Cầu thủ dùng chiêu “ve sầu thoát xác” để tránh thẻ đỏ
“Các cầu thủ đã diễn rất tốt nhưng trọng tài rất tiếc”, một CĐV hài hước.
9516x143b0x15814x15de0xe9a4x15a55x14b40xec5fx1213axX7x162ffxfcc6xc1acx13d92xd89cx12043xX5x953axXax15242xac51x1145axa3faxX3xXexX1xe980xX3x13c5fx1280bxe21cxf35exX3xX4xX1xXdx15f03xX15xX3x97dfx1237fxX10xX3xX7xX14xX15xX3xXexX1xb0cdxd614xXexX3x13985xX31xX4x140adxX3xc3d3x15fb4xX3xXex14c8dxX31xX1dxX1xX3xXexX1xf42exX3xX39xe1a4xX0x9678xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10a1exX10xX6xX1bxXaxX12xX26xX13xX31xX4xX3xX4xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX39x13017xX3xX1bxXdx9ef9xX1dxX3xX3dxf4c1xXexX3xXexf2a8xXexX3xX1dxX1x11206xX1dxX1exX3xXexX3dxe8e6xX1dxX1exX3xXex118a0xXdxX3xX3dxX74xXexX3xXexXdx13155xX4xX37xf638xX3x1588cx13d84xXexX3xX13x148f8xc09fxX3xX1xX88xXdxX3xX1xX7dx1573fxX4x128c2xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxac0exX30xX1bxb9edxXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexd5d2xX6xX5xXdxX1exX1dx127f9xX3xX4xX10xX1dxXexX10xX3dx96b4xXaxX12xX0xXdxX96xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX96xX4xX10xXc7xX30x11d3ex13a83xX10xX4xXexX3xX1bxX1exX96xX10xX1bxXdxX6xX3xX27xXdxX1bxX10xX30xX3xX96xXbx12499xXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxa5c5xXdxX1bxXexX1xXcdxX3xa4bcxX2x10983xXbxX34xXd5xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexXcdxX3xb101xXffxXffxXbxX34xXd5xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX49xX6xXbxXbxX7xX49xX30xXbxX10xX1dxX49xX96xX10xX1bxXdxX6xX49xXexX1xX15xX96xXe9xd2b2xXbxX9xX1dxX10xX109xX7xX49xX112x10b46xX14bxf982xX49xX2xX11fxX14dxX1bxX112xX14bxe3f4xX2xXffxf26axX14dxXexd932xX14dxX14bxX14dxX5xX14dxXc7xX4xX6xX15xXc7xXexX1xX15xXa6xX1exXdx14a05xXaxX3xX1bxX6xXexX6xXc7xXexXb9xXbxX10xX9xXaxX27xXdxX1bxX10xX30xX49xX96xXbxXffxXaxX3xX1bxX6xXexX6xXc7xX10xX1dxX4xX30xX1bxX10xX9xXaxa344xX9cxX15bxX15bxX34x15260xX1xX9cx158dbxX14bxX14bxX11fxX10xX14bxX158x156b4xX1exX109xX197x12c1cxXb9xX16cxX1bxX1a5x11ffdxb42dxX158xX1bx153c8xXexXe9xX14bxXe9xX11fx113caxX1a1xX197xXeaxd7cbxXffxX1b4xX9cxX4xXeaxX96xX6xX1bxX49xX109xX1dxX15xX16cxX1exX1a1xX1a1xa445xX1aexX4xX2xX27x116b3xX109xX9cx10d65xX112xXb6xX1abxeacfxX197x15d7cxX2xX30x10ec3xX11fxX27xX27xX1a1xX155xX1b4xX1aexX155xX4xXb9xX1d1xX112xXb6xXbxX49xX1exX11fxX96xbdedx15175xX34xXffxXb9xX158xX5xX1c9xX3dxX1aexX109xX112xX15bxX4xX34xXeaxXbxXdxX27x10f27xX158xXdxX112xX197xc611xX1b4xX158xX1dxX14bxX14dxX1edxX4xX11fxX1eex16286xX2xX158xX1edxX1b8xX205xX1d7xXaxX3xX1bxX6xXexX6xXc7xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6xX30xX1bxXb9xX3xXbxX13xX10xX1dxXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX34xXexXc7xX6xX5xXdxX1exX1dxXcdxX3xX4xX10xX1dxXexX10xX3dxXd5xXaxX12xX0xXdxX96xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1bxXexX1xX15xX96xXe9xX3xX1bxX1xXdxX1bxX10xX3xXdxX13xX10xX1dxXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX109xXdxX1bxXexX1xXcdxX3xX110xX2xX112xXbxX34xXd5xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexXcdxX3xX11fxX110xX14dxXbxX34xXd5xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXcdxX49xX49xXdxXa6xXe9xX6xX30xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXa6xX27xX1dxX49xX1dxX10xX109xX7xX49xX112xX14bxX14bxX14dxX49xX2xX11fxX14dxX1bxX112xX14bxX155xX2xX158xX14bxX15bxXexX14dxX158xX158xX11fxX5xX15bxXc7xX4xX6xX15xXc7xXexX1xX15xXa6xX1exXdxX16cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX23xX15xX3xX26xX27xX10xX3xX7xX14xX15xX3xXexX1xX30xX31xXexX3xX34xX31xX4xX37xX3xX39xX3axX3xXexX3dxX31xX1dxX1xX3xXexX1xX44xX3xX39xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX30xX15xX3dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xX9cxX1dxX10xX34xXbxX3dxX10xX7xX7xX0xX49xXbxX12