2xX2ecxX3xXexX1xX7bxX1fxX1xX3xX1axX85xXexX3xXexXf2xX7axX1fxX6bxX3xX24fxX3xX2exX81xX1fxX3xX84xX85xX1fxX6bxX3xX2exXdxX8bxX1fxX3xX6bxXdxX7bxX1fxX1xX3xX393xX63xX41xb1bexX1fxX3xX2exX7bxX7axX3xX4xX1xX63xX1fxX6bxX3xX65xX390xXexXddxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c8xX7axX3cxX41xXaxX12xXcxX1xX10xX7axX3xX393xX63xX41xX3xX84x630dxX1fxX1xX7exX3xX19exX3xX2exX81xX1fxX3xX84xX85xX1fxX6bxX3xX2exXdxX8bxX1fxX3xX84xX24xX1fxX6bxX3xX84xe7c9xX63xX3xX1fxX85xXdxX3xX3cxX63xX1fxX6bxX3xX84x7920xX1fxX3xX1ax47e6xX1fxX3xXexX342xXdxX3xX6bxXdxX176xXdxX3xXexX1xX390xX3xX6bxXdxX3c7xXdxX3xX7x6874xX3xX6bxXdxX7bxX1fxX1xX3xX393xX63xX41xX472xX1fxX3xXexX1xX6xX1axX3xX3cxX3dxX3xX3fxX5xX41xX1axXbxXdxX4xX3xXcxX7axX65xX41xX7axX3xX35xX48xX35xX48xX3xX7exX3xX2exX7bxX3xX1a9xX4cxX24fxX3xX2exX81xX1fxX3xX84xX85xX1fxX6bxX3xX2exXdxX8bxX1fxX3xX6bxX28xXbxX3xX1axc4b4xXexX3xX2ecxX3xX4xX1xX63xX1fxX6bxX3xX65xX390xXexX3xX84xXb2xX3xX6bxXdxX7bxX1fxX1xX3xX2exX2fxX3xX186x92e3xX1fxX6bxX3xX7xX63xX2bxXexX3xX84x7007xX1fxX6bxX3xX84xX85xXdxXddxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX10xX1fxXexX10xXf2xXaxX12xX0xXdxX1axX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX104xXbxX1xX7axXexX7axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xX1exX1fxX1xX3xXexX1xX24xX4xX3xX4xX28xX3xXexX2bxX1axX3xX2exX2fxX3xXexX1xX24xX3xX35xX3xXexX1xX6xX1axX3xX3cxX3dxX3xX3fxX5xX41xX1axXbxXdxX4xX3xX35xX48xX35xX48xX3xX1xX66xX1fxX1xX3xX176xX1fxX1xX3xX35xXaxX3xX7xXf2xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxXddxX186xX6xX7axX1xX6xXexXdxX1fxX1xXddxX2exX1fxX4cxX1fxX10xX113xX7xX4cxX2xX11cxX129xX48xX4cxX2xX19exX129xX3cxX35xX2xX2xX129xX11axX1a9xX11axXexX1a7xX19exX1a9xX5xX2xXddxX1b1xXbxX6bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xX1exX1fxX1xX3xXexX1xX24xX4xX3xX4xX28xX3xXexX2bxX1axX3xX2exX2fxX3xXexX1xX24xX3xX35xX3xXexX1xX6xX1axX3xX3cxX3dxX3xX3fxX5xX41xX1axXbxXdxX4xX3xX35xX48xX35xX48xXaxX3xX3cxX6xXexX6xX104xXbxX1xX7axXexX7axX104xX7axXf2xXdxX6bxXdxX1fxX6xX5xX104xX7xXf2xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX118xX4cxX4cxX4xX3cxX1fxXdxX1axX6bxXddxX2exXdxX10xXexX1fxX6xX1axXbxX5xX63xX7xXddxX2exX1fxX4cxXexX11axX35xX48xX4cxX63xXbxX5xX7axX6xX3cxX10xX3cxX4cxX1axX241xX3cxXdxX4xX4cxX35xX48xX2xX11cxX24axX2xX48