• Các nhóm bệnh đe dọa sức khỏe người cao tuổi
    2018-09-23 05:32:00

    Dân số cao tuổi Việt Nam đang tăng lên nhanh chóng cả về số lượng và tỷ lệ so với tổng dân số. Theo dự báo dân số của Tổng cục Thống kê (2010) thì tỷ lệ người cao tuổi so với tổng dân số ở Việt Nam sẽ đạt đến con số 10% vào năm 2017, hay dân số Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn “già hóa” từ năm 2017.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]