Đấu giá 2 lô hàng bị tịch thu sung quỹ nhà nước
Lô 01: Nồi cơm điện nhãn hiệu KS-18E_SHARP 1,8 lít; nồi cơm điện nhãn hiệu KS-1800-SHARP 1,8 lít; nước giặt quần áo nhãn hiệu KODOMO loại 3.000 ml. Lô 02: Vỏ chai LPG, nhãn hiệu DAI HAI PETROL loại 12 kg.
45f6x7d39x5c7ax71f4x7a49xa38cxb82ex9726x5668xX7xcc71xc1afxdb14x6e65x7039x926bxX5x611bxXaxaa48x64e3x74d9x6c5fxX3xd18axXdxb97axX3xdb7dxX3xX5x8d6exX3xX1x7e96x7fd2xX17xX3xad04xe428xX3xXexX26xX4xX1xX3xXexX1xX15xX3xX7xX15xX22xX17xX3xa10fxX15xcadcxX3xX22xX1xX21xX3xX22x9916xd836xX4xX0x7abdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa8b3xX10xX6xc7caxXaxX12x5717xX1exX3xc69axX2xa1f8xX3x617exa405xXdxX3xX4x73a5xd1acxX3xd801xXdxc8d7xX22xX3xX22xX1x505dxX22xX3xX1xXdxX69xX15xX3xe249x9c71x6ad2xX2xe795xd56axb020xX77xX52x9adax7407x7ec5xX3xX2xd1c7xX7axX3xX5xeb19xXex9b34xX3xX22xX60xXdxX3xX4xX64xX65xX3xX67xXdxX69xX22xX3xX22xX1xX6exX22xX3xX1xXdxX69xX15xX3xX76xX77xX78xX2xX7axX5bxX5bxX78xX77xX52xX7fxX80xX81xX3xX2xX84xX7axX3xX5xX88xXexX8axX3xX22xX3fxX40xX4xX3xX17xXdx8c31xXexX3xX36xX15x7cedxX22xX3xX19x8ef9xX3xX22xX1xX6exX22xX3xX1xXdxX69xX15xX3xX76xcb9dx6e44xXd7xcfa4xXd7xX3xX5xXcaxcf05xXdxX3xe1eex7e2bxX5bxX5bxX5bxX3xX65xX5xXe3xX3xX58xX1exX3xX5bxX1bxX5dxX3x76b9xa232xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX58xX81x9a3bxX84xX3xX22xX1xX6exX22xX3xX1xXdxX69xX15xX3xXd8xX7fxdb9cxX3xX52xX7fxX10cxX3xX81xX7bxXcxX80xXd7xX58xX3xX5xXcaxXdfxXdxX3xX2xX1bxX3x6d5cxX17xXe3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd603xXcaxX55x5b1fxXaxX3xX7xXexX136xX5xX10xX9xXaxXexX10xe36dxXexX78xX6xX5xXdxX17xX22xX5dxX3xX4xX10xX22xXexX10x9861xX8axXaxX12xXcxX52xaf88xX5fxXfdxX3xX133x7878xXd7xX3xX133xX15cxX5fxX3xX13x7d8ex48d6xX3xXfdxX10cxX15cxX3xXcxb226xX10cxX3xX77x68e7xX5fxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXcaxX55xX136xXaxX3xX7xXexX136xX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexX78xX6xX5xXdxX17xX22xX5dxX3xX4xX10xX22xXexX10xX151xX8axXaxX12xXcxX151xX15xX22xX17xX3xXexb60cxX65xX3xXd8xX26xX4xX1xX3x5fa5x943axX3xX25xX19xX22xX3xX67xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX21xXdxX3xX7xa518xX22xX3xXexd10bxX22xX1xX3xX25xX19xX22xX3xX67xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX3xX5xX1exX3xX1xX21xX22xX17xX3xX25xX26xX3xXexX26xX4xX1xX3xXexX1xX15xX3xX7xX15xX22xX17xX3xX36xX15xX38xX3xX22xX1xX21xX3xX22xX3fxX40xX4xX3xX55xXcaxX3xb36exX1xXdxX3xX4xX1b3xX4xX3x55f7xX15xX1c6xX22xX3xX5xb040xX3xXexX1xX26xX3xXexX151xX3fx6803xX22xX17xX3xX52xX21xX3xXcx5f70xX22xX1xX3x9a60xX136xX3xX36xX15xX136x4a8dxX22xX84xX3xX4xX1b3xX3xXexX1x641axX3xX22xX1xX3fxX3xX7xX6xX15xX5dxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXcaxX55xX136xXaxX12xX0xX7xXexX151xXcaxX22xX17xX12xX58xX1exX3xX5bxX2xX5dxX0xX43xX7xXexX151xXcaxX22xX17xX12xX3xX5fxX60xXdxX3xX4xX64xX65xX3xX67xXdxX69xX22xX3xX22xX1xX6exX22xX3xX1xXdxX69xX15xX3xX76xX77xX78xX2xX7axX7bxX7cxX77xX52xX7fxX80xX81xX3xX2xX84xX7axX3xX5xX88xXexX8axX3xX22xX60xXdxX3xX4xX64xX65xX3xX67xXdxX69xX22xX3xX22xX1xX6exX22xX3xX1xXdxX69xX15xX3xX76xX77xX78xX2xX7axX5bxX5bxX78xX77xX52xX7fxX80xX81xX3xX2xX84xX7axX3xX5xX88xXexX8axX3xX22xX3fxX40xX4xX3xX17xXdxXc1xXexX3xX36xX15xXc6xX22xX3xX19xXcaxX3xX22xX1xX6exX22xX3xX1xXdxX69xX15xX3xX76xXd7xXd8xXd7xXdaxXd7xX3xX5xXcaxXdfxXdxX3xXe2xXe3xX5bxX5bxX5bxX3xX65xX5xXe3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXcaxX55xX136xXaxX12xX0xX10xX65xX12xXfdxXdxX19xX3xX121xX1xdcedxXdxX3xX67xXdxX237xX65xX5dxX0xX43xX10xX65xX12xX3xX1bxX1bxXe3xc622xX5bxX5bxXe3xX5bxX5bxX5bxX3xX67xX60xX22xX17xX8axX3xXexXdxX22exX22xX3xX67xXc1xXexX3xXexX151xX3fxX40xX4xX5dxX3xXe2xXe3xX5bxX5bxX5bxXe3xX5bxX5bxX5bxX3xX67xX60xX22xX17xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXcaxX55xX136xXaxX12xX0xX7xXexX151xXcaxX22xX17xX12xX58xX1exX3xX5bxX1bxX5dxX0xX43xX7xXexX151xXcaxX22xX17xX12xX3xXf3xXf4xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX58xX81xXfdxX84xX3xX22xX1xX6exX22xX3xX1xXdxX69xX15xX3xXd8xX7fxX10cxX3xX52xX7fxX10cxX3xX81xX7bxXcxX80xXd7xX58xX3xX5xXcaxXdfxXdxX3xX2xX1bxX3xX121xX17xXe3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXcaxX55xX136xXaxX12xX0xX10xX65xX12xX0xX7xXexX151xXcaxX22xX17xX12xX2xXe3xX3xXfdxXdxX19xX3xX121xX1xX319xXdxX3xX67xXdxX237xX65xX5dxX0xX43xX7xXexX151xXcaxX22xX17xX12xX0xX43xX10xX65xX12xX3xe369xX7axXe3xX5bxX5bxX5bxXe3xX5bxX5bxX5bxX3xX67xX60xX22xX17xX8axX3xXexXdxX22exX22xX3xX67xXc1xXexX3xXexX151xX3fxX40xX4xX5dxX3x799axXe3xX5bxX5bxX5bxXe3xX5bxX5bxX5bxX3xX67xX60xX22xX17xXe3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXcaxX55xX136xXaxX12xX78xX3xX81xX1xX88xX3xXexX1xX6xX65xX3xX17xXdxX6xX3xX67xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX5dxX3xX2xX5bxX5bxXe3xX5bxX5bxX5bxX3xX67xX60xX22xX17xX43xX67xX64xX22xX3xXexX1xX6xX65xX3xX17xXdxX6xXe3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXcaxX55xX136xXaxX12xX78xX3xX205xX1xXdxX3xXbxX1xX88xX3xX65xX15xX6xX3xX1xX60xX3xX7xX64xX5dxX3xX2xX5bxX5bxXe3xX5bxX5bxX5bxX3xX67xX60xX22xX17xX43xX25xe5aexXe3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXcaxX55xX136xXaxX12xbee4xXcxX1xX1exX22xX17xX3xXexXdxX22xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxe077xXexX3xX1b2xX22exX3xX1xX21xX22xX17xX3xX1x8567xX6xX3xX4xX4d8xX3xXexX151xXcaxX22xX17xX3xX1xX60xX3xX7xX64xX3xX67xX14xX15xX3xX17xXdxX19xb3e9xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXcaxX55xX136xXaxX12xX0xX10xX65xX12xX0xX7xXexX151xXcaxX22xX17xX12xX1bxXe3xX3xXcxX1xX21cxXdxX3xX17xXdxX6xX22xX3xX142xX10xX65xX3xXexX21xXdxX3xX7xX1c6xX22xX84xX3xX67xc115xX22xX17xX3xX121xX213xX3xXexX1xX6xX65xX3xX17xXdxX6xX3xX67xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX84xX3xX22xX4a4xXbxX3xXexXdxX22exX22xX3xX67xXc1xXexX3xXexX151xX3fxX40xX4xX5dxX0xX43xX7xXexX151xXcaxX22xX17xX12xX0xX43xX10xX65xX12xX3xXcx692cxX3xX22xX17xX21xX136xX3xXexX1xX1exX22xX17xX3xX25xX19xXcaxX3xX67xX4ccxX22xX3xX2x7f6cxX1xX84xX3xX22xX17xX21xX136xX3xX1bxX7axX43xX2xX2xX43xX1bxX5bxX2xX580xX84xX3xXexXdfxXdxX3xXcxX151xX15xX22xX17xX3xXexX1aaxX65xX3xXd8xX26xX4xX1xX3xX1b2xX1b3xX3xX25xX19xX22xX3xX67xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX21xXdxX3xX7xX1c6xX22xX3xXexX1caxX22xX1xXe3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXcaxX55xX136xXaxX12xX0xX10xX65xX12xX0xX7xXexX151xXcaxX22xX17xX12xXe2xXe3xX3xX13xX26xX6xX3xX67xXdxX237xX65xX3xX142xX10xX65xX3xXexX21xXdxX3xX7xX1c6xX22xX5dxX0xX43xX7xXexX151xXcaxX22xX17xX12xX0xX43xX10xX65xX12xXcxXdfxXdxX3xXexX151xX1b3xX3xX7xX319xX3xX205xX1xXdxX3xX4xX1b3xX4xX3xX20dxX15xX1c6xX22xX3xX5xX213xX3xXexX1xX26xX3xXexX151xX3fxX21cxX22xX17xX3xX52xX21xX3xXcxX224xX22xX1xXe3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXcaxX55xX136xXaxX12xX0xX10xX65xX12xX0xX7xXexX151xXcaxX22xX17xX12xX3f5xXe3xX3xXcxX1xX21cxXdxX3xX17xXdxX6xX22xX3xXex81fexX3xX4xX1xabfcxX4xX3xX25xX19xX22xX3xX67xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX5dxX0xX43xX7xXexX151xXcaxX22xX17xX12xX0xX43xX10xX65xX12xX3xX7axX1xX84xX3xX22xX17xX21xX136xX3xX1bx594axX43xX2xX2xX43xX1bxX5bxX2xX580xX84xX3xXexXdfxXdxX3xXcxX151xX15xX22xX17xX3xXexX1aaxX65xX3xXd8xX26xX4xX1xX3xX1b2xX1b3xX3xX25xX19xX22xX3xX67xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX21xXdxX3xX7xX1c6xX22xX3xXexX1caxX22xX1xXe3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXcaxX55xX136xXaxX12xX13xX26xX6xX3xX4xX1xX1caxX5dxX3xX7xebd5xX3xX2xX580xX580xX84xX3xX67xX3fxX21cxX22xX17xX3xX52xX21xX3xX52xX15xX136xX3xXcxa3c2xXbxX84xX3xXexX1xX21xX22xX1xX3xXbxX1xX6edxX3xX52xX21xX3xXcxX224xX22xX1xX84xX3xXexX1caxX22xX1xX3xX52xX21xX3xXcxX224xX22xX1xXe3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXcaxX55xX136xXaxX12xX13xXdxX69xX22xX3xXexX1xXcaxXdfxXdxX5dxX3xX5bxXe2xX694xXe2xX3xX32axX416xX694xX694xX694xX694xXe3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXcaxX55xX136xXaxX12x5283xX10xX25xX7xXdxXexX10xX5dxX3xX1xXexXexXbxX5dxX55xX6xX15xX17xXdxX6xXe3xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe3xX17xXcaxX1b2xXe3xX1b2xX22xX0xX43xXbxX12