xX24axX48xX24fxX4cxX5xX10xX24axXexX1xX6xX1fxX1xX24axXexX63xX1fxX6bxX24axX48xX24fxX2xX48xXddxX1b1xXbxX6bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX6xXbxXexXdxX7axX1fxXaxX12xXcxX1xX7bxX1fxX1xX3xXexX1exX4xX1xX3xX4xX309xX6xX3xX9exX8bxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xXcxXa8xX1fxX6bxX3xXexX342xXdxX3xX2exX439xX1fxX6bxX3xX5xX7axX342xXdxX3xX6bxXdxX176xXdxX3xX2exX4cexX3xX84xX4a2xX4xX1xX3xXexX1xX390xX3xX6bxXdxX3c7xXdxXddxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c8xX7axX3cxX41xXaxX12xX3dexXdxX472xX63xX3xX1fxX7bxX41xX3xX84xX54fxX1fxX6bxX3xX1fxX6bxX1xcb56xX6xX3xX2exX3c7xXdxX3xX2exXdxX15xX4xX3xX9exX8bxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xXcxXa8xX1fxX6bxX3xX84xXb2xX3xX4xX1xX1exX1fxX1xX3xXexX1xX24xX4xX3xX4xX28xX3xX2exX2fxX3xX84xX390xX1fxX3xXcxX7axX65xX41xX7axX3xXexX1xX6xX1axX3xX3cxX3dxX3xXcxX1xX390xX3xX2exX81xX1fxX3xX1xX85xXdxX3xX2exX7bxX7axX3xX1fxee28xX1axX3xX7xX6xX63xXddxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c8xX7axX3cxX41xXaxX12xX18xX1xX6cxX3xX2exX81xX41xX7exX3xX84xX7axX7bxX1fxX3xXcxX1xX90xX3xXexX1xX6xX7axX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX84xXb2xX3xX4xX28xX3xX84xX6cxXb9xX4xX3xX35xX3xX2exX2fxX3xX3cxX3dxX3xX3fxX5xX41xX1axXbxXdxX4xX3xX35xX48xX35xX48xXddxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c8xX7axX3cxX41xXaxX12xXcxXf2xX6cxX3c7xX4xX3xX84xX28xX7exX3xX65xX66xX1fxX1xX3xX1fxX6bxX6cxX3xX18xX6bxX63xX41xX72xX1fxX3xX5bxX63xX41xX3xX5bxX7axX7bxX1fxX6bxX3xX84xXb2xX3xX6bxXdxX7bxX1fxX1xX3xXexX2bxX1axX3xX2exX2fxX3xX84xX4bdxX63xX3xXexXdxX8bxX1fxX3xX7xX6xX63xX3xX65xX1xXdxX3xX2exX6cxXb9xXexX3xX4xX1xX63x80ccxX1fxX3x6b67xX3xX2a2xX1a7xX3xXbxX1x5e39xXexX3xX1a9xX129xX3xX6bxXdxecfcxX41xX3xX19exX2xX2b8xX3xX2ecxX3xX1fxX85xXdxX3xX3cxX63xX1fxX6bxX3xX186xX4caxXdxX3xX24fxX48xX48xX1axX3xXexX3dxX3xX3cxX7axX3xX1fxX6xX1axX3xXexX342xXdxX3xX6bxXdxX176xXdxX3xX2exX4cexX3xX84xX4a2xX4xX1xX3xXcxX1xX390xX3xX6bxXdxX3c7xXdxX3xX35xX48xX2xX11cxXddxX4cxXddxX0xX4cxXbxX12xX0xX3cxXdxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxXf2xX10xX5xX6xXexX10xX3cxXaxX12xX0xX63xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX104xXexX1xX63xX1axX186xX104xX6xX1fxX3cxX104xX7xX6xXbxX7axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX7axXbxX3xX129xX3xX4xX1xX857xX63xX3xefdfxX3xX2exX7bxX3xX7xX63xX2bxXexX3xX3cxX3dxX3xX3fxX5xX41xX1axXbxXdxX4xX3xX35xX48xX35xX48xX118xX3xXcxX1xX2afxX4xX1xX3xXexX1xX24xX4xX3xX84xX390xX1fxX3xXex638cxX3xX2exX4a2xX3xXexX1xX390xX3xX1axX3c7xXdxXaxX3xX1xXf2xX10xde97xX9xXaxX4cxX186xX7axX1fxX6bxX104xX3cxX6xX4cxXexX7axXbxX104xX129xX104xX4xX1xX6xX63xX104xX6xX104xX2exX6xX104xX7xX63xX6xXexX104xX3cxX63xX104xX7axX5xX41xX1axXbxXdxX4xX104xX35xX48xX35xX48xX104xXexX1xX6xX4xX1xX104xXexX1xX63xX4xX104xX3cxX10xX1fxX104xXexX63xX104xX2exXdxX104xXexX1xX10xX104xX1axX7axXdxX4cxX2xX1a7xX11cxX24fxX19exX11axXddxX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX6bxX3xX7xXf2xX4xX9xXaxX4cxX1axX10xX3cxXdxX6xX4cxX2xX35xX48xX4cxX1fxX10xX113xX7xX4cxX2xX11cxX19exX24fxX4cxX2xX48xX24fxX3cxX48xX48xX11cxX129xX19exX35xX19exXexX1a7xX35xX48xX35xX5xX48xX104xX63xX35xX19exX104xX2exX1fxX104xX3cxXbxX1b1xXexXddxX1b1xXbxX6bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xX1exX1fxX1xX3xXexX1xX24xX4xX3xX4xX28xX3xXexX2bxX1axX3xX2exX2fxX3xXexX1xX24xX3xX35xX3xXexX1xX6xX1axX3xX3cxX3dxX3xX3fxX5xX41xX1axXbxXdxX4xX3xX35xX48xX35xX48xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX3cxXdxX2exX12xX0xX7xXexXf2xX7axX1fxX6bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX7axXbxX3xX129xX3xX4xX1xX857xX63xX3xX8f1xX3xX2exX7bxX3xX7xX63xX2bxXexX3xX3cxX3dxX3xX3fxX5xX41xX1axXbxXdxX4xX3xX35xX48xX35xX48xX118xX3xXcxX1xX2afxX4xX1xX3xXexX1xX24xX4xX3xX84xX390xX1fxX3xXexX91cxX3xX2exX4a2xX3xXexX1xX390xX3xX1axX3c7xXdxXaxX3xX1xXf2xX10xX92dxX9xXaxX4cxX186xX7axX1fxX6bxX104xX3cxX6xX4cxXexX7axXbxX104xX129xX104xX4xX1xX6xX63xX104xX6xX104xX2exX6xX104xX7xX63xX6xXexX104xX3cxX63xX104xX7axX5xX41xX1axXbxXdxX4xX104xX35xX48xX35xX48xX104xXexX1xX6xX4xX1xX104xXexX1xX63xX4xX104xX3cxX10xX1fxX104xXexX63xX104xX2exXdxX104xXexX1xX10xX104xX1axX7axXdxX4cxX2xX1a7xX11cxX24fxX19exX11axXddxX1xXexX1axXaxX12xXcxX7axXbxX3xX129xX3xX4xX1xX857xX63xX3xX8f1xX3xX2exX7bxX3xX7xX63xX2bxXexX3xX3cxX3dxX3xX3fxX5xX41xX1axXbxXdxX4xX3xX35xX48xX35xX48xX118xX3xXcxX1xX2afxX4xX1xX3xXexX1xX24xX4xX3xX84xX390xX1fxX3xXexX91cxX3xX2exX4a2xX3xXexX1xX390xX3xX1axX3c7xXdxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexXf2xX7axX1fxX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xX61xX6xX63xX3xX65xX1xXdxX3xX186xX2aaxX4xX3xXexX1xX787xX1axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX186xX176xX1fxX6bxX3xX13xXedxX2adxX3x7c32xXddxX35xX19exX3xX4xX1xX857xX63xX3xX8f1xX3xX1fxX787xX1axX3xX35xX48xX35xX48xX3xX2exX3c7xXdxX3xX65xX390xXexX3xX393xX63xX176xX3xX13xX18xX3xX1fxX545xX1axX3xX4xXa8xX1fxX6bxX3xX186xX176xX1fxX6bxX3x6267xX3xX2exX3c7xXdxX3xXb45xX848xca72xX7exX3xdd50xX7axXf2xX3cxX6xX1fxX7exX3xXcxXf2xXdxX472xX63xX3xXcxXdxX8bxX1fxX7exX3xX6bxXdxX3c7xXdxX3xX4xX1xX63xX41xX8bxX1fxX3xX1axX4cexX1fxX3xX2exX7bxX3xX1fxX6bxX6cxdf80xXdxX3xX1xX857xX1axX3xX1axX85xX3xX186xX28xX1fxX6bxX3xX84xX2afxX3xX13xX18xX3xXex4783xX3xXf2xX6xX3xXf2xX2bxXexX3xXbxX1xX2bxX1fxX3xX65xX1xX2ecxXdxXddxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX3cxXdxX2exX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c8xX93xX4xX3xX1fxX1xX81xX1fxX3xX6bxXdxX176xXdxX3xXexX342xXdxX3xX3fxX5xX41xX1axXbxXdxX4xX3xXcxX7axX65xX41xX7axX3xX35xX48xX35xX48xX3xX7xX4e4xX3xX84xX6cxXb9xX4xX3xX5xX7bxX1axX3xXexX91cxX3xX1fxX1xX3dxX6xX3xXexX2afxXdxX3xX4xX1xX390xXaxX3xX1xXf2xX10xX92dxX9xXaxX4cxX1axX63xX7axX1fxX104xX1axX6xX63xX104xXexX1xX10xX104xXexX1xX6xX7axX4cxX186xX63xX4xX104xX1fxX1xX6xX1fxX104xX6bxXdxX6xXdxX104xXexX6xXdxX104xX7axX5xX41xX1axXbxXdxX4xX104xXexX7axX65xX41xX7axX104xX35xX48xX35xX48xX104xX7xX10xX104xX3cxX63xX7axX4xX104xX5xX6xX1axX104xXexX63xX104xX1fxX1xX63xX6xX104xXexX6xXdxX104xX4xX1xX10xX4cxX2xX1a7xX129xX48xX11cxX11axXddxX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX6bxX3xX7xXf2xX4xX9xXaxX4cxX1axX10xX3cxXdxX6xX4cxX2xX35xX48xX4cxX1fxX10xX113xX7xX4cxX2xX11cxX35xX19exX4cxX2xX35xX129xX3cxX35xX2xX1a9xX1a9xX1a7xX1a9xX48xXexX19exX11axX35xX19exX5xX24fxX104xX2xXddxX1b1xXbxX6bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xX1exX1fxX1xX3xXexX1xX24xX4xX3xX4xX28xX3xXexX2bxX1axX3xX2exX2fxX3xXexX1xX24xX3xX35xX3xXexX1xX6xX1axX3xX3cxX3dxX3xX3fxX5xX41xX1axXbxXdxX4xX3xX35xX48xX35xX48xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX3cxXdxX2exX12xX0xX7xXexXf2xX7axX1fxX6bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2c8xX93xX4xX3xX1fxX1xX81xX1fxX3xX6bxXdxX176xXdxX3xXexX342xXdxX3xX3fxX5xX41xX1axXbxXdxX4xX3xXcxX7axX65xX41xX7axX3xX35xX48xX35xX48xX3xX7xX4e4xX3xX84xX6cxXb9xX4xX3xX5xX7bxX1axX3xXexX91cxX3xX1fxX1xX3dxX6xX3xXexX2afxXdxX3xX4xX1xX390xXaxX3xX1xXf2xX10xX92dxX9xXaxX4cxX1axX63xX7axX1fxX104xX1axX6xX63xX104xXexX1xX10xX104xXexX1xX6xX7axX4cxX186xX63xX4xX104xX1fxX1xX6xX1fxX104xX6bxXdxX6xXdxX104xXexX6xXdxX104xX7axX5xX41xX1axXbxXdxX4xX104xXexX7axX65xX41xX7axX104xX35xX48xX35xX48xX104xX7xX10xX104xX3cxX63xX7axX4xX104xX5xX6xX1axX104xXexX63xX104xX1fxX1xX63xX6xX104xXexX6xXdxX104xX4xX1xX10xX4cxX2xX1a7xX129xX48xX11cxX11axXddxX1xXexX1axXaxX12xX2c8xX93xX4xX3xX1fxX1xX81xX1fxX3xX6bxXdxX176xXdxX3xXexX342xXdxX3xX3fxX5xX41xX1axXbxXdxX4xX3xXcxX7axX65xX41xX7axX3xX35xX48xX35xX48xX3xX7xX4e4xX3xX84xX6cxXb9xX4xX3xX5xX7bxX1axX3xXexX91cxX3xX1fxX1xX3dxX6xX3xXexX2afxXdxX3xX4xX1xX390xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexXf2xX7axX1fxX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3cxXaxX12xX2c8xX6xX1fxX3xXex87c1xX3xX4xX1xX24xX4xX3xX3fxX5xX41xX1axXbxXdxX4xX3xXcxX7axX65xX41xX7axX3xX35xX48xX35xX48xX3xX1xX4cexX1axX3xX1fxX6xX41xX3xX2a2xX2xX2xX4cxX11axX2b8xX3xX4xX1xX7axX3xX186xXdxX390xXexX7exX3xX4xX2afxX4xX3xX2exX81xX1fxX3xX84xX85xX1fxX6bxX3xX2exXdxX8bxX1fxX3xX6bxXdxX7bxX1fxX1xX3xX84xX6cxXb9xX4xX3xX1xX63xX41xX3xX4xX1xX6cxX4caxX1fxX6bxX3xXexXf2xX7axX1fxX6bxX3xX65xdd79xX3xXexX1xX390xX3xX2exX81xX1fxX3xX1xX85xXdxX3xX3cxXdxX72xX1fxX3xXf2xX6xX3xX2ecxX3xd3d2xX11exX24xX3xX7xX2ecxX3xX1xX7axX6xX3xX6xX1fxX1xX3xX84xX7bxX7ax9ab8xX3xX1xa867xX3xX1fxX787xX1axX3xXexX3c7xXdxX3xX7xX4e4xX3xX84xX24xX1fxX6bxX3xXexXf2xX8bxX1fxX3xX4xX2afxX4xX3xX186xX93xX4xX3xX1fxX1xX81xX1fxX3xX6bxXdxX176xXdxX3xX5xX7bxX1axX3xXexX91cxX3xX1fxX1xX3dxX6xX3xXexX2afxXdxX3xX4xX1xX390xX3xX84xX6cxXb9xX4xX3xXexX1xX63xX3xX6bxX7axX1axX3xXexX91cxX3xX4xX2afxX4xX3xX1xX85xX3xX6bxXdxX6xX3xX84xX66xX1fxX1xX3xX2ecxX3xX84xX4a2xX6xX3xXbxX1xX6cxX4caxX1fxX6bxX3xX1xX7axX529xX4xX3xXexX91cxX3xX84xX342xXdxX3xX3cxX6cxX4caxX1fxX6bxXddxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX3cxXdxX2exX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX63xX5xX12xX0xX3cxXdxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXf2xXaxX12xX0xX4cxX3cxXdxX2exX12xX0xX4cxX3cxXdxX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX7axX63xXf2xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX7axX3xX13xXdxX10xXexX1fxX6xX1axcbdaxX0xX4cxXbxX12