• 10 năm xây dựng nông thôn mới, Hương Sơn đang trở thành “miền quê đáng sống”
    2019-08-28 16:26:00

    (Baohatinh.vn) - Về Hương Sơn (Hà Tĩnh) giữa những ngày thu lịch sử, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay mạnh mẽ từ diện mạo nông thôn đến đời sống vật chất, tinh thân của người dân. Đó là thành quả từ sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân qua 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM).

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]