Olympic PyeongChang​: Lễ bế mạc đầy màu sắc​, đậm chất văn hóa
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, sau hơn hai tuần tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, Thế vận hội mùa Đông lần thứ 23 - Olympic PyeongChang 2018 với khẩu hiệu “Đam mê, Kết nối” đã kết thúc.
e434x14640x102b6x16567x12989x104c5x11f75x101d8x17104x13c45xe878x14ac5x1722ex11606x11f22x12713xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax118a0x15d19x14b12xXexX0xf2a8xXaxX17xX18xX19xXexX0x10d22x14145xX19x14976xXexX0xXax105e1xX9x1645dxXdxX18x109a6xX2fxfc10x16c91x13f78xX5xe74fxXbxXdxX17xX32xXexX3xXdxX26xXcxX33xX35xX2cxX9xX7xX26xX17xX24x100aex12fd0xX4xXaxX18xX47xX48x16695x12400xX9x1323bx15a63xX9xX23x12317xX9xXcx15501xX2cxX9x14917x11b95xX26xX9xXcx12ddcx102f7xX9xX2fx11bb0xX2cxX4exff51xX9xX5bx1444exXcxX9xX2cxXax15a47xXbxX9x15101x1456exX47xX9xXax12202xX18xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x11159xX17xX18xX19xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX33xXaxX77xX47xX48xX9xX72xX35x1752exX47xX9xX5xX5x13878x11be0xecc2xX9xXbxX58xX35xX9xX89xX60xX47xX9x12823xX61x118b2xX2cxX67xX9xX2fxX18xX61xX9xXaxe949xX47xX9xXaxX18xX35xX9xXbxX61xX5cxX47xX9xXbxe4afxX18xX47xXaxX9xXbxX60xX35xX9xX2fx11ce2xX35xX9xX47x16520xX35xX9xX72xX60xX9xXaxX6fxX33xX9xX19xe60cxX47xX67xX9xX5xXaxX55xX9xX72xX6axX47xX9xXax15fd2xX35xX9xXcx1638exX18xX9x10fc8xXcfxX47xX48xX9xXdxX5cxX47xX9xXbxXax126c7xX9x12f8dx11fddxX9x10087xX9xX3xXdxX26xXcxX33xX35xX2cxX9xX7xX26xX17xX24xX47xX48xX4xXaxX18xX47xX48xX9xXffx11db5xX2ax144cfxX9xX72x174e2xX35xX9x17469xXax14653xX61xX9xXaxX35xf7f4xX61xX9x11011xXf2xX18xXcxX9xXcxX9cxX67xX9x14d7fxX55xXbxX9xX47xXafxX35xfc49xX9xX5bxfaa3xX9xX121xX55xXbxX9xXbxXaxf178xX2cx10d72xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x13aa8xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xXaxXc5xX17xf206xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX4fxX1cxX1cxX35xXcxX48xX148xX72xX35xX17xXbxX47xX18xXcxX33xXdxX61xX2fxX148xX72xX47xX1cxXbx164d1xX183xX119xX1cx157bdxX33xXdxX24xX18xX19xX17xX19xX1cxf59exXbxX33xX26xX17xXdxX18xX48xXbxX33xX26xX1cxXffxX119xX2axX11bx1433dxX119xXffxX1a0xXffx159cexX1cxX3xXdxX26xXcxX33xX35xX2cxX1a0xX7xX26xX17xX24xX47xX48xX2cxXaxX18xX47xX48xX1a0xX1a0xX23xX17xX18xX1a0xXcxX18xX2cxX1a0xX2axX148x12022xX33xX48xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX2fxXc5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4fxX1cxX1cxX35xX148xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxX148xX72xX47xX1cxX47xX17x1470bxX2fxX1cxX2axX11bxX119x11c2dxX1cxX2axX119xX1a5xX19xX2axX119x127f3xX1a5xX100xX1a5xX183xXbxXffxX183xXffxX119xXdxX119xX148xX1c6xX33xX48xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX24xXdxX26xXcxX33xX35xX2cxX9xX9xXdxX17xX9xX23xX17xX9xXcxX18xX2cxX9xX19xX18xX26xX9xXcxX18xX61xX9xX9xX19xX18xXcxX9xX2cxXaxX18xXbxX9xX72xX18xX47xX9xXaxX24xX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x15906xXbxX102xX18xXdxX35xX48xX47xX4fxX9xX1c6xX61xX2fxXbxX35xX164xX26xfff6xX32xXexXadxX61xX18xX47xX48xX9xX2cx12940xX47xXaxX9xXdxX52xX9xX23xX55xX9xXcxX58xX2cxX9xX3xXdxX26xXcxX33xX35xX2cxX9xX7xX26xX17xX24xX47xX48xX2cxXaxX18xX47xX48xX9xXffxX119xX2axX11bxX148xX9x10673xXa3xX48xX61x10155xX47xX4fxX9xec5exX17xX61xXbxX17xXc5xX2fx1473fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXexX158xX61xXd3xX35xX9xXdxX52xX9xX23xX55xX9xXcxX58xX2cxX9xX5bx15412x13a3axX2cxX9xX23xX64xXbxX9xX5bxX5cxX61xX9xX72xX60xX24xX9xXdxX146xX2cxX9xXffxX119xX9xX48xX35x12b84xX9xX2aaxX48xX35xX2f8xX9xX5bx139e8xX18xX9xX33xXaxX2dfxXb8xX47xX48xX67xX9xXbxXfdxX2cxX9xX2axX11bxX9xX48xX35xX2f8xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX48xX35xX2f8xX9xXa2xX35xX128xXbxX9xXa3xX18xXcxX2b9xX9xX48xX2aexXcxX9x146e7xX9xXcxX60xX47xX9xXbxXc5x130e5xX47xXaxX9xX19xX35xX52xX47xX9xX5bx13aabxX9xX2cxX18xX24xX9xXbxX35xX47xXaxX9xXbxXaxX5cxX47xX9xXbxXaxX35xX9xX5bxX6fxX61xX9xX72xX60xX9xXbxX5cxXcxX9xX47xXaxX335xX47xX9xXbxX2dfxXb8xX47xX48xX9xXdxX18xX35xX9xX72xX11exX35xX9xXbxXaxXcfxX47xX48xX9xX5bxX35xX128xX33xX9xXaxe8bcxX18xX9xX23xX335xX47xXaxX148xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXexXa3xX2dfxX11exX2cxX9xX2cxXaxefccxX9xX47xXaxX60xX9xX89xX60xX47xX9xXadxX61xXafxX2cxX9xX5bxX13exX9xXcxX18xX47xX48xX9xX5bxX55xX47xX9xX2cxXaxX24xX9xX121xXax16c26xX47xX9xX48xX35xX282xX9xX47xXax16c1bxX47xX48xX9xXcxX60xX47xX9xXbxXc5xX335xX47xXaxX9xX19xX35xX52xX47xX9xXcxX13exX47xX9xX47xXaxX13exX47xX67