• Đảng lãnh đạo ­- nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
  2021-04-30 05:20:00

  (Baohatinh.vn) - Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ IV của Đảng (tháng 12/1976) đã khẳng định: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thành quả tổng hợp của một loạt nhân tố tạo nên sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam. Nguồn gốc của mọi nhân tố ấy chính là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta.

 • Tinh thần chiến thắng 30/4/1975 cổ vũ công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời đại mới
  2020-04-29 20:03:00

  (Baohatinh.vn) - Những ngày tháng 4 lịch sử cách đây tròn 45 năm, cả dân tộc Việt Nam sống trong khí thế chưa bao giờ khẩn trương và hồ hởi đến thế - tinh thần của "một ngày bằng 20 năm". Trùng điệp các đoàn quân hướng về Sài Gòn - sào huyệt cuối cùng của chính quyền tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

 • 30/4/1975, người Hà Nội đổ ra đường lắng nghe loa báo tin thắng trận
  2019-04-29 08:43:00

  Phóng viên Nhật Bản đã quay được những thước phim rất quý vào sáng ngày 30/4/1975, cả biển người Hà Nội đổ ra đường lắng nghe loa báo tin thắng trận. Người dân đổ xô đi mua bản đồ, để nhìn thấy một thành phố mà mới hôm qua thôi còn ở rất xa, ngày hôm nay đã trở lại một nhà. Cảm xúc đó không thể diễn tả bằng lời.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]