• Đẹp vườn thoáng nhà, gia tăng thu nhập
    2019-10-27 05:44:00

    (Baohatinh.vn) - Từ phong trào xây dựng nông thôn mới, xã Thạch Lưu (Thạch Hà – Hà Tĩnh) đã vận động bà con nhân dân cải tạo 20 ha vườn tạp để trồng các loại rau màu và cây ăn quả nhằm nâng cao thu nhập.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]