xX9xX5bxX5cxX26xX9xXcxX60xX61xX9xX2fxX64xX2cxX9xX121xX55xXbxX9xXaxX2e0xX33xX9xX48xX35xX3cbxX18xX9xX47xXaxX3cbxX47xX48xX9xXaxX335xX47xXaxX9xX282xX47xXaxX9xX72xX73xX47xX9xXaxX77xX18xX9xX89xX60xX47xX9xXadxX61xXafxX2cxX9xXbxXc5xX61xX26xX33fxX47xX9xXbxXaxXafxX47xX48xX9xX72xX60xX9xXaxX35xX128xX47xX9xX5bxX58xX35xX67xX9xX5bxX2aexX47xX48xX9xXbxXaxX2f8xX35xX9xX72x11c6dxX9xXc5xX18xX9xXaxX335xX47xXaxX9xX282xX47xXaxX9xX89xX60xX47xX9xXadxX61xXafxX2cxX9xXbxXc5xX24xX47xX48xX9xXbxX2dfxXb8xX47xX48xX9xXdxX18xX35xX9xXbxXc5xX9cxX47xX9xX47xX33fxX47xX9xX47xXaxX58xX2cxX9xXbx10003xX9xX47xXaxX3cbxX47xX48xX9xX47xXaxX58xX2cxX9xX33xXaxX123xXcxX9xX134xX102xX33xX24xX33xX9xX5bxX335xX47xXaxX9xX5bxX3c2xXcxX9xX2cxX3a1xX18xX9xX2cxX3c2xX2cxX9xX23xX18xX47xX9xX47xXaxX58xX2cxX9xXbxXc5x14d91xX9xX47xXd3xX35xX9xXbxX35xX55xX47xX48xX9xX47xXaxX2dfxX9xX8xXa1xX3xX67xX9xX4xX51xX148xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXexX158xX9cxX47xX9xX2cxX58xX47xXaxX9xX5bxX77xX67xX9xX121xXaxX3c2xX47xX9xX48xX35xX282xX9xX2cxf8caxX47xX48xX9xXc5xX6fxXbxX9xX33xXaxX6fxX47xX9xX121xXax120adxX2cxXaxX9xXbxXc5xX2dfxX11exX2cxX9xXcxX60xX47xX9xXbxXc5xX335xX47xXaxX9xX19xX35xX52xX47xX9xXax10887xX9xXdxXebxX9xX47xXaxX3cbxX47xX48xX9xXaxX335xX47xXaxX9xX282xX47xXaxX9xXdxX35xX9cxX47xX9xfdd5xX61xX18xX47xX9xXbxX11exX35xX9xX3xXdxX26xXcxX33xX35xX2cxX9xXcxXefxX18xX9xXf2xXcfxX47xX48xX9xX47xX73xXcxX9xXffxX119xXffxXffxX9xX2fxX446xX9xX19xX35xX52xX47xX9xXc5xX18xX9xXbxX58xX35xX9xX158xX64xX2cxX9xX134xX35xX47xXaxX67xX9xX5xXc5xX61xX47xX48xX9xXadxX61xXafxX2cxX9xX19xX2dfxX11exX35xX9xXbxX60xX35xX9xX2cxXaxf6caxX9xX5bxX58xX24xX9xX2cxX3a1xX18xX9xX5bxX58xX24xX9xX19xX35xX52xX47xX9xX47xXd3xX35xX9xXbxX35xX55xX47xX48xX9xX5xXc5xX2dfxXb8xX47xX48xX9xXa3xX48xXaxX128xX9xX190xX2dfxX61xX148xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXexX3xXdxX26xXcxX33xX35xX2cxX9xX7xX26xX17xX24xX47xX48xX2cxXaxX18xX47xX48xX9xXffxX119xX2axX11bxX9xXdxX60xX9xX121x17044xX9xX3xXdxX26xXcxX33xX35xX2cxX9xX5bx1252axX2cxX9xX23xX35xX128xXbxX9xX72xX11exX35xX9xX89xX60xX47xX9xXadxX61xXafxX2cxX9xX72xX60xX9xX5xXc5xX35xX33fxX61xX9xX5xX35xX9cxX47xX148xX9x10190xX26xX9xX23xX18xX47xX9xX3xXdxX26xXcxX33xX35xX2cxX9xX536xX61xXafxX2cxX9xXbxX55xX9xX2aax113a