• Trang bị nghiệp vụ cho thành viên các tổ bầu cử tại TX Hồng Lĩnh
  2021-04-11 12:26:00

  (Baohatinh.vn) - Tham gia tập huấn huấn nghiệp vụ có 360 thành viên thuộc 30 tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

 • Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của Ban Bầu cử ĐBQH Hà Tĩnh ở đơn vị số 3
  2021-04-08 11:52:00

  (Baohatinh.vn) - Ban bầu cử ĐBQH khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 3 Hà Tĩnh (gồm TX Hồng Lĩnh và các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang) có 15 thành viên, do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh làm Trưởng ban.

 • Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú: Cơ sở quan trọng để chọn ra đại biểu xứng đáng
  2021-04-07 14:45:00

  (Baohatinh.vn) - Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đã đánh giá toàn diện, khách quan đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, từ đó góp phần chuẩn bị tốt cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3 tại Hà Tĩnh.

 • Việc niêm phong, quản lý phiếu bầu cử sau khi kiểm phiếu được thực hiện như thế nào?
  2021-04-07 14:37:00

  (Baohatinh.vn) - LTS: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ấn định là Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử, Báo Hà Tĩnh mở chuyên mục “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

 • Đại biểu Quốc hội, HĐND Hà Tĩnh xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân
  2021-04-06 13:40:00

  (Baohatinh.vn) - Đề án nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

 • Lựa chọn người tiêu biểu, xứng đáng để bầu vào Quốc hội và HĐND tỉnh Hà Tĩnh
  2021-04-06 12:48:00

  (Baohatinh.vn) - Đề án nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

 • Hà Tĩnh thành lập 1.444 tổ bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
  2021-04-06 10:04:00

  (Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đã hoàn tất việc thành lập 1.444 tổ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 21.526 thành viên tại khu vực bỏ phiếu của 216 xã, phường, thị trấn.

 • Những ai được tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu?
  2021-04-02 16:17:00

  (Baohatinh.vn) - LTS: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ấn định là Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử, Báo Hà Tĩnh mở chuyên mục “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

 • Phát huy trách nhiệm các thành viên Ban Bầu cử ĐBQH ở đơn vị số 1
  2021-04-01 17:23:00

  (Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các thành viên Ban Bầu cử ĐBQH khóa XV ở đơn vị bầu cử số 1 phát huy trách nhiệm trong “2 vai”: thành viên của ban và chủ trì chỉ đạo cuộc bầu cử tại địa phương.

 • Địa phương đầu tiên ở Hà Tĩnh lấy ý kiến nơi cư trú với người ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp
  2021-03-28 22:16:00

  (Baohatinh.vn) - Cử tri tổ dân phố Tân Yên, phường Văn Yên (TP Hà Tĩnh) vừa biểu quyết giới thiệu 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng.

 • Công dân có ngày sinh từ ngày 23/5/2003 trở về trước đủ tuổi để được ghi vào danh sách cử tri?
  2021-03-15 12:40:00

  (Baohatinh.vn) - LTS: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ấn định là Chủ nhật ngày 23/5/2021. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử, Báo Hà Tĩnh mở chuyên mục “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

 • Những người nào được gọi là cử tri?
  2021-03-15 05:14:00

  (Baohatinh.vn) - LTS: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ấn định là Chủ nhật ngày 23/5/2021. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử, Báo Hà Tĩnh mở chuyên mục “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

 • Việc tổ chức bầu cử tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng có điểm gì khác biệt?
  2021-03-14 06:42:00

  (Baohatinh.vn) - LTS: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ấn định là Chủ nhật ngày 23/5/2021. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử, Báo Hà Tĩnh mở chuyên mục “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

 • Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương tổ chức công việc như thế nào?
  2021-03-13 06:57:00

  (Baohatinh.vn) - LTS: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ấn định là Chủ nhật ngày 23/5/2021. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử, Báo Hà Tĩnh mở chuyên mục “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

 • Có phải chậm nhất là ngày 3/4/2021, tổ bầu cử phải được thành lập?
  2021-03-12 15:12:00

  (Baohatinh.vn) - LTS: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ấn định là Chủ nhật ngày 23/5/2021. Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử, Báo Hà Tĩnh mở chuyên mục “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]