• Rưng rưng ký ức về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên của cựu binh Hà Tĩnh
    2019-04-09 09:20:00

    (Baohatinh.vn) - Được sống, chiến đấu và làm việc cùng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, với Đại tá Trần Kỷ, cựu TNXP Nguyễn Thị Hòe là kỷ niệm sâu đậm trong cuộc đời. Người Tư lệnh ấy đã gửi lại tất cả lý tưởng, lẽ sống để về với lớp lớp chiến sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc. Trong ký ức của những người lính Hà Tĩnh, vị Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn dường như vẫn còn đó, sừng sững một tượng đài.

  • Hạnh phúc không có tuổi
    2018-09-09 05:26:00

    (Baohatinh.vn) - Hạ tuần tháng 8, chúng tôi về thôn Hồng Thủy, xã Xuân Hải (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) gặp cụ Nguyễn Duy Tâm - một người lính đi mở đường Hồ Chí Minh xuyên suốt dãy Trường Sơn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]