9xX3xX4xX2b9xX9xX5bxX13exX9xX2cxXaxX24xX9xX33xXaxX51dxX33xX9xX5xXc5xX35xX33fxX61xX9xX5xX35xX9cxX47xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX48xX35xX18xX9xXbxXaxX35xX9xX5bxX6fxX61xX9xX100xX9xX23xXebxX9xXcxXcfxX47xX9xX72xX11exX35xX9xX1a5xX9xX47xXebxX35xX9xX19xX61xX47xX48xX67xX9xX48xX2aexXcxX9xXbxXc5xX2dfxX2e0xXbxX9xX23xX73xX47xX48xX9xX47xX48xXaxX128xX9xXbxXaxX61xX6axXbxX9xX5bxXcfxX35xX9xX47xX18xXcxX9xX47xX3cbxX67xX9xXbxXc5xX2dfxX2e0xXbxX9xX23xX73xX47xX48xX9xXbxXafxX2cxX9xX5bxXebxX9xX72xX60xX9xX121xXaxX146xX2cxX9xX2cxXcfxX47xX9xX2cxX5cxX61xX9xXbxXc5xX9cxX47xX9xX23xX73xX47xX48xX9xX47xX3cbxX148xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXexXa3xX48xX24xX60xX35xX9xXc5xX18xX67xX9xX5xXc5xX35xX33fxX61xX9xX5xX35xX9cxX47xX9xX72xX60xX9xX89xX60xX47xX9xXadxX61xXafxX2cxX9xX5bxX13exX9xX47xXaxX6fxXbxX9xXbxXc5xX503xX9xX2fx1137dxX9xX19x15a1dxX47xX48xX9xXbxX9cxX47xX9xX48x10d12xX35xX9xX536xX61xXafxX2cxX9xX48xX35xX18xX9xXdxX60xX9xX32xX134xX24xXc5xX17xX18xX32xX9xX121xXaxX35xX9xX2cxXefxX47xX48xX9xXbxX35xX55xX47xX9xX72xX60xX24xX9xXdxX52xX9xX5bxX60xX35xX9xXbxX58xX35xX9xXdxX52xX9xX121xXaxX18xX35xX9xXcxX58xX2cxX9xX3xXdxX26xXcxX33xX35xX2cxX67xX9xX2cxX5cxXcxX9xXdxX3c2xX9xX2cxX2f8xX9xX2cxXaxX61xX47xX48xX9xX35xX47xX9xXaxX335xX47xXaxX9xX282xX47xXaxX9xX158xX3c2xX47xX9xX5bxX282xX24xX9xX5xXc5xX35xX33fxX61xX9xX5xX35xX9cxX47xX9xXbxXaxXafxX47xX48xX9xX47xXaxX6fxXbxX9xX72xX60xX9xX2fxX70cxX9xX19xX70fxX47xX48xX9xX23xX60xX35xX9xX19x161aexX47xX9xX2cxX18xX9x16d2dxXc5xX35xXc5xX18xX47xX48xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX536xX61xXafxX2cxX9xX2cxX18xX9xXaxX18xX35xX9xX47xX2dfxX11exX2cxX148xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXexXa3xX48xX24xX60xX35xX9xX12bxX19xX6fxX61xX9xX6fxX47xX9xXaxX37dxX18xX9xX23xX335xX47xXaxX13bxX9xX47xX77xX35xX9xXbxXc5xX9cxX47xX67xX9xX3xXdxX26xXcxX33xX35xX2cxX9xX7xX26xX17xX24xX47xX48xX2cxXaxX18xX47xX48xX9xXffxX119xX2axX11bxX9xX2cxX37dxX47xX9xXdxX60xX9xX121xX5e7xX9xX5xXaxX55xX9xX72xX6axX47xX9xXaxXebxX35xX9xXcxXefxX18xX9xXf2xXcfxX47xX48xX9xX5bxX5cxX61xX9xXbxX35xX9cxX47xX9xXbxXc5xX24xX47xX48xX9xXdxX300xX2cxXaxX9xX2fxX70cxX9xX2cxX77xX9xXaxXb8xX47xX9xX2axX119xX119xX9xXaxX61xX26xX9xX2cxXaxX2dfxXb8xX