• Ngày 9/4, Hà Tĩnh có 409 ca mắc COVID-19
  2022-04-09 19:34:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, từ 18h ngày 8/4 đến 18h ngày 9/4, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 409 người mắc COVID-19.

 • Ngày 8/4, Hà Tĩnh có 445 ca mắc COVID-19
  2022-04-08 19:12:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh, từ 18h ngày 7/4 đến 18h ngày 8/4, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 445 người mắc COVID-19.

 • Ngày 7/4, Hà Tĩnh có 490 ca mắc COVID-19
  2022-04-07 19:15:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh, từ 18h ngày 6/4 đến 18h ngày 7/4, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 490 người mắc COVID-19.

 • Ngày 6/4, Hà Tĩnh có 575 ca mắc COVID-19
  2022-04-06 19:10:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh, từ 18h ngày 5/4 đến 18h ngày 6/4, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 575 người mắc COVID-19.

 • Ngày 5/4, Hà Tĩnh có 650 ca mắc COVID-19
  2022-04-05 19:08:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh, từ 18h ngày 4/4 đến 18h ngày 5/4, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 650 người mắc COVID-19.

 • Ngày 4/4, Hà Tĩnh có 633 ca mắc COVID-19
  2022-04-04 19:09:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh, từ 18h ngày 3/4 đến 18h ngày 4/4, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 633 người mắc COVID-19.

 • Ngày 3/4, Hà Tĩnh có 640 ca mắc COVID-19
  2022-04-03 18:27:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh, từ 18h ngày 2/4 đến 18h ngày 3/4, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 640 người mắc COVID-19.

 • Ngày 2/4, Hà Tĩnh có 688 ca mắc COVID-19
  2022-04-02 18:36:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh, từ 18h ngày 1/4 đến 18h ngày 2/4, toàn tỉnh có thêm 688 người mắc COVID-19.

 • Ngày 1/4, Hà Tĩnh có 715 ca mắc COVID-19
  2022-04-01 19:42:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tỉnh, từ 18h ngày 31/3 đến 18h ngày 1/4, Hà Tĩnh có thêm 715 người mắc COVID-19.

 • Ngày 31/3, Hà Tĩnh có 737 ca mắc COVID-19
  2022-03-31 19:17:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh), từ 18h ngày 30/3 đến 18h ngày 31/3, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 737 người mắc COVID-19.

 • Ngày 30/3, Hà Tĩnh có 757 ca mắc COVID-19
  2022-03-30 19:07:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, từ 18h ngày 29/3 đến 18h ngày 30/3, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 757 người mắc COVID-19.

 • Ngày 29/3, Hà Tĩnh có 782 ca mắc COVID-19
  2022-03-29 18:50:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh), từ 18h ngày 28/3 đến 18h ngày 29/3, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 782 người mắc COVID-19.

 • Ngày 28/3, Hà Tĩnh có 826 ca mắc COVID-19
  2022-03-28 19:03:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, từ 18h ngày 27/3 đến 18h ngày 28/3, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 826 người mắc COVID-19.

 • Ngày 27/3, Hà Tĩnh có 874 ca mắc COVID-19
  2022-03-27 19:30:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh), từ 18h ngày 26/3 đến 18h ngày 27/3, 13 địa phương trên toàn tỉnh có thêm 874 người mắc COVID-19.

 • Ngày 25/3, Hà Tĩnh có 926 ca mắc COVID-19
  2022-03-25 19:41:00

  (Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Hà Tĩnh, từ 18h ngày 24/3 đến 18h ngày 25/3, các địa phương trên toàn tỉnh có thêm 926 người mắc COVID-19.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]