• Lo ngại việc nhiều hộ nhận khoán đã bán rừng cho “đại gia”
  2016-10-12 19:29:00

  (Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình “Đối thoại chính sách thực trạng giao đất, giao rừng tại Hà Tĩnh - Những khó khăn, bất cập và giải pháp”, chiều nay (12/10), các thành viên tham dự tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan.

 • Đối thoại về chính sách, thực trạng giao đất, giao rừng tại Hà Tĩnh
  2016-10-12 13:37:00

  (Baohatinh.vn) - Sáng 12/10, tại TP Hà Tĩnh, Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (RED) tổ chức Hội thảo đối thoại về chính sách thực trạng giao đất, giao rừng tại Hà Tĩnh - Những khó khăn, bất cập và giải pháp.

 • Cải cách hành chính: Nhiều ngành, địa phương còn lúng túng!
  2016-09-13 07:10:00

  (Baohatinh.vn) - Nhận thức về công tác cải cách hành chính (CCHC) có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC như xây dựng, thực hiện kế hoạch, bố trí kinh phí... Trong khi đó, dựa trên cơ sở sản phẩm đầu ra và tiếp cận các văn bản chỉ đạo, điều hành cho thấy, nhìn chung, nhận thức về công tác CCHC ở nhiều địa phương, đơn vị còn hạn chế.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]