47xX48xX9xX72xX60xX47xX48xX9xX5bxX2dfxX2e0xX2cxX9xXbxXc5xX18xX24xX148xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXexXa2xX11exX35xX9xX2axX32dxX9xXaxX61xX26xX9xX2cxXaxX2dfxXb8xX47xX48xX9xX72xX60xX47xX48xX67xX9xX2axX32dxX9xXaxX61xX26xX9xX2cxXaxX2dfxXb8xX47xX48xX9xX23xX58xX2cxX67xX9xX2axX2axX9xXaxX61xX26xX9xX2cxXaxX2dfxXb8xX47xX48xX9xX5bxX2aexX47xX48xX67xX9xX5bxX24xX60xX47xX9xXbxXaxf23cxX9xXbxXaxX18xX24xX9xXa3xX18xX9xX187xX26xX9xX5bxX13exX9xX48xX35xX60xX47xXaxX9xX47xX48xXcfxX35xX9xX5bxX5cxX61xX9xX2cxX3a1xX18xX9xX5bxX58xX35xX9xXaxXebxX35xX67xX9xX536xX61xX18xX9xX5bxX77xX9xX121xXaxeeacxX47xX48xX9xX5bxX300xX47xXaxX9xX72xX300xX9xXbxXaxX55xX9xX2fxXafxX9xX2axX9xX2cxX3a1xX18xX9xXcxX335xX47xXaxX9xXbxXc5xX9cxX47xX9xX5bxX6fxX61xX9xXbxXc5xX2dfxX2f8xX47xX48xX9xXbxXaxX8d5xX9xXbxXaxX18xX24xX9xXcxXefxX18xX9xXf2xXcfxX47xX48xX148xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xXaxXc5xX17xX164xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX4fxX1cxX1cxX35xXcxX48xX148xX72xX35xX17xXbxX47xX18xXcxX33xXdxX61xX2fxX148xX72xX47xX1cxXbxX183xX183xX119xX1cxX187xX33xXdxX24xX18xX19xX17xX19xX1cxX190xXbxX33xX26xX17xXdxX18xX48xXbxX33xX26xX1cxXffxX119xX2axX11bxX1a0xX119xXffxX1a0xXffxX1a5xX1cxX3xXdxX26xXcxX33xX35xX2cxX1a0xX7xX26xX17xX24xX47xX48xX2cxXaxX18xX47xX48xX1a0xX1a0xX23xX17xX18xX1a0xXcxX18xX2cxX1a0xXffxX148xX1c6xX33xX48xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX2fxXc5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4fxX1cxX1cxX35xX148xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxX148xX72xX47xX1cxX47xX17xX1edxX2fxX1cxX2axX11bxX119xX1f3xX1cxX2axX119xX1a5xX19xX2axX119xX1fbxX1a5xX100xX1a5xX183xXbxX1f3xXffxX32dxX1a5xXdxX2axX148xX1c6xX33xX48xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX24xXdxX26xXcxX33xX35xX2cxX9xX9xXdxX17xX9xX23xX17xX9xXcxX18xX2cxX9xX19xX18xX26xX9xXcxX18xX61xX9xX9xX19xX18xXcxX9xX2cxXaxX18xXbxX9xX72xX18xX47xX9xXaxX24xX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX47xX32xXexX2aaxXa3xX48xX61xX2aexX47xX4fxX9xX2b2xX17xX61xXbxX17xXc5xX2fxX2b9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXexXa2xX2dfxX2e0xXbxX9xXdxX9cxX47xX9xXbxX6fxXbxX9xX2cxX282xX67xX9xX72xX11exX35xX9xX2fx1286axX9xX