• Chạy!
    2018-01-02 14:12:00

    Nhiều năm trở lại đây, câu chuyện về tình trạng và giải pháp ngăn chặn nạn chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy tuổi… đã được sử dụng khá phổ biến trên báo chí và trong các báo cáo, văn kiện chính thống.

  • Kỷ luật cán bộ - đau xót nhưng không thể không làm!
    2017-05-14 08:59:00

    Phải xử lý kỷ luật cán bộ là điều không ai mong muốn, là điều không khỏi đau xót, nhưng là việc không thể không làm.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]