• Quán triệt sâu sắc, triển khai quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
  2021-12-09 13:06:00

  (Baohatinh.vn) - Hội nghị quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tổ chức trực tuyến đến Hà Tĩnh và tất cả các điểm cầu tỉnh, thành trong cả nước.

 • Hồ Chí Minh với tiêu chí cán bộ
  2021-10-12 08:54:00

  (Baohatinh.vn) - Học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp đổi mới có nhiều nội dung, quan trọng và cốt lõi nhất là cán bộ. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; các tiêu chí cán bộ của Hồ Chí Minh rõ ràng, đầy đủ, sâu sắc, mang tính triết lý, có giá trị lớn trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

 • Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị
  2021-08-30 07:31:00

  (Baohatinh.vn) - Thực tiễn cách mạng hơn 90 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt, trong mỗi giai đoạn cách mạng, Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 • Hương Khê triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách
  2020-01-21 09:49:00

  (Baohatinh.vn) - Huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Giám đốc Công an tỉnh Võ Trọng Hải, đại diện các ngành liên quan cùng dự.

 • Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII thể hiện quyết tâm, đoàn kết cao của Hà Tĩnh
  2019-10-30 18:38:00

  (Baohatinh.vn) - Chiều 30/10, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác có buổi làm việc với BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh để thông báo kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, cán bộ đảng viên.

 • Phòng chống tiêu cực, tham nhũng: Tại sao “trên nóng, dưới lạnh”?
  2018-06-29 12:01:00

  Trên nóng, dưới lạnh" là câu chữ được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sử dụng khi nói về tình trạng chậm chuyển biến ở các cấp cơ sở trong công tác xây dựng Đảng, phòng chống tiêu cực, tham nhũng.

 • Video: Kỷ luật cán bộ xã Thạch Sơn, bài học cho người đứng đầu
  2018-05-14 06:03:00

  (Baohatinh.vn) - Nghe cán bộ xã bị xử lý kỷ luật mà đảng viên, người dân rơi nước mắt là chuyện có thật tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh. Dù rất buồn nhưng cán bộ, đảng viên đều nhận thấy, kỷ luật của Đảng là nghiêm minh; cán bộ, đảng viên vi phạm đến đâu phải xử lý đến đó, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

 • Công khai các vụ án tham nhũng, tạo niềm tin cho nhân dân
  2017-08-03 09:28:00

  Báo cáo tại Phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, với sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, đất nước tiếp tục đạt được những kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

 • Bác Hồ từ lâu đã dạy phải sửa 10 bệnh của cán bộ đảng viên
  2017-05-18 08:54:00

  Trong cuộc chỉnh đốn Đảng lần này, toàn dân đang mong Đảng sẽ quét sạch được các bệnh của chủ nghĩa cá nhân mà Bác Hồ đã dạy.

 • Khai mạc Hội nghị Trung ương 5, BCH Trung ương Đảng khóa XII
  2017-05-05 09:28:00

  Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, sáng 5/5, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội.

 • Đổi mới kiểm tra, giám sát Đảng trên nền tảng “xây” và “chống”
  2017-04-18 15:13:00

  (Baohatinh.vn) - Quán triệt tinh thần “xây” và “chống” trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp ở Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 • Xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XII
  2017-02-02 08:16:00

  (Baohatinh.vn) - Văn kiện Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định: xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, được tiến hành toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; thực hiện chỉnh đốn Đảng để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với vai trò lãnh đạo đất nước trong tình hình mới.

 • Nhất định thành công nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng
  2016-12-13 14:36:00

  (Baohatinh.vn) - Toàn Đảng, toàn dân đang quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

 • Ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
  2016-11-03 05:25:00

  (Baohatinh.vn) - Trong quá trình lãnh đạo toàn dân hoàn thành các nhiệm vụ giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, Đảng ta đã luôn luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao văn hóa Đảng…

 • Xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa sống còn
  2016-10-09 14:02:00

  “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta”.

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Tắt [X]