2cxX77xX9xXcxX5f2xXbxX9xX2cxX3a1xX18xX9xX48xX5cxX47xX9xX100xX148xX119xX119xX119xX9xX72xX6axX47xX9xX5bxXebxX47xX48xX9xX72xX35xX9cxX47xX9xXbxX47cxX9xXaxXb8xX47xX9xX1f3xX119xX9xX536xX61xXafxX2cxX9xX48xX35xX18xX9xX72xX60xX9xX72xXefxX47xX48xX9xXdxX13exX47xXaxX9xXbxXaxXd3xX9xX2cxX4f4xX47xX48xX9xX47xXaxX2dfxX9xXaxX24xX58xXbxX9xX5bxXebxX47xX48xX9xX47xX48xX24xX58xX35xX9xX48xX35xX18xX24xX9xX47xX2aexX47xX48xX9xX6fxXcxX9xX48xX35xX3cbxX18xX9xXaxX18xX35xX9xXcxX35xX33fxX47xX9xX5xXc5xX35xX33fxX61xX9xX5xX35xX9cxX47xX67xX9xX3xXdxX26xXcxX33xX35xX2cxX9xXcxXefxX18xX9xXf2xXcfxX47xX48xX9xX7xX26xX17xX24xX47xX48xX4xXaxX18xX47xX48xX9xX48xX77xX33xX9xX33xXaxX5cxX47xX9xX72xX61xX47xX9xX5bxX64xX33xX9xXbxX335xX47xXaxX9xXaxX3cbxX61xX9xX47xX48xXaxX300xX67xX9xX5bxX24xX60xX47xX9xX121xX55xXbxX9xX48xX35xX3cbxX18xX9xX2cxX3c2xX2cxX9xX19xX7abxX47xX9xXbxXebxX2cxX9xXbxXc5xX9cxX47xX9xXbxXaxX55xX9xX48xX35xX11exX35xX9xXbxXaxXcfxX47xX48xX9xX536xX61xX18xX9xXbxXaxX8d5xX9xXbxXaxX18xX24xX148xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX3c2xXbxX9xX23xX35xX8d5xX61xX9xXbxX58xX35xX9xXdxX52xX9xX23xX55xX9xXcxX58xX2cxX67xX9xX4xXaxX3a1xX9xXbxX300xX2cxXaxX9xX616xX26xX9xX23xX18xX47xX9xX3xXdxX26xXcxX33xX35xX2cxX9xXadxX61xXafxX2cxX9xXbxX55xX9xX2aaxX62exX3xX4xX2b9xX9xX5xXaxX24xXcxX18xX2fxX9xX158xX18xX2cxXaxX9xX121xXaxX90axX47xX48xX9xX5bxX300xX47xXaxX9xX3xXdxX26xXcxX33xX35xX2cxX9xXcxXefxX18xX9xXf2xXcfxX47xX48xX9xX7xX26xX17xX24xX47xX48xX4xXaxX18xX47xX48xX9xX5bxX13exX9xXcx12f7dxX9xXc5xX18xX9xX32xX47xXaxX3cbxX47xX48xX9xX2cxXaxX7abxX47xX9xXbxXc5xX2f8xX35xX9xXcxX11exX35xX32xX67xX9xX72xX11exX35xX9xX72xX35xX128xX2cxX9xX5bxX2dfxX18xX9xX72xX60xX24xX9xX47xXaxX3cbxX47xX48xX9xX23xXebxX9xXcxXcfxX47xX9xXbxXaxX35xX9xX5bxX6fxX61xX67xX9xX2cxXcfxX47xX48xX9xX47xX48xXaxX128xX9xX121x118faxX9xXbxXaxX61xX6axXbxX9xX2fxXafxX9xXcxX11exX35xX9xX2cxX4f4xX47xX48xX9xX47xXaxX2dfxX9xX2fxXafxX9xXdxX2dfxX2e0xX47xX48xX9xXaxX61xX26xX9xX2cxXaxX2dfxXb8xX47xX48xX9xX121xf3c7xX9xXdxX70fxX2cxX9xXcxX60xX9xX2cxX3c2xX2cxX9xX72xX6axX47xX9xX5bxXebxX47xX48xX9xX72xX35xX9cxX47xX9xX5bxX13exX9xX48xX35xX60xX47xXaxX9xX5bxX2dfxX2e0xX2cxX148xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXex1718bxX47xX48xX9xX2cxX4f4xX47xX48xX9xX48