• Ngày 3/4, Hà Tĩnh có 640 ca mắc COVID-19
  2022-04-03 18:27:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh, từ 18h ngày 2/4 đến 18h ngày 3/4, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 640 người mắc COVID-19.

 • Ngày 2/4, Hà Tĩnh có 688 ca mắc COVID-19
  2022-04-02 18:36:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh, từ 18h ngày 1/4 đến 18h ngày 2/4, toàn tỉnh có thêm 688 người mắc COVID-19.

 • Ngày 25/3, Hà Tĩnh có 926 ca mắc COVID-19
  2022-03-25 19:41:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Hà Tĩnh, từ 18h ngày 24/3 đến 18h ngày 25/3, các địa phương trên toàn tỉnh có thêm 926 người mắc COVID-19.

 • Ngày 22/3, Hà Tĩnh có 997 ca mắc COVID-19
  2022-03-22 19:27:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh), từ 18h ngày 21/3 đến 18h ngày 22/3, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 997 người mắc COVID-19.

 • Ngày 21/3, Hà Tĩnh có 989 ca mắc COVID-19
  2022-03-21 19:13:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh), từ 18h ngày 20/3 đến 18h ngày 21/3, Hà Tĩnh có thêm 989 người mắc COVID-19.

 • Ngày 11/3, Hà Tĩnh có 873 ca mắc COVID-19
  2022-03-11 19:08:00

  (Baohatinh.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông tin, từ 18h ngày 10/3 đến 18h ngày 11/3, Hà Tĩnh có 873 ca mắc COVID-19.

 • Ngày 10/3, Hà Tĩnh có 896 ca mắc COVID-19
  2022-03-10 18:58:00

  (Baohatinh.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông tin, từ 18h ngày 9/3 đến 18h ngày 10/3, Hà Tĩnh có 896 ca mắc COVID-19.

 • Ngày 9/3, Hà Tĩnh có 875 ca mắc COVID-19
  2022-03-09 19:24:00

  (Baohatinh.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông tin, từ 18h ngày 8/3 đến 18h ngày 9/3, Hà Tĩnh có 875 ca mắc COVID-19.

 • Ngày 8/3, Hà Tĩnh có 858 ca mắc COVID-19
  2022-03-08 19:07:00

  (Baohatinh.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông tin, từ 18h ngày 7/3 đến 18h ngày 8/3, Hà Tĩnh có 858 ca mắc COVID-19, trong đó 538 ca cộng đồng.

 • Ngày 7/3, Hà Tĩnh có 848 ca mắc COVID-19
  2022-03-07 19:15:00

  (Baohatinh.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông tin, từ 18h ngày 6/3 đến 18h ngày 7/3, Hà Tĩnh có 848 ca mắc COVID-19, trong đó 538 ca cộng đồng.

 • Ngày 25/2, Hà Tĩnh có 748 ca mắc COVID-19
  2022-02-25 18:34:00

  (Baohatinh.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông tin, từ 18h ngày 24/2 đến 18h ngày 25/2, Hà Tĩnh có 748 ca mắc COVID-19, trong đó 453 ca cộng đồng.

 • Ngày 23/2, Hà Tĩnh có 715 ca mắc COVID-19
  2022-02-23 19:30:00

  (Baohatinh.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông tin, từ 18h ngày 22/2 đến 18h ngày 23/2, Hà Tĩnh có 715 ca mắc COVID-19, trong đó 397 ca cộng đồng.

 • Ngày 22/2, Hà Tĩnh có 694 ca mắc COVID-19
  2022-02-22 19:33:00

  (Baohatinh.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông tin, từ 18h ngày 21/2 đến 18h ngày 22/2, Hà Tĩnh có 694 ca mắc COVID-19, trong đó 429 ca trong cộng đồng.

 • Ngày 21/2, Hà Tĩnh có 690 ca mắc COVID-19
  2022-02-21 18:34:00

  (Baohatinh.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông tin, từ 18h ngày 20/2 đến 18h ngày 21/2, Hà Tĩnh có 690 ca mắc COVID-19, trong đó 346 ca cộng đồng.

 • Ngày 20/2, Hà Tĩnh có 689 ca mắc COVID-19
  2022-02-20 18:33:00

  (Baohatinh.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông tin, từ 18h ngày 19/2 đến 18h ngày 20/2, Hà Tĩnh có 689 ca mắc COVID-19, trong đó 510 ca cộng đồng.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]