Cầu thủ dùng chiêu “ve sầu thoát xác” để tránh thẻ đỏ
“Các cầu thủ đã diễn rất tốt nhưng trọng tài rất tiếc”, một CĐV hài hước.
1b6cx959ax6c49x83d7xb0c7x6d13xb30ex8e7bx79fcxX7x9185xb67ax2666x6d09x5d5fx27cexX5x5959xXax7ed5x658fxb02ax7b59xX3xXexX1xab75xX3xa5d6x2f85x96afx6fe2xX3xX4xX1xXdx37a4xX15xX3x694bx67f8xX10xX3xX7xX14xX15xX3xXexX1x80b8xaf52xXexX3x56b4xX31xX4x6becxX3x60e8x63d0xX3xXex8fc3xX31xX1dxX1xX3xXexX1x7e30xX3xX39x283bxX0x58d3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9ab7xX10xX6xX1bxXaxX12xX26xX13xX31xX4xX3xX4xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX39x4670xX3xX1bxXdx60e3xX1dxX3xX3dx36fexXexX3xXex642dxXexX3xX1dxX1x9425xX1dxX1exX3xXexX3dxa275xX1dxX1exX3xXex37e5xXdxX3xX3dxX74xXexX3xXexXdx6aecxX4xX37x353axX3x4308x7a32xXexX3xX13x597axb69cxX3xX1xX88xXdxX3xX1xX7dx2a65xX4xb437xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4a3fxX30xX1bxb18bxXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexb5dbxX6xX5xXdxX1exX1dx26f5xX3xX4xX10xX1dxXexX10xX3dx2982xXaxX12xX0xXdxX96xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX96xX4xX10xXc7xX30x30dex3754xX10xX4xXexX3xX1bxX1exX96xX10xX1bxXdxX6xX3xX27xXdxX1bxX10xX30xX3xX96xXbxabf1xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXax7cf8xXdxX1bxXexX1xXcdxX3x5b63xX2x6455xXbxX34xXd5xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexXcdxX3x70a9xXffxXffxXbxX34xXd5xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX49xX6xXbxXbxX7xX49xX30xXbxX10xX1dxX49xX96xX10xX1bxXdxX6xX49xXexX1xX15xX96xXe9x6ae5xXbxX9xX1dxX10xX109xX7xX49xX112x2b3bxX14bx4decxX49xX2xX11fxX14dxX1bxX112xX14bx4969xX2xXffx8301xX14dxXex5a0dxX14dxX14bxX14dxX5xX14dxXc7xX4xX6xX15xXc7xXexX1xX15xXa6xX1exXdx5836xXaxX3xX1bxX6xXexX6xXc7xXexXb9xXbxX10xX9xXaxX27xXdxX1bxX10xX30xX49xX96xXbxXffxXaxX3xX1bxX6xXexX6xXc7xX10xX1dxX4xX30xX1bxX10xX9xXax7692xX9cxX15bxX15bxX34x3859xX1xX9cxb4dbxX14bxX14bxX11fxX10xX14bxX158x2529xX1exX109xX197x885dxXb9xX16cxX1bxX1a5xad92x9271xX158xX1bx1d95xXexXe9xX14bxXe9xX11fx6cefxX1a1xX197xXeax4b8axXffxX1b4xX9cxX4xXeaxX96xX6xX1bxX49xX109xX1dxX15xX16cxX1exX1a1xX1a1x3f00xX1aexX4xX2xX27x9bf1xX109xX9cx2b79xX112xXb6xX1abx94a1xX197xb155xX2xX30x3147xX11fxX27xX27xX1a1xX155xX1b4xX1aexX155xX4xXb9xX1d1xX112xXb6xXbxX49xX1exX11fxX96x6328x74bexX34xXffxXb9xX158xX5xX1c9xX3dxX1aexX109xX112xX15bxX4xX34xXeaxXbxXdxX27xa61dxX158xXdxX112xX197x7e91xX1b4xX158xX1dxX14bxX14dxX1edxX4xX11fxX1eexb40fxX2xX158xX1edxX1b8xX205xX1d7xXaxX3xX1bxX6xXexX6xXc7xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX30xX1bxXb9xX3xXbxX13xX10xX1dxXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexXc7xX6xX5xXdxX1exX1dxXcdxX3xX4xX10xX1dxXexX10xX3dxXd5xXaxX12xX0xXdxX96xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1bxXexX1xX15xX96xXe9xX3xX1bxX1xXdxX1bxX10xX3xXdxX13xX10xX1dxXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX109xXdxX1bxXexX1xXcdxX3xX110xX2xX112xXbxX34xXd5xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexXcdxX3xX11fxX110xX14dxXbxX34xXd5xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXcdxX49xX49xXdxXa6xXe9xX6xX30xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXa6xX27xX1dxX49xX1dxX10xX109xX7xX49xX112xX14bxX14bxX14dxX49xX2xX11fxX14dxX1bxX112xX14bxX155xX2xX158xX14bxX15bxXexX14dxX158xX158xX11fxX5xX15bxXc7xX4xX6xX15xXc7xXexX1xX15xXa6xX1exXdxX16cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX23xX15xX3xX26xX27xX10xX3xX7xX14xX15xX3xXexX1xX30xX31xXexX3xX34xX31xX4xX37xX3xX39xX3axX3xXexX3dxX31xX1dxX1xX3xXexX1xX44xX3xX39xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX30xX15xX3dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xX9cxX1dxX10xX34xXbxX3dxX10xX7xX7xX0xX49xXbxX12