xX70cxX35xX9xXdxX2f8xX35xX9xX2cxX282xXcxX9xXb8xX47xX9xXbxX11exX35xX9xX2cxX3c2xX2cxX9xX72xX6axX47xX9xX5bxXebxX47xX48xX9xX72xX35xX9cxX47xX9xX72xX335xX9xXbxX35xX47xXaxX9xXbxXaxX5cxX47xX9xXbxXaxX35xX9xX5bxX6fxX61xX9xX2cxX58xX47xXaxX9xXbxXc5xX18xX47xXaxX9xXdxX60xX47xXaxX9xXcxX58xX47xXaxX67xX9xX5bxX2aexX47xX48xX9xXbxXaxX2f8xX35xX9xX23xX60xX26xX9xXbx123b0xX9xXdxX37dxX47xX48xX9xX2cxX282xXcxX9xX121xX503xX2cxXaxX9xX5bxXafxX35xX9xX72xX11exX35xX9xX2cxX3c2xX2cxX9xX72xX6axX47xX9xX5bxXebxX47xX48xX9xX72xX35xX9cxX47xX9xX5bxX55xX47xX9xXbxX47cxX9xX89xX60xX47xX9xXadxX61xXafxX2cxX9xX72xX60xX9xX5xXc5xX35xX33fxX61xX9xX5xX35xX9cxX47xX9xX121xXaxX35xX9xX5bxX13exX9xX2cxXefxX47xX48xX9xX47xXaxX18xX61xX9xX19xX35xX52xX61xX9xXaxX60xX47xXaxX9xX19xX2dfxX11exX35xX9xXcxXebxXbxX9xXdxX3c2xX9xX2cxX2f8xX9xX2cxXaxX61xX47xX48xX9xXbxXc5xX24xX47xX48xX9xXdxX52xX9xX121xXaxX18xX35xX9xXcxX58xX2cxX67xX9xX2cxX4f4xX47xX48xX9xX47xXaxX2dfxX9xX2cxXefxX47xX48xX9xXbxXaxX35xX9xX5bxX6fxX61xX9xXbxXc5xX24xX47xX48xX9xX23xXebxX9xXcxXcfxX47xX9xX121xXaxX146xX2cxX9xX2cxXcfxX47xX9xX2cxX5cxX61xX9xXbxXc5xX9cxX47xX9xX23xX73xX47xX48xX9xX47xX3cbxX148xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXcfxX47xX48xX67xX9xX72xX35xX128xX2cxX9xX89xX60xX47xX9xXadxX61xXafxX2cxX9xX72xX60xX9xX5xXc5xX35xX33fxX61xX9xX5xX35xX9cxX47xX9xX19xX35xX52xX61xX9xXaxX60xX47xXaxX9xX19xX2dfxX11exX35xX9xX2axX9xXdxX3c2xX9xX2cxX2f8xX9xX5bxX13exX9xXbxXaxX8d5xX9xXaxX35xX128xX47xX9xX47xX35xX33fxXcxX9xXbxX35xX47xX9xX72xX60xX24xX9xXcxXebxXbxX9xXbxX2dfxXb8xX47xX48xX9xXdxX18xX35xX9xXaxX37dxX18xX9xX23xX335xX47xXaxX67xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX6fxX26xX9xXbxXaxX8d5xX9xXbxXaxX18xX24xX9xX5bxX13exX9xX48xX64xX47xX9xX121xX55xXbxX9xXcxX718xX35xX9xX47xX48xX2dfxX2f8xX35xX9xXdxX58xX35xX9xX72xX11exX35xX9xX47xXaxX18xX61xX148xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXexX158xX61xXd3xX35xX9xXdxX52xX9xX121xXaxX51dxX33xX9xXdxX58xX35xX9xXbxXc5xX24xX47xX48xX9xX47xXaxX3cbxX47xX48xX9xX48xX35xX18xX35xX9xX5bxX35xX128xX61xX9xX2fxXcfxX35xX9xX5bxXebxX47xX48xX9xX72xX11exX35xX9xX47xX33fxX47xX9xX47xXaxX58xX2cxX9xX5bxX35xX128xX47xX9xXbxX70cxX9xX8xX2xX190xX148xX9xX5xX58xXcxX9xX23xX35xX128xXbxX9xX3xXdxX26xXcxX33xX35xX