• Gần 21.000 ha lúa xuân nhiễm đạo ôn cổ bông: Đừng “ôm cây đợi thỏ”!
    2017-06-21 14:58:00

    (Baohatinh.vn) - Vẫn chưa có một công bố chính thức nào liên quan đến nguyên nhân xuất hiện chủng đạo ôn lạ gây thiệt hại vụ lúa xuân tại Hà Tĩnh. Đối với người nông dân, điều đó không còn quan trọng bằng việc họ cần một định hướng sản xuất để không vấp phải những bài...

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]