Đấu giá 3 QSD đất và tài sản trên đất ở Hương Khê
Công ty đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh hoặc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank): Chi nhánh huyện Hương Khê - Hà Tĩnh thông báo bán đấu giá Đấu giá 3 QSD đất và tài sản trên đất. Địa chỉ: Xóm Phú Sơn, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
9a69x1306dx12b49xb183xc746x13a66x1052bxa03ex13d17xX7xaa43xb169xf555x13144x12e9exdd2bxX5xd1e8xXax13ca8xff78xb22bx104b7xX3xd924xXdx13637xX3xc736xX3x10333x9bd6xc07axX3x12084xX14xXexX3x11457xaf39xX3xXexX26xXdxX3xX7xb724xf5d8xX3xXexa8efxbe45xX2exX3xX21xX14xXexX3xddd0xX3x10022xfa38xca55xX2exX17xX3x9e88xX1xX32xX0xbd48xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX10xX6x11882xXaxX12xc041xead5xX2exX17xX3xXexce29xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1x116faxXbxX3xX57xX6xX2exX1xX3xX7xab10xX3xX2xX3xX3bxX26xX3xXcxd6f4xX2exX1xX3xX1x11569x129c2xX4xX3xef64xX17xc5dbxX2exX3xX1xX26xX2exX17xX3xX85xX5bxX2exX17xX3xX2exX17xX1xXdxa6a9xXbxX3xX25xX26xX3x137f1xX1xX19xXexX3xXexX31xXdxbe85xX2exX3xX2exX5bxX2exX17xX3xXexX1xX5bxX2exX3xd065xXdxX98xXexX3xX85xX6xc3a3xX3x138a5xec51xX17xX31xXdxfb7fxX6xX2exb0a6xbc42x117fexX3xX5axX1xXdxX3xX2exX1xX19xX2exX1xX3xX1xX15xX60xX98xX2exX3xX3bxX3cxX3dxX2exX17xX3xX41xX1xX32xX3xd4e8xX3xX3bxX26xX3xXcxX7cxX2exX1xX3xXexX1xX5bxX2exX17xX3xXc1xX19xX81xX3xXc1xX19xX2exX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX14xXexX3xX25xX26xX3xXexX26xXdxX3xX7xX2dxX2exX3xXexX31xX32xX2exX3xX21xX14xXex1025exX3xX13x9a6fxX6xX3xX4xX1xb05bxXc6xX3xe5b5xc437xXbaxX3xX9exX1x11d2axX3xX1exX3dxX2ex112d4xX3xadd9x9ed8xX3xX9exX1xX138xX3xc5a5xXdxX6xX13dxX3xX1xX15xX60xX98xX2exX3xX3bxX3cxX3dxX2exX17xX3xX41xX1xX32xX13dxX3xXexX12fxX2exX1xX3xX3bxX26xX3xXcxX7cxX2exX1xX127xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1306exX81xX57xX60xXaxX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13fxXexXe2xX6xX5xXdxX17xX2exXc6xX3xX4xX10xX2exXexX10xX31x117f1xXaxX12xX0xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xXcxX3bxcfc1xX85xX146xX3xX178x1420exa4f5xX3xX178xX1a9xX85xX3xX13xe626x10143xX3xX146xdb01xX1a9xX3xXcxf333xX1b5xX3xX1exed1axX85xX0xX45xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX81xX57xX60xXaxX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13fxXexXe2xX6xX5xXdxX17xX2exXc6xX3xX4xX10xX2exXexX10xX31xX197xXaxX12xX0xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xX5axX1a4xX85xX146xX3xXcxd8e2xX3xX13xX1b1xX1b2xX3xX146xX1b5xX1a9xX3xX3bx10db3xX9exX3xX1fxXbdxX85xX3bxX3xX1exb8eexX3xX2xX3xX3bxX1b9xX3xXcxc32exX85xX3bxX3xXc1xX19xX2exX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xXc6xX0xX45xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX81xX57xX60xXaxX12xX0xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xXcxX26xXdxX3xX7xX2dxX2exX3xX2xXc6xX0xX45xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xX3xX1dxX15xX60xd6f5xX2exX3xX7x12da8xX3xX57x13408xX2exX17xX3xX21xX14xXexX3xX7xX74xX3xXbdxX178xX3xe3d6xX1bx1378ex13e65xX288xX285xX3xX25xX26xX3xXexX26xXdxX3xX7xX2dxX2exX3xX17x10db7xX2exX3xX5xXdxX270xX2exX3xX25x13b95xXdxX3xX21xX14xXexXc6xX3xX5axX14xX60xX3xX17xXdxX133xX13dxX3xX4xX87xX60xX3xXc4xX10xX81xX3xXexX31xX26xXbaxX3xX25xX26xX3xX4xX19xX4xX3xX4xX87xX60xX3xX5xX87xX15xX3xX2ex10d53xXbaxX3xXc4xX1xX19xX4xX13dxX3xX57xXdxX98xX2exX3xXexea7exX4xX1xXc6xX3xe150xX2xX2e3xX127xX1bxX2xb18dxX3xXbaxX0xX7xX15xXbxX12xX285xX0xX45xX7xX15xXbxX12xX3xXbcxX13xX14xXexX3xXexX31x10764xX2exX17xX3xX31xa73dxX2exX17xX3xX7xX2dxX2exX3xX13fxX15xX14xXexXc6xX3xX2e3xX2xX2e3xX127xX1bxX2xX2e9xX3xXbaxX0xX7xX15xXbxX12xX285xX0xX45xX7xX15xXbxX12xX3xXc5xX3xXbaxX6xX2exX17xX3xXexX32xX2exX3xX5bxX2exX17xX3xX9exX1x127f2xXbaxX3xf516xX33axX2exX1xX3xXcxX3cx124eaxX2exX17xX197xX3xX21xX12axX6xX3xX4xX1xX12fxXc6xX3xX132xX133xXbaxX3xX9exX1xX138xX3xX1exX3dxX2exX13dxX3xX13fxX140xX3xX9exX1xX138xX3xX146xXdxX6xX13dxX3xX1xX15xX60xX98xX2exX3xX3bxX3cxX3dxX2exX17xX3xX41xX1xX32xX13dxX3xXexX12fxX2exX1xX3xX3bxX26xX3xXcxX7cxX2exX1xX127xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX81xX57xX60xXaxX12xX0xX10xXbaxX12xX0xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xX146xXdxX19xX3xXc4xX1xX39xXdxX3xX21xXdxXa6xXbaxXc6xX3xX2xX127x1245exX2xX2e9xX127xX2e3xX2e9xe0dbxX127xX3c1xX3c1xX3c1xX3xX21xX300xX2exX17xX0xX45xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xX0xX45xX10xXbaxX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX81xX57xX60xXaxX12xX0xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xXcxX26xXdxX3xX7xX2dxX2exX3xX285xXc6xX0xX45xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xX3xX1dxX15xX60xX270xX2exX3xX7xX274xX3xX57xX277xX2exX17xX3xX21xX14xXexX3xX7xX74xX3xXbdxX178xX3xX285xX1bxX287xX288xX288xX1bxX3xX25xX26xX3xXexX26xXdxX3xX7xX2dxX2exX3xX17xX298xX2exX3xX5xXdxX270xX2exX3xX25xX2a1xXdxX3xX21xX14xXexXc6xX3xX5axX14xX60xX3xX17xXdxX133xX13dxX3xX4xX87xX60xX3xXc4xX10xX81xX3xXexX31xX26xXbaxX3xX25xX26xX3xX4xX19xX4xX3xX4xX87xX60xX3xX5xX87xX15xX3xX2exX2cfxXbaxX3xXc4xX1xX19xX4xX13dxX3xX57xXdxX98xX2exX3xXexX2dexX4xX1xXc6xX3xX1bxX287xX2xX127xX287xX2xX2e9xX3xXbaxX0xX7xX15xXbxX12xX285xX0xX45xX7xX15xXbxX12xX3xXbcxX13xX14xXexX3xXexX31xX300xX2exX17xX3xX31xX305xX2exX17xX3xX7xX2dxX2exX3xX13fxX15xX14xXexXc6xX3xX1bxX287xX2xX127xX287xX2xX2e9xX3xXbaxX0xX7xX15xXbxX12xX285xX0xX45xX7xX15xXbxX12xXc5xX3xXbaxX6xX2exX17xX3xXexX32xX2exX3xX5bxX2exX17xX3xX9exX1xX33axXbaxX3xX33dxX33axX2exX1xX3xXcxX3cxX344xX2exX17xX197xX3xX21xX12axX6xX3xX4xX1xX12fxXc6xX3xX132xX133xXbaxX3xX9exX1xX138xX3xX1exX3dxX2exX13dxX3xX13fxX140xX3xX9exX1xX138xX3xX146xXdxX6xX13dxX3xX1xX15xX60xX98xX2exX3xX3bxX3cxX3dxX2exX17xX3xX41xX1xX32xX13dxX3xXexX12fxX2exX1xX3xX3bxX26xX3xXcxX7cxX2exX1xX127xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX81xX57xX60xXaxX12xX0xX10xXbaxX12xX0xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xX146xXdxX19xX3xXc4xX1xX39xXdxX3xX21xXdxXa6xXbaxXc6xX3xX2xX127xaa3dxX2e9xX288xX127xX287xX3c1xX3c1xX127xX3c1xX3c1xX3c1xX3xX21xX300xX2exX17xX0xX45xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xX0xX45xX10xXbaxX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX81xX57xX60xXaxX12xX0xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xXcxX26xXdxX3xX7xX2dxX2exX3xX1bxXc6xX0xX45xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xX3xX1dxX15xX60xX270xX2exX3xX7xX274xX3xX57xX277xX2exX17xX3xX21xX14xXexX3xX7xX74xX3xXbdxX178xX3xX285xX1bxX287xX288xX288xX2e3xX3xX25xX26xX3xXexX26xXdxX3xX7xX2dxX2exX3xX17xX298xX2exX3xX5xXdxX270xX2exX3xX25xX2a1xXdxX3xX21xX14xXexXc6xX3xX5axX14xX60xX3xX17xXdxX133xX13dxX3xX4xX87xX60xX3xXc4xX10xX81xX3xXexX31xX26xXbaxX3xX25xX26xX3xX4xX19xX4xX3xX4xX87xX60xX3xX5xX87xX15xX3xX2exX2cfxXbaxX3xXc4xX1xX19xX4xX13dxX3xX57xXdxX98xX2exX3xXexX2dexX4xX1xXc6xX3xX1bxX2e3xX285xX127xX285xX2e9xX285xX3xXbaxX0xX7xX15xXbxX12xX285xX0xX45xX7xX15xXbxX12xX3xXbcxX13xX14xXexX3xXexX31xX300xX2exX17xX3xX31xX305xX2exX17xX3xX7xX2dxX2exX3xX13fxX15xX14xXexXc6xX3xX1bxX2e3xX285xX127xX285xX2e9xX285xX3xXbaxX0xX7xX15xXbxX12xX285xX0xX45xX7xX15xXbxX12xXc5xX3xXbaxX6xX2exX17xX3xXexX32xX2exX3xX5bxX2exX17xX3xX9exX1xX33axXbaxX3xX41xXdxXbaxX3xX3bxX300xX2exX17xX197xX3xX21xX12axX6xX3xX4xX1xX12fxXc6xX3xX132xX133xXbaxX3xX9exX1xX138xX3xX1exX3dxX2exX13dxX3xX13fxX140xX3xX9exX1xX138xX3xX146xXdxX6xX13dxX3xX1xX15xX60xX98xX2exX3xX3bxX3cxX3dxX2exX17xX3xX41xX1xX32xX13dxX3xXexX12fxX2exX1xX3xX3bxX26xX3xXcxX7cxX2exX1xX127xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX81xX57xX60xXaxX12xX0xX10xXbaxX12xX0xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xX146xXdxX19xX3xXc4xX1xX39xXdxX3xX21xXdxXa6xXbaxXc6xX3xX2xX127xX288xX287xX285xX127xX557xX2e3xX3c1xX127xX3c1xX3c1xX3c1xX3xX21xX300xX2exX17xX0xX45xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xX0xX45xX10xXbaxX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX81xX57xX60xXaxX12xX0xX10xXbaxX12xXbcx125e6xX3cxX15xX3xdbaaxXc6xX3xX85xX17xX3cxX344xXdxX3xXexX1xX6xXbaxX3xX17xXdxX6xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX21xX300xX2exX17xX3xXexX1xX344xXdxX3xXbxX1xX2dxXdxX3xXbaxX15xX6xX3xX4xX2dxX3xX3c1xX1bxX3xXexX26xXdxX3xX7xX2dxX2exX3xX2exX133xXdxX3xXexX31xX32xX2exXc5xX0xX45xX10xXbaxX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX81xX57xX60xXaxX12xXcxX1xX344xXdxX3xX17xXdxX6xX2exX3xXc1xX19xX2exX3xX1xX300xX3xX7xX3dxX13dxX3xX21xX2cfxX2exX17xX3xXc4xX72dxX3xXexX1xX6xXbaxX3xX17xXdxX6xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX25xX26xX3xX2exf63cxXbxX3xXexXdxX270xX2exX3xXc4xX72dxX3x137e9xX15xfe7bxX3xXexX305xX3xX2exX17xX26xX60xX3xXexX1xX5bxX2exX17xX3xXc1xX19xX81xX3xX21xd866xX2exX3xX1xX7dfxXexX3xX2xX2e9xX3xX17xXdxX344xX3xX2exX17xX26xX60xX3xX1bxX3c1xX45xX557xX45xX285xX3c1xX2xX3bbxX3xXexX33axXdxX3xXexX31xX277xX3xX7xX39xX3xX5axX5bxX2exX17xX3xXexX60xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX6bxXbxX3xX57xX6xX2exX1xX3xX7xX74xX3xX2xX3xX3bxX26xX3xXcxX7cxX2exX1xX3xX1xX81xX82xX4xX3xX85xX17xX87xX2exX3xX1xX26xX2exX17xX3xX85xX5bxX2exX17xX3xX2exX17xX1xXdxX98xXbxX3xX25xX26xX3xX9exX1xX19xXexX3xXexX31xXdxXa6xX2exX3xX2exX5bxX2exX17xX3xXexX1xX5bxX2exX3xXb3xXdxX98xXexX3xX85xX6xXbaxX3xXbcxXbdxX17xX31xXdxXc1xX6xX2exXc4xXc5xXc6xX3xX5axX1xXdxX3xX2exX1xX19xX2exX1xX3xX1xX15xX60xX98xX2exX3xX3bxX3cxX3dxX2exX17xX3xX41xX1xX32xX3xXe2xX3xX3bxX26xX3xXcxX7cxX2exX1xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX81xX57xX60xXaxX12xXcxXdxX270xX2exX3xX21xX82xXexX3xXexX31xX3cxX2a1xX4xX3xX2exX7bdxXbxX3xX25xX26xX81xX3xXexX26xXdxX3xXc4xX1xX81xX2dxX2exXc6xX3xX0xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xX0xX15xX12xX5axX5bxX2exX17xX3xXexX60xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX6bxXbxX3xX57xX6xX2exX1xX3xX7xX74xX3xX2xX3xX3bxX26xX3xXcxX7cxX2exX1xX0xX45xX15xX12xX0xX45xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xX127xX3xX1exX74xX3xXexX26xXdxX3xXc4xX1xX81xX2dxX2exX3xX7xX74xXc6xX3xX0xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xX0xX15xX12xX1bxX557xX3c1xX557xX285xX3c1xX2xX3c1xX3c1xX2e9xX2e3xX2xX287xX0xX45xX15xX12xX0xX45xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xX3xXexX33axXdxX3xX85xX17xX87xX2exX3xX1xX26xX2exX17xX3xX85xX5bxX2exX17xX3xX2exX17xX1xXdxX98xXbxX3xX25xX26xX3xX9exX1xX19xXexX3xXexX31xXdxXa6xX2exX3xX2exX5bxX2exX17xX3xXexX1xX5bxX2exX3xXb3xXdxX98xXexX3xX85xX6xXbaxX3xXbcxXbdxX17xX31xXdxXc1xX6xX2exXc4xXc5xXc6xX3xX5axX1xXdxX3xX2exX1xX19xX2exX1xX3xX1xX15xX60xX98xX2exX3xX3bxX3cxX3dxX2exX17xX3xX41xX1xX32xX3xXe2xX3xX3bxX26xX3xXcxX7cxX2exX1xX127xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX81xX57xX60xXaxX12xXcxf5c7xX3xX4xX1xa569xX4xX3xXc1xX19xX2exX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX57xcd9bxX3xXc4xXdxX7dfxX2exXc6xX3xXb3xX26xX81xX3xX1xX300xXdxX3xX2xX288xX3xX17xXdxX344xX3xX3c1xX3c1xX3xXbxX1xX138xXexX3xX2exX17xX26xX60xX3xX3c1xX2xX45xX287xX45xX285xX3c1xX2xX3bbxX3xXexX33axXdxX3xXexX31xX277xX3xX7xX39xX3xX5axX5bxX2exX17xX3xXexX60xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX6bxXbxX3xX57xX6xX2exX1xX3xX7xX74xX3xX2xX3xX3bxX26xX3xXcxX7cxX2exX1xX127xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX81xX57xX60xXaxX12xX41xX2dexX2exX1xX3xXbaxX344xXdxX3xX4xX19xX4xX3xXexX9c6xX3xX4xX1xX9caxX4xX13dxX3xX4xX19xX3xX2exX1xX87xX2exX3xX4xX133xX3xX2exX1xX15xX3xX4xd39dxX15xX3xX21xX7dfxX2exX3xXexX1xX6xXbaxX3xX17xXdxX6xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX127xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX81xX57xX60xXaxX12xX0xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