2cxX9xX7xX26xX17xX24xX47xX48xX4xXaxX18xX47xX48xX9xXffxX119xX2axX11bxX67xX9xXax16e19xX47xX9xX5bxX55xX47xX9xX3xXdxX26xXcxX33xX35xX2cxX9xXcxXefxX18xX9xXf2xXcfxX47xX48xX9xXffxX119xXffxXffxX9xXbxX58xX35xX9xX158xX64xX2cxX9xX134xX35xX47xXaxX67xX9xX5xXc5xX61xX47xX48xX9xXadxX61xXafxX2cxX148xX1cxX148xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xXaxXc5xX17xX164xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX4fxX1cxX1cxX35xXcxX48xX148xX72xX35xX17xXbxX47xX18xXcxX33xXdxX61xX2fxX148xX72xX47xX1cxXbxX183xX183xX119xX1cxX187xX33xXdxX24xX18xX19xX17xX19xX1cxX190xXbxX33xX26xX17xXdxX18xX48xXbxX33xX26xX1cxXffxX119xX2axX11bxX1a0xX119xXffxX1a0xXffxX1a5xX1cxXc5xXbxX267xX32dxX26xX61xXdxX19xX1a0xX1edxX35xX19xX17xX17xX2axX1a5xX19xX17xXffxX1f3xX23xX2axX2cxX164xX1f3xXffxX19xX1f3xX23xX119xXffxX1fbxX1f3xX2axX119xX1fbxX100xX18xX19xX23xX32dxX2axX164xX11bxX23xX183xX119xX32dxX18xX19xX19xX2axX1a5xX2fxX11bxX119xX119xX2cxX11bxX1a5xX148xX1c6xX33xX48xX32xXexX0xX35xXcxX48xX9xX2fxXc5xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4fxX1cxX1cxX35xX148xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX47xXaxX148xX72xX47xX1cxX47xX17xX1edxX2fxX1cxX2axX11bxX119xX1f3xX1cxX2axX119xX1a5xX19xX2axX119xX1fbxX1a5xX100xX1a5xX183xXbxX32dxX11bxX1a5xX100xXdxXffxX148xX1c6xX33xX48xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX24xXdxX26xXcxX33xX35xX2cxX9xX9xXdxX17xX9xX23xX17xX9xXcxX18xX2cxX9xX19xX18xX26xX9xXcxX18xX61xX9xX9xX19xX18xXcxX9xX2cxXaxX18xXbxX9xX72xX18xX47xX9xXaxX24xX18xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX47xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX267xXbxX102xX18xXdxX35xX48xX47xX4fxX9xX1c6xX61xX2fxXbxX35xX164xX26xX278xX32xXexX3xXdxX26xXcxX33xX35xX2cxX9xX7xX26xX17xX24xX47xX48xX2cxXaxX18xX47xX48xX9xXffxX119xX2axX11bxX9xX121xXaxX51dxX33xX9xXdxX58xX35xX9xX2fxX18xX61xX9xXaxXb8xX47xX9xXffxX9xXbxX61xX5cxX47xX9xXbxXc5xX18xX47xXaxX9xXbxX60xX35xX148xX9xX2aaxXa3xX48xX61xX2aexX47xX4fxX9xX2b2xX17xX61xXbxX17xXc5xX2fxX2b9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x1439bxX24xX61xXc5xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXa2xX35xX17xXbxX47xX18xXcx1074bxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe