• Người dân hài lòng với dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện Hà Tĩnh
    2018-08-14 15:22:00

    (Baohatinh.vn) - Sau gần 2 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Bưu điện Hà Tĩnh đã tiếp nhận và trả hàng trăm nghìn hồ sơ bảo đảm an toàn, chính xác, kịp thời.

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]