xX33dx131e1xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX7dfxXexX3xX13fxXdxX2exX3xX5xXdxX32xX2exX3xX1xX98xXc6xX3xX0xX45xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX81xX57xX60xXaxX12xXe2xX3xX85xX17xX87xX2exX3xX1xX26xX2exX17xX3xX85xX81xbf3axX9exXcxX85xXcxX3xXb3xXdxX98xXexX3xX85xX6xXbaxX3xXbcxXbdxX17xX31xXdxXc1xX6xX2exXc4xXc5xX3xXe2xX3xX5axX85xX3xX1xX15xX60xX98xX2exX3xX3bxX3cxX3dxX2exX17xX3xX41xX1xX32xX3xXe2xX3xX3bxX26xX3xXcxX7cxX2exX1xX3xX1b5xX1b5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX81xX57xX60xXaxX12xXe2xX3xX5axX5bxX2exX17xX3xXexX60xX3xX21xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1xX6bxXbxX3xX57xX6xX2exX1xX3xX7xX74xX3xX2xX3xX3bxX26xX3xXcxX7cxX2exX1xX127xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX81xX57xX60xXaxX12xX13xX45xX4xXc6xX3xX1exX74xX3xX285xX557xX287xX3xX13xX3cxX344xX2exX17xX3xX85xX17xX15xX60xd41cxX2exX3xX1fxX15xX13dxX3xXexX1xX26xX2exX1xX3xXbxX1xX74xX3xX3bxX26xX3xXcxX7cxX2exX1xX127xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX81xX57xX60xXaxX12xX13xXcxXc6xX3xX3c1xX1bxX3bbxX2e9xX127xX285xX288xX557xX2xX2e3xX557xX3xX1xX81xX82xX4xX3xX3c1xX3bbxX2xX285xX127xX287xX3bbxX3bbxX127xX3c1xX285xX2e3xX197xX3x11562xX10xXc1xX7xXdxXexX10xXc6xX3xX57xX6xX15xX17xXdxX6xX1xX6xXexXdxX2exX1xX127xX25xX2exX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX81xX57xX60xX3xXbxX5axX10xX2exXexX10xX31xXaxX12xX0xXdxXbaxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xXexX1xX15xXbaxXc1xX3xX57xX1xXdxX57xX10xX3xXdxX5axX10xX2exXexX10xX31xXaxX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXax9f61xXdxX57xXexX1xXc6xX3xX1bxX557xX3c1xXbxX13fxX197xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXc6xX3xX1bxX3c1xX3c1xXbxX13fxX197xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc6xX45xX45xXdxX127xXc1xX6xX81xX1xX6xXexXdxX2exX1xX127xX25xX2exX45xX2exX10xXc41xX7xX45xX2xX3bbxX285xX557xX45xX557xX2e9xX57xX1bxX3c1xX287xX3c1xX557xX2xX2e9xXexX2e9xX1bxX288xX557xX5xX2xXe2xX17xX17xX17xX17xX17xX127x1171exXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX21xX14xXexX3xX25xX26xX3xXexX26xXdxX3xX7xX2dxX2exX3xXexX31xX32xX2exX3xX21xX14xXexX3xX39xX3xX3bxX3cxX3dxX2exX17xX3xX41xX1xX32xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX81xX57xX60xXaxX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13fxXexXe2xX6xX5xXdxX17xX2exXc6xX3xX31xXdxX17xX1xXexX197xXaxX12xX0xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xX146xX1b5xX1a9xX33dxX3xX13xX21bxX5axX3xX0xX45xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX81xX57xX60xXaxX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13fxXexXe2xX6xX5xXdxX17xX2exXc6xX3xX31xXdxX17xX1xXexX197xXaxX12xX0xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xXcxX31xXa74xX2exX3xXb3xXdxX7dfxXexX3xX85xX17xXaaaxX4xX0xX45xX7xXexX31xX81xX2exX17xX12xX0xX45xXbxX12