• Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các chức sắc, chức việc vùng Quân khu 4
    2018-07-24 17:38:00

    (Baohatinh.vn) - Ngày 24/7, tại thành phố Hà Tĩnh, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh Trung ương phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 115 chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Quân khu 4.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]