• Diện tích chè liên kết theo chuỗi giá trị đạt hơn 1.000 ha
    2018-03-15 07:18:00

    (Baohatinh.vn) - Đến nay, diện tích chè liên kết giữa hộ nông dân với Công CP Chè Hà Tĩnh đạt 1.103 ha, tăng 21,5% so với năm 2013.

  • Xôn xao mùa đốn chè...
    2018-01-02 08:58:00

    (Baohatinh.vn) - Cuối đông, khi những nương chè bắt đầu nở hoa thơm ngát cũng là thời điểm người trồng chè bắt đầu đốn cây chờ mùa lộc mới. Tiếng máy, tiếng người cứ thế xôn xao cả một vùng sơn cước...

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]